12. 12. 2019

Sodobne tehnologije zahtevajo napredna znanja

3 min. branja

Novo mesto, 12. december 2019 – Danes je v farmacevtski družbi Krka potekala slovesna podelitev certifikatov nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 108 sodelavcem, ki so uspešno zaključili preverjanje in potrjevanje za tri poklicne kvalifikacije v farmacevtski industriji. V sedemnajstih letih je NPK uspešno zaključilo 1456 krkašev. Udeleženci so pridobili nacionalno veljavno listino – certifikat, ki opredeljuje njihovo strokovno usposobljenost za delo v farmacevtski industriji. S pridobljenim znanjem zaposleni učinkoviteje sledijo vedno večjim zahtevam avtomatiziranih delovnih procesov in se hitreje prilagajajo stalnim spremembam računalniško vodenih tehnologij.

V Krki je znanje vrednota, zato razvoj zaposlenih sistematično načrtujemo na vseh ravneh delovanja. Nacionalna poklicna kvalifikacija je edinstveni proces pridobivanja in potrjevanja znanja, v katerem je osrednji poudarek namenjen spretnostim in veščinam, pridobljenim na delovnem mestu. Začetki  pridobivanja teh veščin in znanj segajo v leto 2000, ko smo v Krki začeli organizirati programe za pridobivanje 6 nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK).  V več desetletjih sistematičnega izobraževanja smo za specifično delo v farmacevtski industriji usposobili več generacij sodelavcev.  Tako je vključno z letošnjo generacijo nacionalne poklicne kvalifikacije pridobilo 1456 Krkinih sodelavk in sodelavcev.

Tokrat smo podelili certifikate sodelavcem, ki so svoje znanje v sklopu treh poklicnih kvalifikacij na IV. stopnji zahtevnosti dokazali v letu 2018 in 2019. Med njimi je 71 sodelavcev iz Proizvodnje zdravil v Novem mestu in Krkinega obrata v Ljutomeru, ki so uspešno zaključili usposabljanje za proizvodno procesničarko/proizvodnega procesničarja v farmacevtski industriji, 17 sodelavcev je opravilo usposabljanje za procesničarja v logistiki farmacevtske industrije, 20 pa za procesničarja v proizvodnji farmacevtskih učinkovin.

Pridobitev NPK certifikatov prinaša prednosti tako zaposlenim kot podjetju. Programi so edinstven proces pridobivanja in potrjevanja znanja, v katerem je osrednji poudarek namenjen spretnostim in veščinam, pridobljenim na delovnem mestu. Udeleženci spoznavajo najnovejšo tehnologijo, delovne procese, kontrolne sisteme ter stroge zahteve integriranega sistema vodenja in zagotavljanja kakovosti pri izdelavi končnih zdravil, učinkovin in logističnega procesa v farmacevtski proizvodnji. Čas usposabljanja je v primerjavi z izobraževanjem v šolskem sistemu precej krajši, stroški pa so kar trikrat manjši, saj za prenos znanja poskrbijo domači visoko izobraženi in usposobljeni strokovnjaki.

Priprava za vsako poklicno kvalifikacijo IV. stopnje zahtevnosti poteka dve leti. Vključuje tako teoretični del s predavanji v obsegu 220 ur kot praktično delo v neposrednem delovnem procesu pod vodstvom mentorjev, vodij linij, vodij organizacijskih enot in drugih sodelavcev.

Sodelavci s pridobitvijo NPK kvalifikacije učinkoviteje sledijo vedno večjim zahtevam avtomatiziranih delovnih procesov in se hitreje prilagajajo stalnim spremembam računalniško vodenih tehnologij. Krka pa s stalnim nadgrajevanjem znanja pridobiva sodelavce z najnovejšim, sodobnim znanjem, spretnostmi in veščinami, usposobljene za različna dela do stopnje tehnikov.