13. 9. 2019

Rekordno število raziskovalnih nalog z zavidljivo ravnjo znanja

9 min. branja

Novo mesto, 13. september 2019 – Danes smo v Krki mladim srednješolskim raziskovalcem podelili Krkine nagrade. Odziv mladih na razpis je vsako leto boljši. Letos so prijavili rekordno število raziskovalnih nalog, občutno pa se je povečalo tudi število sodelujočih slovenskih gimnazij in srednjih strokovnih šol, kar potrjuje pomen in vitalnost Krkine ideje spodbujanja mladih k raziskovanju. Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, sta na današnji slovesnosti 83 dijakom podelila Krkine nagrade in Krkina priznanja za 49 raziskovalnih nalog. Z nagradami in priznanji želimo prepoznati, spodbuditi in razvijati ustvarjalne ideje dijakov, obenem pa izraziti tudi priznanje mentorjem, ki dijakom omogočajo prve stike z raziskovalnim delom. Tako smo tudi letos dvema mentoricama podelili posebne plakete za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu. Tokrat sta to profesorica kemije Mateja Godec z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer ter profesorica biotehnologije in mikrobiologije mag. Marjetka Kastelic Švab z Biotehniškega centra Naklo. Podelitev Krkinih nagrad za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela bo 18. oktobra 2019.

V Krki že 49. let neprekinjeno vlagamo v znanje in spodbujamo k ustvarjalnemu delu. Ponosni smo na generacije raziskovalcev, ki so v Krkinih nagradah prepoznali izziv ter z vizijo, vztrajnostjo in trdnim delom stopali po poteh znanosti. Do sedaj smo na različnih ravneh podelili Krkine nagrade 2751 raziskovalcem. Zavedamo se namreč, da so vrhunski strokovni kadri ključ za uresničevanje poslovnih načrtov in prav Sklad Krkinih nagrad je brez dvoma eden od pomembnih dejavnikov,  ki že vse od leta 1971 prispeva k popularizaciji raziskovalnega dela med študenti, dijaki in mentorji na izobraževalnih ustanovah. Spodbuda je posebej pomembna v srednješolskem obdobju, ko se mladi odločajo za nadaljnjo poklicno pot.

Na letošnji razpis je bilo prijavljenih največje število srednješolskih raziskovalnih del doslej. Odzvalo se je 83 dijakov iz trinajstih slovenskih gimnazij in srednjih strokovnih šol, ki so prijavili 49 raziskovalnih nalog. Ne navdušujejo pa le številke, ampak predvsem dejstvo, da naraščata tako kakovost prijavljenih nalog kot tudi pestrost področij, ki se jih mladi raziskovalci lotevajo. Posebej pomembno je, da naloge vključujejo ne le teoretičnega, ampak tudi eksperimentalno delo. Tudi letos so dokazali, da je mogoče z dobro idejo, jasnim ciljem, timskim delom in raziskovalnim navdušenjem doseči odlične rezultate. Njihove naloge in rezultati, ki so jih dosegli, kažejo, da so pridobili pomembne izkušnje, ki jim bodo koristile pri njihovem nadaljnjem raziskovanju in šolanju. Obravnavali so teme z različnih področij in s tem prikazali pomen multidisciplinarnosti, ki je v farmacevtski industriji odločilna za uspešno razvojno-raziskovalno delo.

Z raziskovalnim delom dijaki nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje. Tako oblikujejo svoja predvidevanja in spoznanja, naučijo se predstaviti rezultate svojih raziskovalnih projektov, obenem pa utrjujejo zaupanje vase ter v svoje ustvarjalno delo in razmišljanje. Tako so danes svoje znanje s področja naravoslovnih ved predstavili tudi na simpoziju, organiziranem pred slavnostno podelitvijo Krkinih nagrad. Pred strokovno javnostjo so samostojno predstavili svoje projekte in suvereno odgovarjali na vprašanja iz avditorija.

Ključno vlogo pri spodbujanju raziskovalnega dela dijakov imajo brez dvoma profesorji, ki z mentorstvom mlade usmerjajo k poglobljenemu delu na posameznih znanstvenih področjih in jih vodijo skozi raziskovalni proces. Tako smo tudi letos za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu podelili posebne plakete dvema mentoricama. To pot sta plaketi prejeli profesorica kemije Mateja Godec z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer ter profesorica biotehnologije in mikrobiologije mag. Marjetka Kastelic Švab z Biotehniškega centra Naklo.

Prejemniki Krkinih nagrad  in priznanj za srednješolske raziskovalne naloge:

1. TAMARA JARM in DEJA JURIŠEVIČ, Gimnazija Vič
mentorji:  SLAVKO KRALJ, GAŠPER PERNEK in ČRT DRAGAR
2. NIKA GODEC, VANESA CVELBAR in ANA ŠENICA, Gimnazija Novo mesto
mentorica: JANJA PUST
3. ŠPELA GRMOVŠEK, AJDA BRKOPEC in LARA REDEK ŽNIDARŠIČ, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije
mentorica: VOJKA ZUPANČIČ
4. ANDREJ PLANINŠEK, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
mentorja: ROBERT ROŠKAR in DARJA SILAN
5. MAJ BAVEC, Škofijska klasična gimnazija Šentvid
mentorice: KATJA GORIČAR in MARJETA PRAŠNIKAR
6. LANA JEGLIČ, TJAŠA LUZAR in MATEVŽ TURK, Gimnazija Novo mesto
mentorji: TANJA GAČNIK, UROŠ OCEPEK in EVA TAVČAR BENKOVIČ
7. MAŠA CAPELLO in EVA JERAN, I. gimnazija Celje
mentorici: MOJCA PLEVNIK ŽNIDAREC in KATARINA VOGEL MIKUŠ
8. MITJA DENAC in BOR KOLAR BAČNIK, Gimnazija Vič
mentorice: ALENKA MOZER, JANA KOLAR in JASNA MALEŠIČ
9. LEON GORŠE in ANA GROBLER, Gimnazija Novo mesto
mentorici:ZDENKA ŠLEJKOVEC in MARINKA KOVAČ
10. MAŠA STARMAN IN TADEJA VIDMAR, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
mentorja: GAŠPER JAN SIMON in KATJA STRAŠEK SMRDEL
11. TIMOTEJ ŠUMAN, II. gimnazija Maribor
mentorica: ZDENKA KEUC
12. ALEKSANDRA VUJANOVIĆ, II. gimnazija Maribor
mentorici: DARJA KRAVANJA in IRENA DOGŠA
13. ANA MESTINŠEK MUBI in ŽIGA ČESEN, Biotehniški center Naklo
mentorica: MARJETKA KASTELIC ŠVAB
14. NIKO FARIČ in BLAŽ GUBIČ, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
mentorja: MATEJA GODEC in URBAN AJDNIK
15. ANA BRENCE, II. gimnazija Maribor
mentorici: ZDENKA KEUC in TAMARA ŠIŠKO
16. NIK VIDMAR, Gimnazija Novo mesto
mentorica: BRANKA KLEMENČIČ
17. NEŽA ZANJKOVIČ, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
mentorici: MATEJA GODEC in OLIVIJA PLOHL
18. IMAN HUSSEIN, TEA PIRC in TEJA ŠUŠTARŠIČ, Gimnazija Novo mesto
mentorica: BRANKA KLEMENČIČ
19. URŠKA SEVER, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
mentorici: MATEJA GODEC in SANJA POTRČ
20. ULA DRAGMAN in LAURA DRAŠLER, Gimnazija Vič
mentorici: ALENKA MOZER in ANJA DRAME
21. TAJDA KOBLAR, Gimnazija Poljane
mentorja: ROK RUDEŽ in NINA KOSTEVŠEK
22. JAKOB ŠIVAVEC in MAJA GRIL, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
mentorji: MARKO JERAN, ROBERT SUSIČ in IRENA KRALJ CIGIĆ
23. JULIJA KOLETNIK, II. gimnazija Maribor
mentorji :UROŠ MAVER, PETRA KOTNIK in KATJA HOLNTHANER ZOREC
24. KAJA ZUPANČIČ, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
mentorji: PETER KRAJNC, MUZAFERA PALJEVAC in NINA ŽUMAN
25. LAN VUKOLIĆ, Gimnazija Vič
mentorice: MARJETKA PODOBNIK, MAJA ČEMAŽAR, SONJA ARTAČ in MAJA GERDEN
26. LANA KRMELJ in NUŠA KOS THALER, II. gimnazija Maribor
mentorici: SANDRA JANEŽIČ in KATJA HOLNTHANER ZOREC
27. MAŠA MIHELIČ, Gimnazija Novo mesto
mentorici:  BRANKA KLEMENČIČ in MAJA GABRIČ ZIRKELBACH
28. NINA NAPRUDNIK in NIKA ŠPAJZER, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
mentorja: ALEKSANDER MEDVEŠ in ITA JUNKAR
29. KLEMEN NOVAK in ALEKS RAUTAR, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
mentorica: MARIJA MEZNARIČ
30. ANA MAUČEC,Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
mentorica NINA ŽUMAN
31. ŽIGA ORAŽEM,Gimnazija Poljane
mentorja: ROK RUDEŽ in NINA DANEU
32. BRINA GODEC, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
mentorice: MATEJA GODEC, GABRIJELA HORVAT in MILICA PANTIĆ
33. MAJ ROZMAN in NINA BOGATAJ, Biotehniški  izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
mentorji: ILJA GASAN OSOJNIK ČRNIVEC, TJAŠA KLEMEN in NATAŠA POKLAR ULRIH
34. JAN KUPNIK in DAVID OBOLNAR, Biotehniški  izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
mentor: MARKO JERAN
35. KATJA CUNDRIČ, II. gimnazija Maribor
mentorica: SANJA CVAR
36. PATRICIJA LUŠTEK, TINARA ŠUŠTARIČ in FILIP BRAJČIČ, Gimnazija Novo mesto
mentorica: JANJA PUST
37. ANA RAJH in KATARINA ŠEBÖK, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
mentorice: MATEJA GODEC, DARIJA CÖR in MAŠA KNEZ HRNČIČ
38. PIA PAJNIČ, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
mentorica:  DARJA SILAN
39. LARA GOBEC, TJAŠA JECL in EVA NOGRAŠEK, I. gimnazija Celje
mentorja: MOJCA ALIF in IZTOK PRISLAN
40. EMA BOHINC, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana
mentorica: VESNA GRGUR
41. NIKITA BOGDAN, MAŠA MAUČEC in TINA SOVIČ, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
mentorja: ŽELJKO IVEZIČ in MARIJA MEZNARIČ
42. DOMEN RITONJA KRALJ in NIK SLAVIC, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
mentorici: MARIJA MEZNARIČ in PETRA GOLJA
43. DOROTEJA DEMŠAR in SVIT STEFANIJA, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola s
mentor: MARKO JERAN
44. KLARA DRAGOVIĆ, Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer
Mentorji: MARIJA MEZNARIČ, TANJA BAGAR in ŽELJKO PERDIJA
45. ANA BELE, ELARA UDVANC in ŠPELA PETERLE, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
mentorja:  IRENA KURAJIĆ in SAMO KREFT
46. IVO PRELOG in PRIMOŽ ŠKAFAR, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer mentorstvo: NINA ŽUMAN in IVAN JERMAN
47. ZALA GRUDEN, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
menntorja: MARKO JERAN in MITJA DRAB
48. URŠKA ŠUMAK,  II. gimnazija MARIBOR
mentorici: BERNARDA DEVETAK in ANDREJA URBANEK KRAJNC
49. MARUŠA MOČNIK GRČAR, Biotehniški izobraževalni center LJ, Gimnazija in veterinarska šola
mentorji: MARJETKA PODOBNIK, TOMAŽ ŠVIGELJ in GAŠPER JAN SIMON

Mentorici – prejemnici zaslužnih plaket za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu:

  1. mag. MARJETKA KASTELIC ŠVAB, Biotehniški center Naklo
  2. MATEJA GODEC, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Nekaj dejstev Krkinih nagradah

S Krkinimi nagradami Krka mlade spodbuja k ustvarjalnemu in raziskovalnemu delu že 49 let. Do sedaj smo na različnih ravneh Krkine nagrade podelili 2751 raziskovalcem. Vizija Krkinih nagrad je spodbujanje mladostne zagnanosti in stremljenje k odličnosti v raziskovalnem delu, s čimer tlakujejo pot novim spoznanjem, ki bodo prispevala k novim izdelkom in storitvam prihajajočih generacij. Rezultat prepletenosti temeljnih in aplikativnih raziskav so številni uspešni raziskovalni projekti na različnih področjih farmacije in sorodnih ved, usmerjeni na področja, ki bodo v prihodnosti še učinkoviteje prispevala k zdravju ljudi in lajšanju tegob bolnikov po svetu. Število vseh prijavljenih raziskovalnih nalog se je v zadnjih letih ustalilo med 90 in 120, kar dokazuje prepoznavnost in pomen Krkinih nagrad med mladimi raziskovalci in njihovimi mentorji. Nagrajencem so prejete Krkine nagrade spodbuda za njihovo nadaljnje udejstvovanje na raziskovalnem področju in hkrati priložnost za prikaz svojih raziskovalnih dosežkov širši javnosti. Rezultati in ideje raziskovalnih nalog pa pomembno bogatijo zakladnico znanstvenih in strokovnih dognanj tako doma kot tudi v svetu.