14. 9. 2018

Raziskovalne naloge dijakov kažejo zavidljivo raven znanja

8 min. branja

Novo mesto, 14. september 2018 – Danes so v Krki mladim srednješolskim raziskovalcem podelili Krkine nagrade. Odziv mladih na razpis je vsako leto boljši – letos so prijavili kar 37 nalog. Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, sta na današnji slovesnosti 66 dijakom podelila Krkine nagrade in priznanja za 37 raziskovalnih nalog. Z nagradami in priznanji želijo prepoznati, spodbuditi in razvijati ustvarjalne ideje dijakov, obenem pa izraziti tudi priznanje mentorjem, ki dijakom omogočajo prve stike z raziskovalnim delom. Tako so tudi letos štirim mentorjem podelili posebne plakete za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu. Podelitev Krkinih nagrad za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela bo 19. oktobra 2018.

V Krki se že od ustanovitve podjetja zavedajo, da so ustvarjalni strokovni kadri ključ za uresničevanje poslovnih načrtov, zato ni naključje, da je poslanstvo Krkinih nagrad spodbujati mlade raziskovalce k ustvarjalnosti, raziskovanju in strokovni rasti. Spodbuda mladim za raziskovalno delo je posebej pomembna v srednješolskem obdobju, ko se mladi odločajo za nadaljnjo poklicno pot.

Naloge mladim raziskovalcem dokazujejo, da so pridobili izkušnje, ki jim bodo koristile pri njihovem nadaljnjem raziskovanju. Obravnavali so teme z različnih področij in s tem prikazali pomen multidisciplinarnosti, ki je v farmacevtski industriji odločilna za uspešno razvojno-raziskovalno delo.

Z raziskovalnim delom dijaki nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje. Tako oblikujejo svoja predvidevanja in spoznanja, naučijo se predstaviti rezultate svojih raziskovalnih projektov, obenem pa utrjujejo zaupanje vase, v svoje ustvarjalno delo in razmišljanje. Tudi letos so dijaki dokazali, da je mogoče z dobro idejo, jasnim ciljem, timskim delom in raziskovalnim navdušenjem doseči odlične rezultate.

Na letošnji razpis je bilo prijavljenih največje število raziskovalnih del doslej. Odzvalo se je 66 dijakov iz devetnajstih slovenskih gimnazij in srednjih strokovnih šol, ki so prijavili 37 raziskovalnih nalog. Ne navdušujejo pa le številke, ampak predvsem dejstvo, da naraščata tako kakovost prijavljenih nalog kot tudi pestrost področij, ki se jih mladi raziskovalci lotevajo. Posebej pomembno je, da naloge vključujejo ne le teoretično, ampak tudi eksperimentalno delo.

Poudariti velja, da imajo pri spodbujanju mladinskega raziskovalnega dela ključno vlogo profesorji, ki z mentorstvom dijake usmerjajo k poglobljenemu delu na posameznih znanstvenih področjih in jih vodijo skozi raziskovalni proces. Prav zato so se lani prvič odločili, da za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu podelijo posebne plakete tudi mentorjem. Lani je plakete prejelo šest, letos pa štirje mentorji.

Svoje znanje s področja naravoslovnih ved so dijaki predstavili tudi na simpoziju, organiziranem pred slavnostno podelitvijo Krkinih nagrad. Prejemniki nagrad so ob tej priložnosti pred strokovno javnostjo samostojno predstavili svoje projekte in suvereno odgovarjali na vprašanja.

Prejemniki Krkinih nagrad in priznanj za srednješolske raziskovalne naloge:

 1. SATJA ŠKOBALJ, KAJA KEGLEVIČ, II. gimnazija Maribor
  mentorica: KATJA HOLNTHANER ZOREC
 2. PATRIK PEČAVAR NEŽMAH, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šole
  mentorja: MARK JERANA in MATEJA ERDANI KREFT
 3. ANA BABNIK in GRETA JUNGER, Gimnazija Vič
  mentorici: NEŽA GRGUREVIČ in ALENKA MOZER
 4. KATARINA KOKALJ, Gimnazija Jurija Vege Idrija
  mentorji: PETER RODIČ, INGRID MILOŠEV in VALERIJA ŠEMRL KOSMAČ
 5. MAŠA PREDIN, II. gimnazija  Maribor
  mentorja:  URBAN BRENA in ZDENKA KEUC
 6. ANJA MOŠKRIČ in NINA SELAN, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana
  mentorica: VESNA GRGUR
 7. MIHA POMPE, Gimnazija Vič
  mentorja: ROK PESTOTNIK in ALENKA MOZER
 8. DAVID RIBAR, Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
  mentorica: IRENA DROFENIK
 9. JAKOB VID ZUPANČIČ, JAN VAN ELTEREN in NUŠA AVGUŠTINČIČ,  Gimnazija Novo mesto
  mentorji: JANJA PUST, INGRID FALNOGA in VID SIMON ŠELIH
 10. ANJA KORES, II. Gimnazija Maribor
  mentorici: MAJA RUPNIK in VALERIJA TKALEC
 11. MINEJA LEBAN, Gimnazija Jurija Vege Idrija.
  mentorji: MAGDALENA KLASINC, ALJAŽ GABER in BERTA KOŠMRLJ
 12. TOMAŽ GRAVNAR in CHRIS ČERNE,Gimnazijo Nova Gorica
  mentorici: OLENA PLIEKHOVA in SILVANA ŠTUCIN
 13. ANA GABROVŠEK in NIKA TAŠLER z Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  mentorja: MARKO JERAN in TJAŠA KLEMEN
 14. NINA PUST, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola v Ljubljani
  mentorja: MARJETKA PODOBNIK in TOMAŽ ŠVIGELJ
 15. CIRIL CEROVŠEKA, LUKA OSREDKAR in GREGOR OSREDKAR, Gimnazija Želimlje
  mentorici: VIDE ŠINKOVEC in ANDREJA GREGORIJA
 16. KAJA LIČEF, KATJUŠA KRUPENKO in NEŽA RIBNIKAR, Gimnazija Jesenice
  mentorji: KATARINA TRONTELJ, ANDREJ GREGORI in ALEN ŠEST
 17. JANA UŠEN in ZALA BOŽANIĆ, 1. gimnazija v Celju
  mentorici: MOJCA ALIF in POLONA JAMNIK
 18. NIK FARIČ, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  mentorja: MATEJA GODEC in TJAŠA KRAŠEVAC GLASER
 19. LANA KRMELJ in NUŠA KOS THALER, II. gimnazija Maribor
  mentorici: ZDENKA KEUC in TAMARA ŠIŠKO
 20. DOMEN LAH in BOR LOGAR DRAŽUMERIČ, II. gimnazija Maribor
  mentorici: KATJA HOLNTHANER ZOREC in TANJA BAGAR
 21. NEŽA BRLAN, PIKA KRIŽNAR in TILEN LAMPRET, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
  mentorji: DARJA SILAN, HELENA KREGAR in HELENA GRČMAN
 22. TINA GABROVŠEK in ŽAN RAZPOTNIKA, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  mentorji: KATJA STRAŠEK SMRDEL, GAŠPER JAN SIMON, NADA UDOVČ KNEŽEVIĆ in TATJANA AVŠIČ ŽUPANC
 23. SAŠA RAJ in ZALA ČUK, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  mentorica: NINA ŽUMAN
 24. ANA KOSELJ, LIZA KOMAR in LUKA KOPAČ, Biotehniški center Naklo
  mentorica: MARJETKA KASTELIC ŠVAB
 25. BLAŽ GUBIČ, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  mentorici: MATEJA GODEC in OLIVIJA PLOHL
 26. LARA FURJANIČ, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  mentorici: ANDREJA OPARA in TJAŠA KLEMEN
 27. DAŠA ŽUMAN, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  mentorici: NINA ŽUMAN in MILENA ŽIBRAT
 28. NIKA STRAJNAR in VID BAČAR, Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola
  mentorja: UROŠ OCEPEK in EMA NOVINEC
 29. NIK MARIĆ in GAJ KREN GORŠE, Gimnazija Jurija Vege Idrija
  mentorici: MAGDALENA KLASINC in REBEKA RUDOLF
 30. NUŠA HOZJAN in VANJA VOGRINEC, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  mentorici: MARIJA MEZNARIČ in JASNA VOGRINEC
 31. LAURA REŽONJA, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  mentorici: MATEJA GODEC in LIDIJA FRAS ZEMLJIČ
 32. KAJA ZUPANČIČ, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  mentorica: NINA ŽUMAN
 33. ANA MARIJA OKORN, NEŽA SODNIK in KATJA KONC, Gimnazija Kranj 
  mentorica: URŠA PETRIČ
 34. BERNARD VERŠNJAK in SAMO KOŠIR, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  mentorja: MARKO JERAN in ALMA KAPUN DOLINAR
 35. ANJA LIPOVŠEK in PATRICIJA LAP, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  mentorja: MARKO JERAN in TJAŠA KLEMEN
 36. ALEŠ MAVSAR in MANCA NARED, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  mentor: JURE SLATNER
 37. ARJA ILAR in SARA SIMONIČ, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
  mentorica: JANA GORŠIN FABJAN

Mentorji – prejemniki zaslužnih plaket za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu:

 1. dr. MARIJA MEZNARIČ, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer,
 2. mag. MOJCA ALIF, I. gimnazija v Celju,
 3. MAGDALENA KLASINC, Gimnazija Jurija Vege Idrija,
 4. JANA GORŠIN FABJAN, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija.

Nekaj dejstev Krkinih nagradah

S Krkinimi nagradami Krka mlade spodbuja k ustvarjalnemu in raziskovalnemu delu že 48 let. Do sedaj smo na različnih ravneh Krkine nagrade podelili 2721 raziskovalcem. Vizija Krkinih nagrad je spodbujanje mladostne zagnanosti in stremljenje k odličnosti v raziskovalnem delu, s čimer tlakujejo pot novim spoznanjem, ki bodo prispevala k novim izdelkom in storitvam prihajajočih generacij. Rezultat prepletenosti temeljnih in aplikativnih raziskav so številni uspešni raziskovalni projekti na različnih področjih farmacije in sorodnih ved, usmerjeni na področja, ki bodo v prihodnosti še učinkoviteje prispevala k zdravju ljudi in lajšanju tegob bolnikov po svetu. Število vseh prijavljenih raziskovalnih nalog se je v zadnjih letih ustalilo med 90 in 100, kar dokazuje prepoznavnost in pomen Krkinih nagrad med mladimi raziskovalci in njihovimi mentorji. Nagrajencem so prejete Krkine nagrade spodbuda za njihovo nadaljnje udejstvovanje na raziskovalnem področju in hkrati priložnost za prikaz svojih raziskovalnih dosežkov širši javnosti. Rezultati in ideje raziskovalnih nalog pa pomembno bogatijo zakladnico znanstvenih in strokovnih dognanj tako doma kot tudi v svetu.