19. 4. 2018

Pridobivanje sodobnega znanja in spoznavanje najnovejših tehnologij

2 min. branja

Novo mesto, 19. april 2018 – Danes je v Dvorani Krka v Ločni potekala slovesna podelitev certifikatov nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 83 Krkinim sodelavcem, ki so uspešno končali programe v farmacevtski industriji. V šestnajstih letih je NPK uspešno zaključilo 1348 krkašev. Udeleženci so pridobili nacionalno veljavno listino – certifikat, ki opredeljuje njihovo strokovno usposobljenost za delo v farmacevtski industriji. Krka od leta 2002 edina v Sloveniji izvaja 6 programov za pridobitev NPK s področja farmacije.

V Krki se zavedajo, da je znanje v ostri konkurenčni tekmi ključ do uspeha, zato od nekdaj vlagajo v izobraževanje svojih zaposlenih. V več desetletjih sistematičnega izobraževanja so za specifično delo v farmacevtski industriji usposobili generacije sodelavcev. Od leta 2002 v Krki organizirajo tudi programe za pridobivanje 6 nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) na področju farmacevtske industrije.

Letos je proces za pridobitev certifikata za NPK v farmacevtski industriji uspešno končalo 83 zaposlenih. Med njimi so svoje znanje uspešno dokazali 3 sodelavci, ki so zaključili program za procesničarja v logistiki farmacevtske industrije, 33 jih je zaključilo program procesničarja v proizvodnji farmacevtskih učinkovin, 47 sodelavk in sodelavcev pa program proizvodni procesničar v farmacevtski industriji. 

Priprava za vsako poklicno kvalifikacijo IV. stopnje zahtevnosti poteka dve leti. Vključuje tako teoretični del s predavanji v obsegu 220 ur kot praktično delo v neposrednem delovnem procesu pod vodstvom mentorjev, vodij linij, vodij organizacijskih enot in drugih sodelavcev. Programi so edinstven proces pridobivanja in potrjevanja znanja, v katerem je osrednji poudarek namenjen spretnostim in veščinam, pridobljenim na delovnem mestu. Udeleženci spoznavajo najnovejšo tehnologijo, delovne procese, kontrolne sisteme ter stroge zahteve integriranega sistema vodenja in zagotavljanja kakovosti pri izdelavi končnih zdravil, učinkovin in logističnega procesa.

Pridobitev NPK certifikatov prinaša prednosti tako zaposlenim kot podjetju: novo znanje pridobivajo neposredno v delovnem procesu, čas usposabljanja je v primerjavi s šolskim sistemom precej krajši, stroški pa so kar trikrat manjši, saj za prenos znanja poskrbijo domači visoko izobraženi in usposobljeni strokovnjaki. Tako lahko posamezniki, zaposleni v farmacevtski industriji, s pridobitvijo NPK kvalifikacije učinkoviteje sledijo vedno večjim zahtevam avtomatiziranih delovnih procesov in se hitreje prilagajajo stalnim spremembam računalniško vodenih tehnologij. Podjetje pa s potrjevanjem znanja pridobiva delavce z najnovejšim, sodobnim znanjem, spretnostmi in veščinami, usposobljene za različna dela do stopnje tehnikov.