11. 4. 2018

Predlagana dividenda za Krkine delničarje 5,5 % višja od lanskoletne

1 min. branja

Novo mesto, 12. 4. 2018 – Na včerajšnji redni seji nadzornega sveta sta nadzorni svet in uprava družbe Krka oblikovala predlog, da se delničarjem Krke izplača dividenda v višini 2,90 EUR bruto na delnico, kar predstavlja povečanje za 5,5 % v primerjavi z lanskoletno dividendo.

Nadzorni svet je na seji skupaj z upravo družbe pripravil celoten predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2017. Tako bo skupščini delničarjev, ki bo v skladu s finančnim koledarjem Krke, d. d., Novo mesto predvidoma 5. 7. 2018, posredovan predlog, da se bilančni dobiček družbe Krka za leto 2017 v višini 169.230.538,48 EUR uporabi:

  • za dividende: 2,90 EUR bruto na delnico (5,5 % rast) oz. 92.900.670,60 EUR,
  • za druge rezerve iz dobička: 38.164.933,94 EUR,
  • za prenos v naslednje leto: 38.164.933,94 EUR.

Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na 11. 4. 2018. Ob objavi sklica skupščine se v izračunu upošteva število lastnih delnic na dan sklica skupščine.