8. 4. 2020

Predlagana dividenda za Krkine delničarje 32,8 % višja od lanskoletne

1 min. branja

Novo mesto, 9. 4. 2020 – Na včerajšnji redni seji nadzornega sveta sta nadzorni svet in uprava družbe Krka oblikovala predlog, da se delničarjem Krke izplača dividenda v višini 4,25 EUR bruto na delnico, kar predstavlja povečanje za 32,8 % v primerjavi z lanskoletno dividendo.

Nadzorni svet je na seji skupaj z upravo družbe pripravil celoten predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2019. Tako bo skupščini delničarjev, ki bo v skladu s finančnim koledarjem družbe 9. 7. 2020, posredovan predlog, da se bilančni dobiček družbe Krka za leto 2019 v višini 270.870.010,09 EUR uporabi:

  • za dividende: 4,25 EUR bruto na delnico: 133.853.648,00 EUR,
  • za druge rezerve iz dobička: 68.508.181,04 EUR,
  • za prenos v naslednje leto: 68.508.181,05 EUR.

Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na 8. 4. 2020. Ob objavi sklica skupščine se v izračunu upošteva število lastnih delnic na dan sklica skupščine.