7. 4. 2021

Predlagana dividenda 17,6 % višja od lanskoletne

1 min. branja

Na včerajšnji redni seji nadzornega sveta sta nadzorni svet in uprava družbe Krka oblikovala predlog, da se delničarjem Krke izplača dividenda v višini 5,00 EUR bruto na delnico, kar predstavlja povečanje za 17,6 % v primerjavi z lanskoletno dividendo.

 Nadzorni svet je na seji skupaj z upravo družbe pripravil celoten predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2020. Tako bo skupščini delničarjev, ki bo v skladu s finančnim koledarjem družbe 8. 7. 2021, posredovan predlog, da se bilančni dobiček družbe Krka za leto 2020 v višini 337.519.831,00 EUR uporabi:

  • za dividende 5,00 EUR bruto na delnico: 156.106.155,00 EUR,
  • za druge rezerve iz dobička: 90.706.838,00 EUR,
  • za prenos v naslednje leto: 90.706.838,00 EUR.

Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na 7. 4. 2021. Ob objavi sklica skupščine se v izračunu upošteva število lastnih delnic na dan sklica skupščine.