7. 4. 2022

Predlagana dividenda za Krkine delničarje 12,6 % višja od lanske

1 min. branja

Na včerajšnji redni seji nadzornega sveta sta nadzorni svet in uprava družbe Krka oblikovala predlog, da se Krkinim delničarjem izplača dividenda v višini 5,63 EUR bruto na delnico, kar je 12,6 % več kot lani.

Nadzorni svet in uprava družbe Krka sta pripravila tudi predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2021. Skupščini delničarjev, ki bo v skladu s finančnim koledarjem družbe 7. julija 2022, bo posredovan predlog uporabe bilančnega dobička družbe Krka za leto 2021 v višini 318.625.126,16 EUR, in sicer:

  • za dividende 5,63 EUR bruto na delnico 175.024.601,13 EUR,
  • za druge rezerve iz dobička 71.800.262,52 EUR,
  • za prenos v naslednje leto 71.800.262,51 EUR.

Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na dan 6. aprila 2022. Ob objavi sklica skupščine se v izračunu upošteva število lastnih delnic na dan sklica skupščine.