21. 6. 2021

Petdeset let Krkinih gasilcev

4 min. branja

16. junija 2021  smo v Krki obeležili pet desetletij delovanja Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Krka (PIGD). Kot je poudaril predsednik uprave, generalni direktor Krke in častni član društva Jože Colarič, je slednje že od samega začetka pomemben člen pri zagotavljanju visoke stopnje požarne varnosti in nemotenega poslovanja tovarne zdravil Krka. Na slovesnosti so zaslužnim posameznikom ob jubileju podelili priznanja, plakete in zahvale PIGD Krka. Gasilska zveza Slovenije pa je PIGD Krka podelila gasilsko odlikovane za posebne zasluge – plamenico III. stopnje.

Petdeset let Krkinih gasilcev

Gasilska dejavnost je v Krki rasla skupaj s podjetjem. Z dolgoletnim in vztrajnim delom so gasilci v Krki krepili svoje vrste, načrtno vzgajali kadre, predvsem pa vso svojo pozornost namenjali varnemu delu in preventivi. Članstvo se je v zadnjih letih močno okrepilo. Društvo danes šteje 346 članov, kar je največ v njegovi zgodovini. Med njimi je tudi precej žensk.

Da je bilo društvo ustanovljeno ravno pred 50 leti ni naključje, saj je v tistem obdobju Krka naglo rastla. Z izgradnjo novih objektov se je večala tudi požarna ogroženost, zato je bila organizirana požarno-varstvena preventiva nujna. Z ustanovitvijo Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva so bili v Krki položeni temelji za načrtno in organizirano gasilsko dejavnost.

V Krki se zavedajo, da lahko požar ali druga ekološka nesreča ogrozijo delovanje podjetja, zato je delovanje društva izjemnega pomena. Protipožarna zaščita je vpeta v številne oblike izobraževanja krkašev, saj morajo biti prav vsi zaposleni dobro poučeni o osnovnih načelih varstva pred požarom. Med rednimi aktivnostmi društva so tudi vsakoletne vaje s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jih načrtujejo in izvajajo skupaj s sodelavci Krkine Službe za varnost in zdravje pri delu ter v sodelovanju z Gasilsko-reševalnim centrom Novo mesto, lokalnimi PGD-ji, Krkino civilno zaščito in zdravstveno ekipo.

Krkini gasilci se lahko pohvalijo tudi z zavidljivo zbirko medalj in pokal z najrazličnejših tekmovanj in gasilskih olimpijad, s čimer dokazujejo gasilsko znanje in se že vrsto let uvrščajo v državni pa tudi mednarodni vrh. Ustanovili so tudi žensko tekmovalno ekipo, ki je ena najuspešnejših v državi, po usposobljenosti pa se lahko Krkine gasilke primerjajo z marsikatero moško desetino. Ravno te dni pa so si člani moške tekmovalne desetine A in B priborili laskavi naziv državnih prvakov.

Predsednik PIGD Krka, višji gasilski častnik Jože Malnarič je na slovesnosti poudaril: »Znanje, usposobljenost in organiziranost Industrijske gasilske enote Krka, v kateri so povezani tako poklicni gasilci kot tudi prostovoljni operativni gasilci in gasilke, so na visoki ravni. A Krkini gasilci nismo samo strokovno podkovani in visoko usposobljeni operativni gasilci, temveč najprej ljudje s srčnostjo in pogumom. Mnogi so se s svojimi osebnimi lastnostmi že izkazali v številnih nevarnih okoliščinah. Biti gasilec je poslanstvo, ki nas spremlja tudi potem, ko že zdavnaj odložimo gasilske uniforme.«

Gasilska enota Krke je pred 50 leti opravljala delo s sedmimi ročnimi gasilnimi aparati, danes pa ima sodobno opremo, ki omogoča načrtno in organizirano gasilsko dejavnost. Z novimi spoznanji in tehnologijami se je gasilska doktrina nenehno dopolnjevala, način posredovanja in oprema gasilcev sta se v zadnjih 50 letih korenito spremenila. Tako imajo od leta 2005 kombinirano gasilsko vozilo z opremo za gašenje, za posredovanje ob razlitju nevarnih snovi ter za zaščito in reševanje. V avtomobilu imajo tudi avtomatski defibrilator, s katerim lahko pomagajo ljudem pri zastoju srca. Konec leta 2008 so se preselili v nove prostore v Krkinem Servisno-tehničnem centru. Krkin razvoj in tehnologije narekujejo tudi dodatno strokovno znanje, ki ga gasilci ves čas nadgrajujejo.

Ob častitljivem jubileju so izdali tudi knjigo z naslovom Za varnost tovarne in njenih ljudi, kjer so popisani mejniki v delovanju društva in zbrana zanimiva pričevanja gasilk in gasilcev, ki so se v tej prostovoljni dejavnosti povezovali v različnih obdobjih.

Na slovesnosti, ki so jo organizirali v počastitev častitljivega jubileja, so se prizadevnim članom društva pa tudi posameznim ustanovam zahvalili s plaketami in priznanji.