29. 1. 2020

Ocena poslovanja Krke v letu 2019

23 min. branja

Novo mesto, 30. januar 2020 – Na današnji novinarski konferenci je uprava družbe Krka predstavila predhodno nerevidirano oceno poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2019, ki jo je na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet družbe. Predsednik uprave Jože Colarič je povedal, da smo v skupini Krka prodali za 1.489,1 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je 12 % več kot v letu 2018. Čisti dobiček skupine Krka na osnovi predhodnih nerevidiranih izkazov bo predvidoma 242,1 milijona EUR, kar je 39 % več kot v letu 2018. Nerevidirani računovodski izkazi skupine Krka in družbe Krka za leto 2019 bodo objavljeni v četrtek, 19. marca 2020.

Prodaja

V skupini Krka smo v letu 2019 ustvarili za 1 milijardo 493,4 milijona EUR prodaje (od tega znašajo prihodki iz pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev 1 milijardo 489,1 milijona EUR, razliko pa predstavljajo ostali prihodki iz pogodb s kupci iz naslova prodaje materiala ter ostali prihodki iz prodaje).

Na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev smo v skupini Krka v letu 2019 prodali za 1 milijardo 489,1 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je 162 milijonov EUR oziroma 12 % več kot v letu 2018. Rast prodaje je bila dosežena v vseh prodajnih regijah in na večini trgov. Ravno tako smo povečali prodajo vseh skupin izdelkov in storitev.

Prodaja izdelkov in storitev po regijah

Po prodaji največja regija v skupini Krka je bila Vzhodna Evropa s 481,2 milijona EUR in 32,3-odstotnim deležem. Glede na leto prej se je prodaja povečala za 17 %. V Ruski federaciji smo prodali za 310,5 milijona EUR izdelkov, kar je 13 % več kot v letu 2018. V Ukrajini smo prodali za 79,8 milijona EUR izdelkov in dosegli 42-odstotno rast. Visoke stopnje prodajne rasti smo beležili tudi na večini ostalih trgov v regiji.

Sledila je regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države, s prodajo v vrednosti 339,6 milijona EUR in 22,8-odstotnim deležem. Glede na leto 2018 smo dosegli 7-odstotno rast. Vodilni trg je bila Poljska, kjer smo prodali za 159,5 milijona EUR izdelkov in dosegli 7-odstotno rast. Prodajo smo povečali tudi na Madžarskem, Slovaškem, v Litvi, Latviji in Estoniji.

Zahodna Evropa je bila s 336,1 milijona EUR in 22,6-odstotnim deležem tretja po velikosti prodaje v skupini Krka. Glede na leto prej smo dosegli 17-odstotno rast. Največ smo prodali v Nemčiji, skandinavskih državah, Španiji in Italiji. Ključno je bilo nadaljevanje rasti prodaje prek odvisnih družb, s katerimi smo ustvarili 76 % regijske prodaje, prodaja prek nepovezanih podjetij pa je bila na ravni iz leta 2018. Največjo rast smo beležili v skandinavskih državah, državah Beneluksa, Nemčiji, Portugalski, Italiji in Združenem kraljestvu.

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 191,3 milijona EUR izdelkov, kar je 9 % več kot v letu 2018 in predstavlja 12,8-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Vodilna trga sta bila Romunija in Hrvaška, največjo prodajno rast pa smo beležili v Bolgariji in Srbiji.

V Sloveniji smo dosegli 92,4 milijona EUR prodaje, kar predstavlja 6,2-odstotni delež prodaje skupine Krka. Rast je bila 4-odstotna. Glavnino prodaje, 52,9 milijona EUR, smo ustvarili z izdelki, zdraviliško-turistične storitve pa so prinesle 39,5 milijona EUR.

V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 48,6 milijona EUR izdelkov in dosegli 12-odstotno rast ter 3,3-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

Prodaja izdelkov in storitev po skupinah

V skupini Krka smo prodali za 1 milijardo 247,3 milijona EUR zdravil na recept, kar je 13 % več kot v letu 2018 in predstavlja 83,8-odstotni delež v prodaji izdelkov in storitev skupine Krka. Prodajo smo povečali v vseh prodajnih regijah – v Vzhodni Evropi za 18 %, Zahodni Evropi za 18 %, Čezmorskih tržiščih za 11 %, Jugovzhodni Evropi za 9 %, Srednji Evropi za 6 % in Sloveniji za 1 %. Med 10 največjimi posamičnimi trgi se je prodaja zdravil na recept relativno najbolj povečala v Ukrajini, Nemčiji in Ruski federaciji, med ostalimi pa na Finskem, v Belorusiji in Kirgizistanu.

Ključne terapevtske skupine zdravil na recept so bila tudi v letu 2019 zdravila za bolezni srca in žilja, zdravila za bolezni osrednjega živčevja ter zdravila za bolezni prebavil.

Med vodilnih deset zdravil na recept po prodaji se uvrščajo skupine zdravil z valsartanom (Valsacor, Valsacombi, Vamloset, Co-Vamloset, Valarox), perindoprilom (Prenessa, Co-Prenessa, Amlessa, Co-Amlessa), losartanom (Lorista, Lorista H, Lorista HD, Tenloris), atorvastatinom (Atoris), pantoprazolom (Nolpaza), rosuvastatinom (Roswera, Co-Roswera), esomeprazolom (Emanera), enalaprilom (Enap, Enap H, Enap HL, Elernap), klopidogrelom (Zyllt) in kandersartanom (Karbis, Karbicombi). Vsa ta zdravila se na posameznih trgih pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na leto 2018 povečala za 8 %, smo ustvarili 133,3 milijona EUR (8,9-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 9-odstotni rasti prodali za 69,1 milijona EUR (4,6-odstotni delež v skupni prodaji). Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 39,5 milijona EUR, kar je 5 % več kot v letu 2018 (2,7-odstotni delež v skupni prodaji).

Predhodne ocene nerevidiranih dobičkov skupine in družbe Krka

Predhodni ocenjeni nerevidirani dobiček iz poslovanja skupine Krka za leto 2019 znaša 274 milijonov EUR (18-odstotna rast glede na leto 2018), dobiček pred davkom 283,7 milijona EUR (40-odstotna rast), čisti dobiček pa 242,1 milijona EUR (39-odstotna rast).

Predhodni ocenjeni nerevidirani dobiček iz poslovanja družbe Krka za leto 2019 znaša 263,9 milijona EUR, dobiček pred davkom 283,5 milijona EUR, čisti dobiček pa 248,1 milijona EUR (52-odstotna rast). V družbi Krka smo v letu 2019 ustvarili za 1 milijardo 390,2 milijona EUR prodaje, kar je 13 % več kot v letu 2018.

Nerevidirani računovodski izkazi skupine Krka in družba Krka bodo objavljeni 19. marca.

Razvoj in raziskave

V letu 2019 smo vložili 9 patentnih prijav za tehnološke rešitve, ki smo jih razvili in za katere smo ocenili, da so na izumiteljski ravni. Na osnovi t. i. prioritetnih prijav iz leta 2018 smo vložili 5 mednarodnih patentnih prijav. Podeljenih nam je bilo 8 patentov v različnih državah. Krka ima več kot 200 veljavnih patentov.

V Sloveniji smo vložili 62 prijav Krkinih blagovnih znamk. Vložili smo tudi 38 mednarodnih in 18 nacionalnih prijav blagovnih znamk. V različnih državah imamo prijavljenih več kot 1100 blagovnih znamk.

Registrirali smo 20 novih izdelkov (13 zdravil na recept, 3 izdelke brez recepta in 4 veterinarske izdelke) v 43 farmacevtskih oblikah in jakostih. Med zdravili na recept smo registrirali kombinirano zdravilo Rosamera/Roxampex (perindopril, amlodipin, rosuvastatin), Nebileta/Nebivolol Krka (nebivolol), Dasatilen/Dasatinib Krka (dasatinib), Atazanavir Krka (atazanavir), Tadusto/Twinpros/Dutamyz (dutasterid, tamsulozin), Sidarso/Silbesan (silodozin), Cinacabet (cinakalcet), Paracetamol Krka 1000, Pitavastatin Krka (pitavastatin), Maysiglu/Sitagavia (sitagliptin), novo jakost zdravila Camlor/Kandoset/Camdero (kandesartan, amlodipin) in raztopino za injiciranje ali infundiranje Metamizol Krka (metamizol) ter novo formulacijo raztopine za injiciranje Dexeto/Deksametazon Krka (deksametazon). Med izdelki brez recepta smo registrirali Vitamin D3 Krka (holekalciferol), Herbion bršljan pastile (suhi ekstrakt lista navadnega bršljana) in KontrDiar (nifuroksazid), med veterinarskimi izdelki pa Awazom (amoksicilin) in Milprazon Chewable/Milpragold/Aderexa/Amcofen Sabor/Milprazon Plus/Mektix/ Milgusto Chewable (milbemicin, prazikvantel) za mačke in Prinocate/Imocxocate (imidakloprid, moksidektin) za pse in za mačke.

Ponudbo zdravil za bolezni srca in žilja smo dopolnili s štirimi novimi izdelki. Po decentraliziranem postopku smo registrirali novo kombinirano zdravilo Rosamera/Roxampex (perindopril, amlodipin, rosuvastatin) v obliki filmsko obloženih tablet v šestih jakostih, ki uravnava visok krvni tlak in holesterol. Primerno je za zdravljenje odraslih bolnikov, pri katerih je stanje ustrezno nadzorovano s sočasnim jemanjem enakih odmerkov rosuvastatina ter kombinacije perindoprila in amlodipina.

Po decentraliziranem postopku smo registrirali Pitavastatin Krka (pitavastatin) v obliki filmsko obloženih tablet v treh jakostih. Učinkovitost pitavastatina je primerljiva z ostalimi statini, vendar pa zdravljenje z njim spremlja manjše tveganje medsebojnega delovanja z drugimi zdravili.

Registrirali smo novo zdravilo Nolibeta/Nebivolol Krka (nebivolol) v obliki tablet. Uporablja se za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka pri odraslih, kot dodatek standardnemu zdravljenju pa tudi za zdravljenje stabilnega blagega in zmernega kroničnega srčnega popuščanja pri bolnikih, starejših od 70 let.

Za zdravljenje visokega krvnega tlaka smo registrirali novo jakost kombiniranega zdravila Camlor/Kandoset/Camdero (kandesartan, amlodipin) v obliki tablet, in sicer 16 mg/10 mg.

Po decentraliziranem postopku smo registrirali sodobno zdravilo Maysiglu/Sitagavia (sitagliptin) v obliki filmsko obloženih tablet v treh jakostih. Sitagliptin spada v skupino zaviralcev dipeptidil-peptidaze 4, ki se najpogosteje uporablja v kombinacijah z drugimi zdravili za urejanje vrednosti glukoze v krvi. Hkrati ne poveča tveganja za nastanek srčno-žilnih dogodkov in ne vpliva na povečanje telesne teže.

Registrirali smo novo onkološko zdravilo Dasatinib Krka/Dasatilen (dasatinib) v obliki filmsko obloženih tablet v šestih jakostih. Pri odraslih, mladostnikih in otrocih, starih najmanj eno leto, se uporablja za zdravljenje akutne limfoblastne levkemije s prisotnim kromosomom Philadelphia.

Pri uveljavljenemu zdravilu Dexeto/Deksametazon Krka (deksametazon) smo registrirali novo formulacijo raztopine za injiciranje. Deksametazon je temeljno bolnišnično zdravilo iz skupine sintetičnih glukokortikoidov. Uporablja se za podporno zdravljenje pri različnih rakavih obolenjih in različnih oblikah avtoimunskih bolezni. Paleto zdravil, namenjenih zdravljenju v bolnišnicah, smo dopolnili z zdravilom Metamizol Krka (metamizol) v obliki raztopine za injiciranje ali infundiranje, ki smo ga registrirali po decentraliziranem postopku.

Ponudbo protivirusnih zdravil smo dopolnili z novim zdravilom Atazanavir Krka (atazanavir) v obliki trdih kapsul v treh jakostih. Namenjeno je za zdravljenje okužbe s HIV, saj v telesu zmanjša število virusov in tako zmanjša tveganje za razvoj bolezni zaradi okužbe. Uporablja se sočasno z drugimi zdravili pri odraslih in otrocih, starejših od 6 let. Jemlje se enkrat na dan. Zdravilo smo po centraliziranem postopku registrirali v evropskih državah.

Registrirali smo dve novi zdravili za zdravljenje težav, ki spremljajo povečano prostato. Kombinirano zdravilo Tadusta/Twinpros/Dutamyz (dutasterid, tamsulozin) v obliki trdih kapsul je namenjeno zdravljenju zmernih do hudih simptomov benigne hiperplazije prostate. Zmanjša nevarnost za nenadni zastoj urina in potrebo po kirurškem posegu. Registrirali smo tudi zdravilo Sidarso/Silbesan (silodozin) v obliki trdih kapsul za zdravljenje znakov povečane prostate. Odmerja se enkrat na dan in ne povzroča neželenih srčno-žilnih učinkov, zato se lahko uporablja tudi pri starejših in pri bolnikih z boleznimi srca in žilja.

Po decentraliziranem evropskem postopku smo registrirali zdravilo Cinacabet (cinakalcet) v obliki filmsko obloženih tablet v treh jakostih. Uravnava koncentracijo paratiroidnega hormona, kalcija in fosforja v telesu. Uporablja se za zdravljenje sekundarnega hiperparatiroidizma pri ledvičnih bolnikih na dializi ter za zmanjšanje koncentracije kalcija v krvi pri bolnikih z rakom obščitnice in bolnikih s primarnim hiperparatiroidizmom.

Ponudbo zdravil za lajšanje bolečine smo dopolnili z novo jakostjo uveljavljenega izdelka Paracetamol Krka 1000 (paracetamol) v obliki tablet po 1000 mg. Uporablja se za simptomatsko lajšanje blage do zmerne bolečine in vročinskih stanj pri odraslih in otrocih, težjih od 50 kg.

V evropskih državah smo registrirali izdelek brez recepta Vitamin D3 Krka (holekalciferol) v obliki tablet v dveh jakostih. Vsebuje biološko aktivno obliko vitamina D. Uporablja se za preprečevanje pomanjkanja vitamina D pri odraslih, mladostnikih in otrocih, starejših od 6 let, za zdravljenje pomanjkanja vitamina D pri odraslih in mladostnikih ter kot dodatek k specifičnemu zdravljenju osteoporoze pri odraslih. Ne vsebuje glutena, želatine, sladil in sladkorja in je primeren tudi za diabetike.

Po decentraliziranem evropskem postopku smo registrirali nov izdelek Herbion bršljan (suhi ekstrakt lista navadnega bršljana) v obliki pastil, ki redči gosto sluz v dihalnih poteh in olajša izkašljevanje. Namenjen je odraslim in otrokom, starejšim od 6 let.

V Ruski federaciji smo uvedli nov izdelek KontrDiar (nifuroksazid) v obliki peroralne suspenzije. Uporablja se pri akutni bakterijski driski, ki poteka brez dodatnih zapletov. Priložena brizgalka omogoča natančno odmerjanje tudi za otroke od enega meseca starosti dalje.

Paleto izdelkov za ljubiteljske živali smo dopolnili z registracijo dveh kombiniranih zdravil Prinocate/Imoxicate (imidakloprid, moksidektin) za pse in za mačke v obliki raztopine za kožni nanos. Izdelek za pse v jakosti 100 mg/25 mg/ml smo registrirali v štirih različnih polnitvah. Izdelek za mačke in dihurje v jakosti 100 mg/10 mg/ml smo registrirali v dveh različnih polnitvah. Kombinacija imidakloprida in moksidektina je sodobno zdravilo, ki hkrati učinkuje proti zunanjim zajedavcem, kot so garjavci, bolhe, uši, in notranjim želodčno-črevesnim, srčnim, pljučnim in očesnim zajedavcem ter tako omogoča zdravljenje mešanih invazij pri psih, mačkah in dihurjih.

Na področju izdelkov za ljubiteljske živali smo v državah Evropske unije končali registracijski postopek za Milprazon Chewable/Milpragold/Aderexa/Amcofen Sabor/Milprazon Plus/Mektix/Milgusto Chewable (milbemicin, prazikvantel) v obliki filmsko obloženih tablet za odpravljanje zajedavcev pri mačkah. Vsebuje naravno aromo, zato je za živali okusnejše. Za lastnike pa je poleg učinkovitosti ključna lastnost izdelka enostavno dajanje.

Po decentraliziranem evropskem postopku smo registrirali nov izdelek Awazom (amoksicilin) v obliki praška za dajanje v vodi za pitje. Uporablja se za zdravljenje bakterijskih okužb pri kokoših, racah in puranih.

Vlaganja in naložbe

Ocenjena vrednost naložb v skupini Krka v letu 2019 je 113 milijonov EUR, od tega 93 milijonov EUR v obvladujoči družbi. Vlagali smo predvsem v povečanje in tehnološko posodobitev proizvodnje in razvoja, v zagotavljanje kakovosti in v proizvodno-distribucijske centre po svetu.

Na začetku oktobra 2019 smo v Ločni v Novem mestu slovesno odprli Razvojno-kontrolni center 4. S 55,6 milijona EUR vredno naložbo smo skoraj podvojili razvojno-raziskovalne in analizne zmogljivosti za zagotavljanje kakovosti izdelkov. S tem smo končali še eno pomembno fazo tehnološkega razvoja podjetja, s katero zagotavljamo usklajeno delovanje razvojno-raziskovalnih in proizvodno-kontrolnih funkcij, ki so bistvena prednost našega vertikalno integriranega poslovnega modela.

Na isti lokaciji smo konec leta 2017 začeli graditi večnamensko skladišče, s katerim bomo pridobili dodatne površine za skladiščenje vhodnih materialov in končnih izdelkov. S tem bomo povečali hitrost in fleksibilnost proizvodnje ter izboljšali razpoložljivost izdelkov in oskrbo trgov. Decembra 2019 smo opravili zadnji tehnični pregled in pridobili uporabno dovoljenje za vse objekte. V začetku leta 2020 je Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) opravila končni pregled vzorčevalnic in transportne opreme, s čimer so bili v celoti izpolnjeni pogoji za obratovanje večnamenskega skladišča. Celotna naložba je ocenjena na 36 milijonov EUR.

V Ločni je tudi sodoben obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2. Zanj zaradi vse večjih potreb po dodatnih zmogljivostih za proizvodnjo izdelkov nabavljamo dodatno tehnološko opremo. V letu 2019 smo začeli opremljati novo pakirnico. Vgradili smo sedem visokoavtomatiziranih in robotiziranih pakirnih linij, načrtujemo pa, da bomo v prihodnjih dveh letih kupili in zagnali še sedem linij. V letu 2019 smo za opremljanje pakirnice namenili 18 milijonov EUR, celotna naložba pa je ocenjena na 41 milijonov EUR. Ko bo obrat po selitvi maloserijske in vgradnji velikoserijske proizvodne opreme v letu 2021 tehnološko opremljen, bo v njem lahko stekla proizvodnja v obsegu 5 milijard tablet na leto.

V Bršljinu v Novem mestu smo povečali zmogljivosti v obratu za proizvodnjo veterinarskih izdelkov z biocidnim učinkom. Za naložbo smo porabili 4,2 milijona EUR.

V obratu v Ljutomeru smo z nakupom preglednega stroja povečali zmogljivosti za proizvodnjo pastil, v delu obrata pa posodobili sisteme in naprave. Za naložbi smo namenili 1,9 milijona EUR.

V Krškem smo junija začeli graditi novo skladišče. Z njim bomo zagotovili zmogljivosti za skladiščenje surovin za kemijsko in farmacevtsko proizvodnjo, ki bo urejeno po smernicah tehničnih pravil za ločeno skladiščenje nevarnih snovi (TRGS). Skladiščni objekt je bil konec leta 2019 zgrajen do te mere, da so se lahko začela obrtniška in strojnoinstalacijska dela. Gradnja 8,2 milijona EUR vrednega objekta bo končana julija 2020.

Evropska unija je februarja 2019 uvedla nova pravila o varovanju javnega zdravja z zaščito farmacevtske dobavne verige pred vstopom ponarejenih zdravil. V skladu s tem smo na embalaži uvedli zaščitne elemente, ki preprečujejo, da bi do bolnikov prišla ponarejena zdravila, in izvedli številne nadgradnje tehnološke opreme in proizvodnih postopkov. Za novo opremo in tehnologijo smo v zadnjih treh letih namenili okoli 20 milijonov EUR. Del te naložbe so tudi zaščitni ukrepi, ki jih bo zakonodaja v Ruski federaciji zahtevala od leta 2020 dalje.

V Ljubljani smo zgradili novo poslovno stavbo in jo sredi septembra 2019 uradno odprli. Za naložbo smo porabili 12 milijonov EUR.

Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je tovarna Krka-Rus na industrijskem območju mesta Istra na severozahodu Moskve. V njej proizvedemo dobri 2 milijardi tablet oziroma 72 % izdelkov, ki jih prodamo v Ruski federaciji. V Ruski federaciji imamo status domačega proizvajalca.

V naslednjih letih bomo v obstoječih in deloma preurejenih prostorih Krka-Rus 1 in Krka-Rus 2 povečali proizvodne in laboratorijske zmogljivosti. Načrtujemo postopno vgradnjo štirih tabletirk in štirih pakirnih linij ter postavitev dodatnih mikrobioloških (MKB) ter fizikalno-kemijskih laboratorijev (FKA). Naložba je ocenjena na 33 milijonov EUR.

V proizvodno-distribucijskem centru v Jastrebarskem na Hrvaškem končujemo 1,7 milijona EUR vredno naložbo v proizvodnjo veterinarskih izdelkov v trdnih farmacevtskih oblikah. Za optimizacijo proizvodne opreme v družbi TAD Pharma v Nemčiji smo namenili 0,5 milijona EUR, v družbi Krka – Polska pa 0,6 milijona EUR.

V poslovnih enotah odvisne družbe Terme Krka smo izvedli več manjših naložb.

Konec leta 2017 smo v Ningbu na Kitajskem z lokalnim partnerjem Menovo ustanovili skupno podjetje Ningbo Krka Menovo. Za najeto proizvodno lokacijo smo v Evropski uniji pridobili certifikat dobre proizvodne prakse. Konec leta 2018 smo začeli komercialno proizvajati prvi izdelek za trge zunaj Kitajske, hkrati pa smo zanj vložili vso potrebno registracijsko dokumentacijo za prodajo na kitajskem trgu. V letu 2019 smo v najetih proizvodnih prostorih, ki smo jih dodatno opremili s proizvodno opremo in opremo za zagotavljanje kakovosti, začeli proizvajati več izdelkov za trge zunaj Kitajske.

Zaposleni

V skupini Krka je bilo konec leta 2019 11.696 zaposlenih, od tega v tujini 5699, kar je slabih 49 % vseh zaposlenih. 52 % jih ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 198 je doktorjev znanosti. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 12.770 zaposlenih, kar je 288 več kot konec leta 2018.

Delnica in delničarji

V letu 2019 se je tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi zvišal za slabih 27 % in je ob koncu leta znašal 73,20 EUR. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 2,4 milijarde EUR.

Ob koncu leta 2019 je imela Krka 48.631 delničarjev. Delniška struktura, v kateri posamezni slovenski vlagatelji (fizične osebe) predstavljajo 38,5 %, mednarodni vlagatelji pa 23 %, je stabilna in brez večjih sprememb.

V letu 2019 je Krka pridobila 340.805 lastnih delnic. 31. 12. 2019 je imela 1.234.252 lastnih delnic, kar predstavlja 3,764 % osnovnega kapitala.

Načrti skupine Krka za leto 2020

V skupini Krka za letos načrtujemo prodajo v višini 1 milijarde 520 milijonov EUR in dobiček v višini dobrih 210 milijonov EUR. Za vlaganja, ki bodo namenjena predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, načrtujemo sredstva v vrednosti 134 milijonov EUR. Načrtujemo povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, skupaj za 3 %, število vseh redno zaposlenih pa naj bi konec leta preseglo 12.300.

Načrt poslovanja za leto 2020 izhaja iz strategije razvoja skupine Krka za obdobje 2020–2024 in temelji na pričakovanjih, ocenah in napovedih ter drugih razpoložljivih podatkih, ki jih ima uprava družbe na voljo. Uprava meni, da so pričakovanja primerna. Če bodo pogoji poslovanja v letu 2020 pomembneje odstopali od pričakovanih, lahko tudi izidi poslovanja odstopajo od načrtovanih.

V Romuniji nismo ugotovili očitanih nepravilnosti

V obdobju od 14. do 24. januarja 2020 so mediji povzemali zapise na romunskem spletnem portalu in v časopisu Libertatea, ki je poročal, da jim je uspelo pridobiti informacije o domnevnih nepravilnostih, ki naj bi jih izvajali zaposleni v Krkini odvisni družbi Krka Romania S.R.L, Bukarešta (v nadaljevanju Krka Romania). Javnost smo 17. januarja 2020 obvestili, da smo imenovali posebno skupino, ki bo podrobno preverila delovanje Krkine odvisne družbe v zvezi z omenjenimi očitki.

Na podlagi ugotovitev posebne skupine Krka, d. d., Novo mesto zanika utemeljenost obtožb, ki izhajajo iz navedb, da naj bi Krka Romania delovala protizakonito in zdravila tržila s podkupovanjem zdravnikov, navodila za takšno ravnanje pa naj bi zaposleni v odvisni družbi dobili iz obvladujoče družbe.

Krka svoja zdravila promovira na načine, ki jih dovoljujejo nacionalne zakonodaje in so v skladu z usmeritvami kodeksa ravnanja združenja generičnih proizvajalcev Medicines for Europe, katerega članica je. Vsi krkaši, ki se ukvarjajo z marketingom, so zavezani Kodeksu ravnanja, Krkinemu kodeksu promocije, Pravilniku o preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju prevar ter drugim internim navodilom. Vsi, ki obiskujejo zdravnike in farmacevte, so pred začetkom samostojnega dela ustrezno izobraženi in morajo znanje redno obnavljati. Izobraževanje obsega strokovno znanje o Krkinih izdelkih, strokovno medicinsko znanje in pravila, ki urejajo oglaševanje zdravil. V skupini Krka obvladujoča družba pripravlja smernice delovanja, vodstvo vsake odvisne družbe pa je odgovorno, da zagotovi poslovanje, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo.

Krka Romania izvaja naslednje promocijske aktivnosti, ki so zakonite ter v skladu z zakonodajo v EU in Romuniji, ki ureja področje oglaševanja zdravil strokovni javnosti: obiskovanje zdravnikov, dajanje vzorcev, sponzoriranje znanstvenih kongresov in promocijskih srečanj, ki jih obiskujejo osebe, usposobljene za predpisovanje ali izdajanje zdravil. Tudi iz poročila romunske agencije za konkurenco (Consiliul Concurente), ki se nanaša na obdobje 2010–2014, izhaja, da so sponzorstva eden od legitimnih načinov za promocijo zdravil. Iz poročila agencije izhaja, da originatorska farmacevtska podjetja za sponzorstva porabijo nekajkrat več sredstev kot generične farmacevtske družbe.

Krka je izvedla notranjo preiskavo in ugotavlja, da obtožbe o domnevni sistemski korupciji v Romuniji niso utemeljene niti glede zaposlenih v Krki Romania, še manj pa, da naj bi korupcijo vodili s sedeža matične družbe v Sloveniji.

Pregled je pokazal, da tabel, prikazanih s strani Libertatea, zaposleni v Romuniji in Sloveniji ne poznajo in jih v družbi tudi nismo našli. Je pa bilo ugotovljeno, da so imeli sodelavci v Romuniji različne preglednice, ki so jih oblikovali sami ali po navodilih neposrednega vodje, ki so mu poročali, ta pa je potem poročal vodstvu odvisne družbe.

Krka zdravnikom na nobenem trgu ne plačuje za predpisane recepte. Zahteva pa, da se sredstva, namenjena promociji, uporabljajo zakonito in preudarno. To pomeni, da se sponzorstva znanstvenih kongresov in promocijskih srečanj odobrijo za pridobivanje strokovnega medicinskega znanja različnim zdravnikom in da se odobravajo zdravnikom specialistom za področja, za katera ima Krka v svoji ponudbi zdravila. Krka vlaga promocijska sredstva izključno za legitimen cilj ustvariti sloves farmacevtske družbe, ki zagotavlja zdravila najvišje kakovosti po dostopnih cenah ter zdravnikom omogoča pridobivanje najnovejšega strokovnega medicinskega znanja o zdravilih. Dobro ime in zaupanje v Krkine izdelke pri zdravnikih in bolnikih v Romuniji sta posledica dolgoletnega strokovnega dela, ne pa korupcije, kar trdi spletni portal Libertatea.

Pregled je pokazal, da je imelo podjetje v Romuniji ustrezna navodila matične družbe, ni pa možno povsem izključiti, da je v preteklosti kakšen posameznik v odvisni družbi kršil Krkina interna navodila ter pogodbene obveznosti iz delovnega razmerja. Glede na ugotovitve Krka uvaja ukrepe, ki bodo še izboljšali transparentnost poslovanja in spoštovanje pravil s področja skladnosti poslovanja na vseh področjih.

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom uprave in podpira ukrepe, ki so bili sprejeti v z zvezi s tem.