17. 9. 2020

Največje število raziskovalnih nalog doslej

11 min. branja

Novo mesto, 18. september 2020 – Danes smo v Krki razglasili prejemnike Krkinih nagrad za srednješolske raziskovalne naloge. Na razpis za jubilejne, 50. Krkine nagrade se je odzvalo rekordno število mladih raziskovalcev. Kar 99 avtorjev je ob pomoči mentorjev in somentorjev pripravilo 61 raziskovalnih nalog. To potrjuje, da se ideja Krkinih nagrad vztrajno širi med dijaki in mentorji, ključno pa je, da raste tudi njihova kakovost. Poleg visoke ravni znanja je pri raziskovalnih projektih dijakov čutiti predanost, ustvarjalnost in iznajdljivost. Pri prepoznavanju talentiranih dijakov ter razvijanju in spodbujanju ustvarjalnih idej pa so vsekakor ključni mentorji. Tako smo tudi letos podelili posebne zahvale za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu. Tokrat so prejemnice profesorice Mojca Drofenik Čerček s Srednje šole za kemijo Šolskega centra Celje, mag. Nina Žuman z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer in Petra Flajnik z Gimnazije Kranj. Času in okoliščinam primerno smo letos poiskali nove načine za nadaljevanje te edinstvene in dolgoletne Krkine tradicije ter simpozij in razglasitev nagrajencev izpeljali na daljavo – prek spletnega medija.

Kot je v svojem nagovoru izpostavil predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič sta spodbuda in podpora mladim raziskovalcem, bodočim vrhunskim strokovnjakom na svojem področju, za Krko že 50 let pomembno poslanstvo.

50-letna kontinuiteta Krkinih nagrad je brez dvoma potrditev Krkinega odnosa do znanja in znanstveno-raziskovalnega dela. Že od ustanovitve se zavedamo, da so vrhunski strokovni kadri ključ za uresničevanje poslovnih načrtov, zato smo mlade raziskovalce, željne novih znanj in odkritij, začeli spodbujati zelo zgodaj. Mnogi, ki so za svoje raziskovalne naloge prejeli Krkino nagrado, so danes priznani strokovnjaki – profesorji na univerzah, raziskovalci v raziskovalnih institucijah in industriji, več kot 300 jih zaposlenih v Krki. Doslej je Krkino nagrado prejelo že 2883 nagrajencev in prav Sklad Krkinih nagrad je eden od pomembnih dejavnikov, ki že vse od leta 1971 prispeva k popularizaciji raziskovalnega dela med študenti, dijaki in mentorji na izobraževalnih ustanovah. Spodbuda je posebej pomembna v srednješolskem obdobju, ko se mladi odločajo za nadaljnjo poklicno pot.

Vse večji odziv in izjemna kakovost raziskovalnih nalog

Dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, je povedal, da so letošnji nagrajenci in mentorji posebej presenetili, ne le s številom, temveč tudi raznovrstnostjo in kakovostjo prispelih nalog, ki so jih izdelali v drugačnih, precej težjih pogojih kot običajno.

Izpostaviti velja tudi pestrost področij, ki se jih mladi raziskovalci lotevajo. Dijaki so skupaj z mentorji obravnavali teme z različnih področij naravoslovno-tehničnih usmeritev in s tem prikazali pomen multidisciplinarnosti, ki je v farmacevtski industriji odločilna za uspešno razvojno-raziskovalno delo. Posebej pomembno je, da naloge vključujejo ne le teoretično, ampak tudi eksperimentalno delo. Tudi letos so dokazali, da je mogoče s pravo zamislijo, timskim delom in raziskovalnim navdušenjem doseči odlične rezultate. Nekateri med njimi so na razpis prijavili celo po več nalog, kar potrjuje njihovo usmerjenost v raziskovanje in pripravljenost na dodatno delo.

Predstavitev raziskovalnih nalog na simpoziju letos na daljavo prek spleta

Z raziskovalnim delom dijaki nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje. Njihove naloge in rezultati, ki so jih dosegli, pa kažejo, da so pridobili pomembne izkušnje, ki jim bodo koristile pri njihovem nadaljnjem raziskovanju in šolanju. Tako oblikujejo svoja predvidevanja in spoznanja, naučijo se predstaviti rezultate svojih raziskovalnih projektov, obenem pa utrjujejo zaupanje vase ter v svoje ustvarjalno delo in razmišljanje.

Krkini nagrajenci so svoje znanje s področja naravoslovnih ved predstavili na simpoziju, ki pa je letos času in okoliščinam primerno potekal na nekoliko drugačen način. Nagrajenci z 10 slovenskih srednjih šol so svoje raziskovalne naloge tokrat predstavili pred kamero v njihovih matičnih šolah. Njihove predstavitve pa si lahko ogledate na Krkini spletni strani, na naslednji povezavi: https://www.krkinenagrade.si/o-krkinih-nagradah/simpozij-in-razglasitev-2020/.

Krkine zahvale za mentorstvo

Ključno vlogo pri spodbujanju raziskovalnega dela dijakov imajo brez dvoma profesorji, ki z mentorstvom mlade usmerjajo k poglobljenemu delu na posameznih znanstvenih področjih in jih vodijo skozi raziskovalni proces. Tako smo tudi letos za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu podelili posebne plakete dvema mentoricama. Tokrat so prejemnice profesorice Mojca Drofenik Čerček s Srednje šole za kemijo Šolskega centra Celje, mag. Nina Žuman z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer in Petra Flajnik z Gimnazije Kranj.

Prejemniki Krkinih nagrad za srednješolske raziskovalne naloge

Gregor Kržmanc
Tadej Strah
Gimnazija Vič Mentorji: Uroš Javornik, prof. dr. Janez Plavec in Alenka Mozer
Matic Jože Grdadolnik Arne Klemen Marušič Gimnazija Vič Mentorja: Alenka Mozer in dr. Urban Novak
Vita Movrin II. gimnazija Maribor Mentorja: izredni profesor dr. Urban Bren in Veronika Furlan
Bert Kokovnik
Brina Predalič
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola Mentorji: dr. Katja Strašek Smrdel, akad. prof. dr. Tatjana Avšič Županc in Gašper Jan Simon
Hana Remškar in Anja Sedušak Kljakič Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola Mentorja: Marko Jeran in doc. dr. Martina Oder
Klemen Novak
Aleks Rautar
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Mentorica: Mateja Godec
Metka Rus Gimnazija Kranj Mentorji: Petra Flajnik, prof. dr. Iztok Turel, Jerneja Kladnik
Žiga Kovačič II. gimnazija Maribor Mentorica: Zdenka Keuc
Miša Pintarič
Kaja Zupanič
II. gimnazija Maribor Mentorja: doc. dr. Jure Škraban in doc. dr. Sandra Janežič
Neža Peternel Gimnazija Kranj Mentorica: Petra Flajnik
Jernej Birk
Domen Hočevar
Kaja Rangus
Gimnazija Novo mesto Mentorice: Janja Pust, dr. Jerica Sabotič in dr. Ana Mitrović
Urban Bauman
Alja Petrović
II. gimnazija Maribor Mentorici: Tamara Šiško in Anita Mustač
Jurij Malovrh
Andraž Rotar
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola Mentorji: Majda Golob, dr. Darja Kušar in Gašper Jan Simon
Lara Markelj
Neža Perko
Maša Repinc
Biotehniški center Naklo Mentorica: magistra Marjetka Kastelic Švab
Urška Šumak II. gimnazija Maribor Mentorji: Katja Holnthaner Zorec, doc. dr. Petra Kotnik in Eneko Jose Madorran Esteiro
Špela Žunec Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana Mentorja: magistrica Mojca Podlipnik in doc. dr. Črtomir Podlipnik
Arne Kolenc Šušterčič Gimnazija Poljane Mentorja: Maruša Sotler Wedam in prof. dr. Miran Šebeštjen
Ana Slomšek Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Mentorica: Mojca Drofenik Čerček
Ajda Ivezič
Daša Žuman
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Mentorice: mag. Nina Žuman, Vesna Vrhovski in prof. dr. Nina Kacjan Maršić
Mark David Longar Gimnazija Poljane Mentorja: prof. dr. Blaž Zupan in Boštjan Žnidaršič
Julija Vodenik Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola Mentorji: Darja Rizmal, dr. Janja Božič in prof. dr. Boris Rogelj
Luka Irenej Pečan Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola Mentorji: Marko Jeran, izredna prof. dr. Karmen Godič Torkar in dr. Roman Štukelj
Jerneja Marko II. gimnazija Maribor Mentorica: Anita Mustač
Aleš Poljanšek Gimnazija Ledina Mentorji: dr. Mihaela Skrt, dr. Ilja Gasan Osojnik Črnivec in magistra Nika Cebin
Aleksandra Vujanović II. gimnazija Maribor Mentorja: dr. Gregor Kravanja in Darja Kravanja
Mirjam Ogrinc
Nuša Pangerc
Eva Šubic
Gimnazija Novo mesto Mentorji: Janja Pust, Dušan Harlander in Damjan Jan Pavlica
Ema Grmek Gimnazija Kranj Mentorica: Petra Flajnik
Niko Mlinarič
Klar Daniel Opraus
Brina Poropat
II. gimnazija Maribor Mentorica: Zdenka Keuc
Goran Jocić Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Mentorici: Mateja Godec in dr. Olivija Plohl
Brina Godec
Timotej Pukšič
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Mentorice: Mateja Godec, dr. Milica Pantić in doktorica Gabrijela Horvat
Klara Žos Biotehniški center Naklo Mentor: Borut Lazar
Katja Pehlić
Kaja Vončina
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola Mentorici: izredna prof. dr. Jelka Zabavnik Piano in Lidija Gnidovec
Helena Godina
Barbara Simonič
II. gimnazija Maribor Mentorici: Katja Holnthaner Zorec in Pija Rep
Metka Rus Gimnazija Kranj Mentorica: Petra Flajnik
Karmen Rehar
Tinkara Rupnik
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola Mentorja: dr. Metod Kovačič in Lidija Gnidovec

Prejemniki Krkinih priznanj za srednješolske raziskovalne naloge

Jernej Nezman II. gimnazija Maribor Mentorica: doktorica Valerija Tkalec
Lana Kocuvan
Melanie Tavčar
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Mentorici: Mateja Godec in doktorica Barbara Petovar
Nika Drinovec
Maruša Godler
Lara Ropič Bizjak
Biotehniški center Naklo Mentorica: mag. Marjetka Kastelic Švab
Kris Flajs
Luka Skeledžija
Gimnazija Vič Mentorja: Alenka Mozer in doktor David Kocman
Brina Manfreda Golob Teja Okorn Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola Mentorja: Darja Rizmal in Miha Slapničar
Špela Popovič Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Mentorica: Irena Drofenik
Iva Baša
Manca Luštek
Teja Zajc
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Mentorja: Goran Pešić in doktor Kostja Makarovič
Katarina Perc
Neja Rečnik
Biotehniška srednja šola Maribor Mentor: Uroš Mikolič
Lan Patrick Pal
Eva Pešti
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Mentorica: mag. Nina Žuman
Lana Bajec
Laura Žajdela
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Tehniška gimnazija Mentorja: Rok Demič in doktorica Katarina Rudolf Pilih
Julia Wegener Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola Mentorja: profesorica dr. Erika Cvetko in Nejc Umek
Luka Špec Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto Mentorica: Mojca Višček
Ana Breznik II. gimnazija Maribor Mentorici: profesorica dr. Petra Žigert Pleteršek in Zdenka Keuc
Vital Škof
Adis Škrijelj
Luka Žgajnar
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola Mentorici: doktorica Franja Prosenc in Tjaša Klemen
Luka Čiča
Vid Nemec
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola Mentorja: Marko Jeran in dr. Mitja Drab
Lejla Denša
Mia Hozjan
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Mentorici: Mateja Godec in doktorica Darija Cör
Brina Godec Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Mentor: mag. Jernej Jakelj
Zala Božanić
Jana Ušen
I. gimnazija v Celju Mentorja: magistra Mojca Alif in dr. Jurij Stojan
Karolina Mulec
Anika Sedmak
Šolski center Postojna Mentorice: Magdalena Klasinc, doktorica Zala Zorenč in prof. dr. Tatjana Košmerl
Anja Mihalič
Nika Petrovčič
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola Mentorice: Tjaša Klemen, dr. Matejka Podlogar in Anja Černoša
Kaja Žučko Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana Mentorja: Helena Kregar in Rajko Slapnik
Andraž Levstek Gimnazija Jožeta Plečnika Mentorja: mag. Darja Silan in Aljoša Vodopija
Nuša Jurkovič Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Mentorici: dr. Marija Meznarič in Tatjana Gregorc
Urban Malavašič
Marin Gazvoda de Reggi
Gimnazija Novo mesto Mentorici: docentka doktorica Nika Lovšin in magistra Branka Klemenčič
Nina Knoll
Maša Mesojedec
Ajda Turk
Gimnazija Novo mesto Mentorja: Janja Pust in Darko Siuka
Neža Peternel Gimnazija Kranj Mentorica: doktorica Petra Košir

Nekaj dejstev o Krkinih nagradah

S Krkinimi nagradami Krka mlade spodbuja k ustvarjalnemu in raziskovalnemu delu že 50 let. Vizija Krkinih nagrad je spodbujanje mladostne zagnanosti in stremljenje k odličnosti v raziskovalnem delu, s čimer tlakujejo pot novim spoznanjem, ki bodo prispevala k novim izdelkom in storitvam prihajajočih generacij. Rezultat prepletenosti temeljnih in aplikativnih raziskav so številni uspešni raziskovalni projekti na različnih področjih farmacije in sorodnih ved, usmerjeni na področja, ki bodo v prihodnosti še učinkoviteje prispevala k zdravju ljudi in lajšanju tegob bolnikov po svetu. Nagrajencem so prejete Krkine nagrade spodbuda za njihovo nadaljnje udejstvovanje na raziskovalnem področju in hkrati priložnost za prikaz svojih raziskovalnih dosežkov širši javnosti. Rezultati in ideje raziskovalnih nalog pa pomembno bogatijo zakladnico znanstvenih in strokovnih dognanj tako doma kot tudi v svetu.