17. 9. 2021

Nagrajena dela odlikuje osredotočenost na rezultat

7 min. branja

Danes smo v Krki razglasili prejemnike Krkinih nagrad za srednješolske raziskovalne naloge. Na letošnji razpis se je odzvalo 86 mladih raziskovalcev iz 17 gimnazij oz. srednjih šol, ki so ob pomoči mentorjev in somentorjev pripravili 52 raziskovalnih nalog. Med njimi je znanstveni odbor Sveta Sklada Krkinih nagrad avtorjem 24 raziskovalnih nalog podelil Krkino nagrado, 28 pa jih je prejelo Krkino priznanje. Posebno zahvalo za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov je tokrat prejela profesorica z II. Gimnazije Maribor. Okoliščinam primerno smo simpozij in razglasitev nagrajencev izpeljali na daljavo – prek spletnega medija.

Nagrajena dela odlikuje osredotočenost na rezultat

Krkine nagrade so že prek pet desetletij stičišče raziskovalnega dela, Krkini nagrajenci pa prepoznavni ambasadorji znanja. Sklad Krkinih nagrad že od leta 1971 prispeva k popularizaciji raziskovalnega dela med študenti, dijaki in mentorji v izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah. Doslej so Krkine nagrade povezale že 2911 posameznikov – prejemnikov Krkine nagrade.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič je v svojem nagovoru izpostavil: »V Krki sta nam znanost in raziskovanje vedno predstavljala prvo merilo dobrega poslovanja. Zavedamo se, da je razvoj ključni dejavnik konkurenčnosti in dolgoročne uspešnosti. Zato od nekdaj izhajamo iz prepričanja, da je investiranje v znanje donosna naložba.« Pri tem je poudaril, da so prav mladi raziskovalke in raziskovalci tisti, ki bodo v prihodnosti vir znanja in družbenega napredka.

Posebej zadnje desetletje vse večji pomen pridobiva spodbujanje srednješolskega raziskovalnega dela. Odziv dijakov je vsako leto boljši. Z raziskovalnim delom dijaki nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje. Njihove naloge in rezultati, ki so jih dosegli, pa kažejo, da so pridobili pomembne izkušnje, ki jim bodo koristile pri njihovem nadaljnjem raziskovanju, šolanju in nenazadnje tudi pri odločitvi za poklicno pot. Predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad dr. Aleš Rotar, član uprave in direktor Razvoja in proizvodnje zdravil v Krki, je ob razglasitvi poudaril: »Nagrajena dela še posebej odlikuje osredotočenost na rezultat. Temu smo in bomo v Skladu Krkinih nagrad namenjali posebno pozornost.«

Nagrajenci z 11 slovenskih srednjih šol so sodelovali na simpoziju, ki je tudi letos potekal na daljavo – prek spleta. Svoje raziskovalne naloge so predstavili pred kamero v njihovih matičnih šolah. Njihove predstavitve si lahko ogledate na spletni strani Krkinih nagrad.

Seznam prejemnikov Krkinih nagrad in Krkinih priznanj za srednješolske raziskovalne naloge

PREJEMNIKI KRKINE NAGRADE

Ime in priimek Institucija Mentor, somentor
Črt Saksida Gimnazija Nova Gorica Mentorja: dr. Ana Kroflič, Silvana Štucin
Nika Makuc in Maša Mesarič II. gimnazija Maribor Mentorja: Katja Holnthaner Zorec, Tamara Šiško
Kristina Berglez in Manca Orel Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola Mentorji: Marko Jeran, dr. Ana Kroflič, Tjaša Klemen
Jan Dlouhy Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Mentorja: Mateja Godec, Matjaž Dlouhy
Manca Toporišič Gašperšič Gimnazija Poljane Ljubljana Mentorica: Nataša Grof
Hana Dular in Manca Trdan Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola Mentor: dr. Metod Kovačič
Timotej Pukšič Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Mentorica: Sonja Ferčak
Žiga Vaupotič, Oskar Rotar in Lucija Rotar Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana Mentorja: mag. Darja Silan, mag. Dušan Peček
Eva Bitežnik Gimnazija Kranj Mentorja: Vanda Kukec, dr. Boštjan Rituper
Nika Varoščić II. gimnazija Maribor Mentorici: Anita Mustač, Tamara Šiško
Miha Florjanc Lukan Waldorfska šola Ljubljana Mentorice: dr. Polona Umek, izr. prof. dr. Romana Cerc Korošec, Adrijana Florjanc Sirše

Goran Jocić in Katja Huber

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Mentorica: mag. Nina Žuman

Mala Pika Grom in Meta

Smrečnik

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola Mentorici: izr. prof. dr. Jelka Zabavnik Piano, Lidija Gnidovec
Žan Kešpert II. gimnazija Maribor Mentorici: dr. Valerija Tkalec, Katja Holnthaner Zorec

Nika Rajzman in Anja Kozel

Biotehniška šola Maribor Mentor: Uroš Mikolič

Lia Žunec in Živa Žurga

II. gimnazija Maribor Mentorici: Tamara Šiško, Anita Mustač
Jan Jurgele, Sabina Gartner in

Maja Brlogar

Biotehniški center Naklo, Srednja šola in gimnazija Mentorica: mag. Marjetka Kastelic Švab
Špela Žunec Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana Mentorja: mag. Mojca Podlipnik, doc. dr. Črtomir Podlipnik
Ana Remic Gimnazija Kranj Mentorica: Petra Flajnik

Klara Tomažin in Gaja Caserman

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola Mentorja: Klavdija Poklukar, Rok Demič
Sara Kern, Karin Kunstelj,

Brina Bregant in Anja Konjar

Zavod svetega Stanislava, Škofijska klasična gimnazija Mentor: dr. Martin Tine Perger
Enej Zamida Gimnazija Novo mesto Mentorica: Tanja Gačnik
Domen Bogdan in Tamara Kolerič

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Mentorici: dr. Marija Meznarič, dr. Manca Kovač Viršek
Luka Medic Gimnazija Ledina Mentorici: Veronika Babič, izr. prof. dr. Ana Slatnar

 

PREJEMNIKI KRKINEGA PRIZNANJA

Nuša Zver Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Mentorica: mag. Nina Žuman
Maša Karčovnik II. gimnazija Maribor Mentorica: Darja Kravanja
Pia Kristanc Gimnazija Kranj Mentorica: Petra Flajnik
Nejc Slapničar in Bor Makše Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola Mentorja: Gašper Jan Simon, dr. Filipa Alexandra André Vicente
Rebeka Bizjak in Ajda Orač Istenič

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola Mentorja: dr. Barbara Pipan, Gašper Jan Simon
Daša Žuman in Ema Bojnec Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Mentorici: mag. Nina Žuman,

Damijana Dušak

Kristina Mihelič Gimnazija Ledina Mentorice: mag. Nika Cebin, mag. Tatjana Kosten, doc. dr. Mojca Korošec
Ilhana Smajlović in Elma

Salihović

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje Mentorji: Aleksander Medveš, prof. dr. Irena Kralj Cigić, prof. dr. Blaž Cigić
Tit Jelenko Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Mentorica: Mojca Drofenik Čerček
Hana Grintal in Ana Lucija Čuk Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola Mentorji: Darja Rizmal, Miha Slapničar, Matej Vošnjak
Aleksij Meze in Luka Raičević

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola Mentor: Gašper Jan Simon
Tara Šfiligoj in Maj Mihajlovič Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola Mentorja: Lidija Gnidovec, dr. Metod Kovačič
Tjaša Sušnik Gimnazija Kranj Mentorica: Petra Flajnik
Lovrenc Cvijič Gimnazija Kranj Mentorica: Petra Flajnik
Gaja Mrzelj, Kim Kneisel in Lara Petrič Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola Mentorji: Matej Vošnjak, Miha Slapničar, Darja Rizmal
Vito Krajnik Gimnazija Kranj Mentorica: Urša Petrič
Una Murko in Ema Agrafena Mataln Smehov

II. gimnazija Maribor Mentorici: Anita Mustač, Tamara Šiško
Katja Cundrič II. gimnazija Maribor Mentorica: Sanja Cvar
Nives Rupnik Gimnazija Kranj Mentorica: Petra Flajnik
Žiga Avsec Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana Mentorja: Grega Celcar, dr. Ambrož Kregar
Matic Pevc in Valentina Maček

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola Mentorici: Darja Rizmal, Ana Oberlintner
Daša Popovič, Maša

Popovič in Valentina Kužnik

Gimnazija Novo mesto Mentorici: Tanja Gačnik, mag. Branka Klemenčič
Doroteja Vidmar Gajšek in Nika Kontelj  

Šolski center Postojna Mentorji: Barbara Dekleva, doc. dr. Janez Mulec, Sara Skok
Eva Igličar Gimnazija Kranj Mentorica: Petra Flajnik
Nina Kucler, Tia Pezelj in Sara

Kopač

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana Mentorji: Helena Kregar, mag. Darja Silan, prof. dr. Andrej Kržan
Manca Črnič Gimnazija Vič Mentorice: doc. dr. Tina Eleršek, Maša Zupančič, Sonja Artač
Polona Moretti in Nika Bregar Gimnazija Novo mesto Mentorici: mag. Branka Klemenčič, Tanja Gačnik
Ema Slak in Nadja Ziherl Gimnazija Novo mesto Mentorici: mag. Branka Klemenčič, Tanja Gačnik
 

ZAHVALA ZA DOLGOLETNO PRIZADEVNO SPODBUJANJE IN USPEŠNO MENTORSTVO DIJAKOV

Tamara Šiško, profesorica biologije II. Gimnazija Maribor