13. 4. 2014

Na tretjem Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva še več dobrih del kot lani

7 min. branja

Novo mesto, 14. april 2014 – Družbena odgovornost je globoko zakoreninjena tako v Krkinem poslovnem razmišljanju kot tudi v vsakodnevnem razmišljanju številnih krkašev. Duh prostovoljstva se je s Krkino družbenoodgovorno akcijo Krkin teden humanosti in prostovoljstva, ki je pod sloganom Tudi dobrodelnost je del nas potekal med 7. in 12. aprilom 2014, dodobra razširil med krkaše.

Letos se je na akcijo odzvalo še več krkašev kot lani: skoraj 1000 jih je bilo. Od tega jih je 239 v Novem mestu, Ljubljani in Ljutomeru darovalo kri. Številni pa so na različnih lokacijah Krke po Sloveniji prispevali oblačila, igrače, obutev, živila, knjige in druge potrebščine za odrasle in otroke ter hrano za pse in muce. Tudi letos smo zbrali skoraj 4 tone potrebščin in 380 kilogramov hrane za živali. Družili smo se s stanovalci 22 domov za starejše ter varovanci 6 varstveno-delovnih centrov in tudi nekaterih drugih zavodov in ustanov. Dobrodelni teden pa smo v okviru 60-letnice Krke to pot zaokrožili z dnevom odprtih vrat za Krkine sodelavce in njihove družinske člane. V dobrodelno akcijo so bili vključeni Krkini sodelavci in organizacije, ki delujejo pod okriljem Krke: Kulturno-umetniško društvo Krka, Trim klub Krka, Društvo upokojencev Krka in Krkini sponzoriranci – športni klubi in Pihalni orkester Krka.

Družbenoodgovorna naravnanost je prisotna na vseh ravneh Krkinega delovanja. Je naša temeljna usmeritev že vse od ustanovitve in je neločljivo povezana z našim poslanstvom živeti zdravo življenje. Tako si že desetletja prizadevamo s sponzorstvi in donacijami uresničevati številne humanitarne projekte v ožjem in širšem družbenem okolju. Kulturo prostovoljstva širimo znotraj Krke vse od njenih začetkov in je postala del organizacijske kulture. Družbenoodgovorni so tudi številni krkaši posamezniki.

Prav zato, ker je med nami veliko ljudi, ki se dejavno ukvarjajo s prostovoljstvom skozi vse leto, smo se odločili, da organiziramo akcijo, ki smo jo poimenovali Krkin teden humanosti in prostovoljstva. Tako smo že tretjič zapored različne dejavnosti združili v en teden: zbirali smo oblačila, knjige, šolske potrebščine, didaktične igrače in druge potrebščine za odrasle in otroke, pomagali na Rdečem križu in Karitasu, darovali kri, pomagali starejšim v domovih starejših občanov, preživeli čas z varovanci varstveno-delovnih centrov ter v drugih zavodih in ustanovah ter zbirali hrano za pse in mačke iz zavetišč.

Akcijo smo v taki obliki letos zasnovali tretjič. Različnih dejavnosti se je udeležilo skoraj 1000 krkašev, kar je skoraj 22 % vseh zaposlenih v Sloveniji. Od tega se jih je več kot 300 pridružilo z darovanjem oblačil in drugih potrebščin. Verjamemo pa, da smo krkaši prostovoljci s svojim zgledom pritegnili tudi ostale sodelavce in ljudi v širši slovenski družbeni skupnosti, da se v času, ki kliče po medsebojni pomoči, pridružijo s svojimi dobrodelnimi dejanji.

Darovali smo kri

V Krki ima krvodajalstvo dolgoletno tradicijo. Povprečno dvakrat na leto daruje kri prek 1000 Krkinih zaposlenih, kar potrjuje, da se krkaši dobro zavedajo pomena načela solidarnosti. S svojim humanim dejanjem tako prispevajo k rešitvi marsikaterega življenja. Na povabilo k darovanju se je ob Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva odzvalo skoraj 300 prostovoljcev, ki so darovali kri v Ljubljani, Novem mestu in Ljutomeru. Skupaj so krkaši v tednu dni zbrali skoraj 100 litrov krvi. Nekaj več kot 50 krkašev pa bo v okviru akcije darovalo kri še v tem tednu, s čimer bodo zbrali še kar nekaj litrov te dragocene tekočine.

Zbirali smo potrebščine

Zbiranje potrebščin za Rdeči križ in Karitas, ki je na različnih lokacijah Krke po Sloveniji (v Novem mestu, Ljubljani, Ljutomeru, Bršljinu in Šentjerneju) potekalo od ponedeljka, 7. aprila, do petka, 11. aprila, je prineslo bogato bero: zbrali so skoraj 4 tone oblačil, igrač, obutve, knjig, hrane in drugih potrebščin za odrasle in otroke. Številni krkaši so oblačila in potrebščine oddali tudi neposredno na centrih Rdečega križa in Karitasa. Krkini prostovoljci pa so se spomnili tudi na živali, ki so ostale brez svojih skrbnikov. Tako so  v minulih dneh zbrali 380 kilogramov pakirane pripravljene hrane za pse in mačke, ki jo bomo podarili zavetiščem za živali.

Da so Krkin teden humanosti in prostovoljstva organizirali ravno v aprilu, ni naključje. Petnajsti april je namreč svetovni dan prostovoljcev, 22. aprila pa je svetovni dan Zemlje. Le dan za tem, 23. aprila, pa je bila leta 1954 ustanovljena Krka.

Pomagali smo na Rdečem križu in Karitasu

Nekateri sodelavci so se odločili, da bodo k akciji prispevali s pakiranjem živilskih paketov in sortiranjem zbranih oblačil. Te dejavnosti so potekale na območnem centru Rdečega križa v Novem mestu in Ljutomeru, Humanitarnem centru v Ljubljani in na novomeški enoti Karitasa. Skupaj so na Karitasu in Rdečem križu Krkini pripravili 690 živilskih paketov oz. 6720 kilogramov živil in pomagali pri pripravi oblačil in drugih potrebščin, zbranih v Krki, za razdelitev med socialno ogrožene družine in posameznike. Nekateri pa so v sodelovanju z Rdečim križem starejšim pomagali tudi na njihovih domovih.

Da je dobrodelnost temeljna vrednota krkašev, dokazujejo tudi akcije zbiranja finančnih sredstev za pomoči potrebne sodelavce, ki jih koordinira svet delavcev.

Pomagali smo starejšim in osebam s posebnimi potrebami 

Številni prostovoljci so se v Ljubljani, Novem mestu in Ljutomeru odločili za pomoč stanovalcem domov starejših občanov po Sloveniji. Tako smo v 22 domovih po Sloveniji zanje pripravili delavnice s tehnikami pomnjenja, jih spremljali na sprehodih in jim pomagali pri njihovih vsakdanjih opravilih. V popoldanskem času smo svoje druženje obogatili še s kulturnim programom in s srečanjem Krkinega gledališkega kluba, ki so ga tokrat organizirali v enem izmed domov za starejše občane. V okviru akcije pa je Krka za medicinsko osebje v posameznih domovih starejših občanov skupaj z Društvom za zdravje srca in ožilja organizirala tudi 11 tečajev oživljanja.

V teh dneh so Krkini prostovoljci obiskali tudi 6 varstveno-delovnih centrov in nekatere druge zavode (OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto, Mladinski dom Malči Beličeve, Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca), kjer so se družili z varovanci in jim pomagali pri vsakodnevnih dejavnostih. Tako so skupaj z njimi ustvarjali, zapeli ali pa se z njimi le pogovarjali, saj prijazna beseda in stisk rok razveselita slehernega človeka. Zanje so pripravili tudi predavanja o deželah, kjer posluje Krka, ter o tem, zakaj pikajo žuželke. Ponekod so jih s svojo glasbo razveseljevali tudi člani Pihalnega orkestra Krka. Otroke v Mladinskem domu Malči Beličeve in v Centru za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca pa so razveselili s čisto pravim planetarijem, kjer so jim priredili delavnico Pogled v vesolje.

Delili smo trenutke drug z drugim

V  soboto, 12. aprila, pa smo letos na osrednji lokaciji Krke v okviru 60-letnice podjetja organizirali dan odprtih vrat za Krkine sodelavce in njihove družinske člane. Ob tej priložnosti so si gosti ogledali enega od proizvodnih obratov. Skupaj z Olimpijskem komitejem Slovenije in športniki klubov in društev, ki nosijo Krkino ime, pa so pripravili tudi Piko olimpijado in bogat zabavni program.

Skrb za sočloveka je del Krkine kulture. Številni krkaši se ukvarjajo z dobrodelno dejavnostjo skozi vse leto, ne le v času aprilske akcije. Mnogi med njimi že vrsto let sodelujejo v Krkinih pokroviteljskih odborih oz. so dejavni v različnih zvezah, društvih, domovih starejših občanov, v šolah s prilagojenimi programi in drugje. Tako smo decembra lani za predano prostovoljno delo v skupnosti že drugič nagradili najbolj prizadevne in prepoznane Krkine prostovoljce.

Foto utrinki