21. 10. 2022

Mladim znanstvenikom smo za njihove raziskovalne dosežke podelili že več kot 3000 Krkinih nagrad

15 min. branja

Danes, 21. oktobra, smo v Novem mestu mladim raziskovalcem podelili Krkine nagrade za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela. Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, sta jih na slovesnosti izročila 31 mladim raziskovalcem, med njimi jih je 5 prejelo veliko Krkino nagrado za raziskovalno nalogo. Ker so bile naloge, prispele na razpis, zelo kakovostne, so študentom podelili tudi 35 posebnih pohval za raziskovalno nalogo in 35 Krkinih priznanj. Med nagrajenci je 20 doktorjev znanosti. Prejemniki velike Krkine nagrade so rezultate svojega raziskovalnega dela predstavili na simpoziju, ki je potekal pred podelitvijo Krkinih nagrad.

krkine-nagrade-7

Pomen Krkinih nagrad

V Krki se že od nekdaj zavedamo, da stremljenje k znanju in raziskovanje podjetju prinašata napredek. Tudi zaradi Krkinih nagrad in sodelovanja z vrhunskimi ustanovami imamo danes v Krki izkušene, dinamične in inovativne strokovnjake z različnih znanstvenih področij.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič je ob tej priložnosti izpostavil: »Krkine nagrade že 52 let rastejo skupaj s Krko, se spreminjajo in prilagajajo družbenemu razvoju. Kar je najpomembnejše, prispevajo k usmerjanju mladih v raziskovanje, kritično razmišljanje, zavzeto učenje, timsko delo in ne nazadnje tudi v podjetnost.«

Glavni namen Krkinih nagrad je spodbujanje raziskovalnega dela med dijaki in študenti. S Skladom Krkinih nagrad tako že od leta 1971 tlakujemo pot mladih raziskovalcev k novim znanstvenim dosežkom. Doslej je Krkino nagrado prejelo že 3044 mladih raziskovalcev. 

V spremljajočem zborniku letošnjih Krkinih nagrad je dr. Aleš Rotar, član uprave in predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad izpostavil:»V času neprestanih sprememb v družbi in svetu je malo stalnic. Ena od njih pa gotovo ostaja: znanje. Letošnje Krkine nagrade nas ponovno utrjujejo v prepričanju, da smo na pravi poti. Vse naloge, posebej pa nagrajene, dokazujejo, da je za uspešno raziskavo potrebno združiti odličnost s pronicljivostjo in vztrajnostjo.«

Kakovost raziskovalnih del na visoki ravni

Odziv na razpis za 52. Krkine nagrade je tudi letos izpolnil pričakovanja Znanstvenega odbora Sveta Krkinih nagrad. Tematika nalog je v zadnjih letih povezana s panogami, kot so farmacija, kemija, medicina, biotehnologija in druge sorodne vede.

Kakovost in znanstvena vrednost prijavljenih nalog sta na visoki ravni. To kaže, da lahko mladi raziskovalci dosežejo izjemne rezultate. Pri tem imajo veliko vlogo mentorji, ki mladim pomagajo kritično in objektivno ovrednotiti tako lastne kot tudi tuje znanstvene rezultate.

Za mlade znanstvenike so Krkine nagrade dodatna priložnost, ki jim pomaga, da jih v podjetjih in znanstvenih institucijah prepoznajo in jim omogočijo razvoj v odlične strokovnjake, ki bodo s svojim delom uspeli v gospodarstvu ali v znanstveno raziskovalnih ter izobraževalnih ustanovah.

Prejemniki velike Krkine nagrade za raziskovalno delo

dr. Maja Bjelošević Žiberna
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Mentorica: izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar

Majo Bjelošević Žiberna je med študijem na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani znanost tako pritegnila, da je nadaljevala z magistrskim študijem industrijske farmacije. Po dobrem letu dela na Katedri za farmacevtsko tehnologijo, kjer je tudi zaposlena, se je vpisala v doktorski študijski program Biomedicina, smer farmacija. Njeno raziskovanje je usmerjeno v razvoj in vrednotenje formulacij z biološkimi zdravilnimi učinkovinami.

dr. Ana Dolšak
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Mentorja: izr. prof. dr. Matej Sova, izr. prof. dr. Urban Švajger

Ana Dolšak se je že med študijem na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani vključila v raziskovalno delo na Katedri za farmacevtsko kemijo. Tu je kot mlada raziskovalka nadaljevala doktorski študij na področju biomedicine, smer farmacija, danes pa je na katedri zaposlena kot raziskovalka. Deluje na področju farmacevtske kemije, kjer se ukvarja z razvojem imunomodulatorjev, spojin, ki so sposobne uravnavati delovanje imunskega sistema.

dr. Anja Kristl
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Mentor: prof. dr. Matevž Pompe

Anja Kristl je kot zlata maturantka svoje zanimanje za naravoslovje uresničila s študijem na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Kasneje se je na Katedri za analizno kemijo zaposlila kot asistentka in hkrati vpisala doktorski študij kemijskih znanosti. V raziskovalnem delu je predstavila nov način zadrževanja makromolekul na različnih kolonah/sorbentih s pomočjo spremembe tlaka. Razvita metoda pa je uporabna tako za nadzor kakovosti surovin kot končnih formulacij. Ta čas je zaposlena kot vodja toksikološkega laboratorija na Inštitutu za sodno medicino na Medicinski fakulteti.

dr. Nejc Petek
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Mentor: prof. dr. Bogdan Štefane

Nejca Petka je že kot dijaka pritegnila organska kemija, ki se ji je poglobljeno posvetil na študiju na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Na katedri za organsko kemijo je zaključil diplomsko, magistrsko in doktorsko delo. Mladi raziskovalec se je v okviru doktorskega dela prvič podal na področje fotokemije, v prihodnje pa ne izključuje koraka proti kakšni drugi veji kemije.

dr. Tina Vida Plavec
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Mentorja: izr. prof. dr. Aleš Berlec, prof. dr. Borut Štrukelj

Tino Vido Plavec je v zadnjem letniku študija na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani navdušilo hitro razvijajoče se področje biotehnologije. Magistrski študij je nadgradila z doktorskim študijem biomedicine, smer farmacija, na Odseku za biotehnologijo v okviru Instituta Jožef Stefan, kjer je danes zaposlena kot raziskovalka. Ob raziskovalnem delu se kot asistentka na Fakulteti za farmacijo posveča tudi pedagoškemu delu.

Prejemniki Krkine nagrade za raziskovalno nalogo

 1. dr. Kaja Bergant Loboda, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: izr. prof. dr. Andrej Perdih, doc. dr. Izidor Sosič
 2. dr. Veronika Furlan, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru, mentor: prof. dr. Urban Bren
 3. dr. Monika Horvat, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor: izr. prof. dr. Jernej Iskra
 4. dr. Ana Kovačič, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, mentorici: prof. dr. Ester Heath, izr. prof. dr. Tina Kosjek
 5. dr. Mitja Pohlen, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor: prof. dr. Rok Dreu
 6. dr. Andrej Šterman, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: prof. dr. Zdenko Časar, doc. dr. Izidor Sosič
 7. Grega Bajc, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: prof. dr. Franc Vrečer, dr. Klemen Korasa
 8. Špela Bizjak,Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: prof. dr. Žiga Jakopin, Samo Guzelj
 9. Ana Gorenc, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor: izr. prof. dr. Uroš Grošelj
 10. Rok Herman, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorica: izr. prof. dr. Mojca Jensterle Sever
 11. Mišel Hozjan, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor: izr. prof. dr. Uroš Grošelj
 12. Nina Hrvatič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorici: doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž, Mercedes Vitek
 13. Suzana Kralj, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorica: izr. prof. dr. Anja Klančnik
 14. Nika Marolt, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentor: izr. prof. dr. Matic Legiša
 15. Kristina Matić, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorja: dr. Bojana Bogovič Matijašić, prof. dr. Robert Roškar 
 16. Maja Mavri, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: izr. prof. dr. Tihomir Tomašič, Jaka Dernovšek 
 17. Ana Medic, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: doc. dr. Lovro Žiberna, dr. Irena Zajc
 18. Teo Mlinšek, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorici: prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek, dr. Marija Holcar 
 19. Kity Požek, Institut Jožef Stefan, mentorji: prof. dr. Igor Križaj, doc. dr. Vera Župunski, doc. dr. Adrijana Leonardi
 20. Eva Rajh, Kemijski inštitut Ljubljana, mentorja: izr. prof. dr. Mojca Benčina, doc. dr. Gregor Gunčar 
 21. Nina Ravbar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorica: doc. dr. Lea Knez
 22. Martin Rihtaršič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor: izr. prof. dr. Jernej Iskra
 23. Uroš Vezonik, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor: prof. dr. Janez Košmrlj
 24. Nina Zupan, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Lillu, mentorja: izr. prof. dr. Ilija German Ilić, izr. prof. dr. Susanne Muschert
 25. Tanja Zupan, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: dr. Jerica Sabotič, doc. dr. Gregor Gunčar 
 26. Kristina Žagar, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Jesenice, mentorici: doc. dr. Katja Pesjak, doc. dr. Saša Kadivec

Prejemniki Krkine posebne pohvale za raziskovalno nalogo

 1. dr. Isidora Čobanov Marinković, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: prof. dr. Marija Bešter-Rogač in prof. dr. Milan Vraneš
 2. dr. Sanja Nabergoj, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: izr. prof. dr. Žiga Jakopin in prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
 3. dr. Katarina Bačnik, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, mentorja: prof. dr. Maja Ravnikar in dr. Denis Kutnjak
 4. dr. Tjaša Plaper, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorica: izr. prof. dr. Mojca Benčina
 5. dr. Daša Pavc, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor: znan. sod. dr. Primož Šket
 6. dr. Marko Milojević, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru, mentorja: izr. prof. dr. Uroš Maver in izr. prof. dr. Andraž Stožer
 7. dr. Jasna Grželj, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorici: prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan in doc. dr. Alenka Šmid
 8. Edvin Purić, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: prod. dr. Marko Anderluh in izr. prof. dr. Janez Mravljak
 9. Nika Žnideršič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor: doc. dr. Martin Gazvoda
 10. Vid Modic, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: doc. dr. Anže Županič in doc. dr. Marina Klemenčič
 11. Maja Vodlan, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorja: prof. dr. Peter Veranič in znan. svet., doc. dr. Mojca Pavlin
 12. Azra Ahmić, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: izr. prof. dr. Tihomir Tomašič in Živa Zajec
 13. Uroš Rapuš, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor: doc. dr. Jakob Kljun
 14. Špela Koren, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor: izr. prof. dr. Toni Petan in doc. dr. Marina Klemenčič
 15. Anja Štangar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorici: prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek in doc. dr. Maruša Debeljak
 16. Nuša Japelj, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorica: doc. dr. Lea Knez
 17. Maja Badovinac, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž in prof. dr. Robert Roškar
 18. Laura Pavlin Gregorčič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor: izr. prof. dr. Matej Sova
 19. Ida Brcar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologije, Univerza v Ljubljani, mentor: prof. dr. Janez Košmrlj
 20. Eva Majhenič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor: doc. dr. Jurij Trontelj
 21. Lucija Kočevar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: izr. prof. dr. Martina Gobec in dr. Matjaž Weiss
 22. Sara Petek, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorica: doc. dr. Andreja Nataša Kopitar
 23. Matej Kolenc, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorica: izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk
 24. Gloria Krapež, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorici: doc. dr. Barbara Breznik in dr. Metka Novak
 25. Stefan Lukić, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor: prof. dr. Rok Dreu
 26. Tilen Pilpah, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentorica: prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl
 27. Urška Virant, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorici: izr. prof. dr. Petra Kocbek in dr. Tanja Potrč
 28. Manca Vertot, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorici: izr. prof. dr. Anja Klančnik in viš. znan. sod. dr. Jerica Sabotič
 29. Anja Hrovat, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: prof. dr. Robert Roškar in Timeja Planinšek Parfant
 30. Ana Milovanović in Ema Ajda Gomezelj, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentor: doc. dr. Gregor Poglajen
 31. Veronika Bračič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: prof. dr. Franc Požgan in doc. dr. Peter Rodič
 32. Zala Serianz, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentorice: prof. dr. Maja Leitgeb, doc. dr. Mateja Primožič in Nika Kučuk
 33. Jan Gimpelj, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru, mentorja: prof. dr. Urban Bren in doc. dr. Marko Jukić
 34. Zala Stopar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor: doc. dr. Jakob Kljun
 35. Simon Kmet, Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola, mentorja: Matevž Čadonič in dr. Jani Zore

Prejemniki Krkinega priznanja za raziskovalno nalogo

 1. dr. Jernej Repas, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorja: znan. svet., doc. dr. Mojca Pavlin in izr. prof. dr. Armin Gerger
 2. dr. Barbara Starešinič, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorica: prof. dr. Maja Čemažar
 3. Janja Murn, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor: doc. dr. Stane Pajk
 4. Eva Pogorelc, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: prof. dr. Marija Bešter Rogač in prof. dr. Slobodan Gadžurić
 5. Jan Kopecky, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru, mentorja: doc. dr. Jurij Dolenšek in izr. prof. dr. Andraž Stožer
 6. Klara Kočevar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor: izr. prof. dr. Drago Kočar
 7. Petra Prebanda, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: prof. dr. Julijana Kristl in Anže Zidar
 8. Lea Lamovšek, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: doc. dr. Jurij Trontelj in izr. prof. dr. Tina Kosjek
 9. Anja Vehar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn in prof. dr. Ester Heath,
 10. Neža Kugonič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorica: doc. dr. Eva Tavčar
 11. Samantha Roudi, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek in prof. dr. Samir El Andaloussi
 12. Matej Božič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: izr. prof. dr. Ilija German Ilić in izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk
 13. Blažka Šturm in Janja Smolar, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorja: izr. prof. dr. Metka Lenassi in izr. prof. dr. Aleš Tomažič
 14. Nastja Cerjak, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorja: prof. dr. Kristina Sepčić in dr. Anastasija Panevska
 15. Monika Prašnikar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorica: doc. dr. Špela Zupančič
 16. Simon Bercko, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: doc. dr. Jurij Trontelj in izr. prof. dr. Romana Cerc Korošec
 17. Mina Nikolić, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: izr. prof. dr. Drago Kočar in znan sod. dr. Martin Šala
 18. Meta Božič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: doc. dr. Sergej Pirkmajer in znan. sod. dr. Katarina Miš
 19. Andraž Oštir, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač in dr. Matjaž Ravnikar
 20. Danijel Lavrič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru, mentorici: doc. dr. Petra Kotnik in izr. prof. dr. Maša Knez Marevci
 21. Mihaela Klasić, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorici: izr. prof. dr. Alenka Seliškar in dr. Katerina Tomsič
 22. Jurij Oblak, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: doc. dr. Stane Pajk in doc. dr. Damijan Knez
 23. Šejla Trožić, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorja: doc. dr. Nejc Mekiš in dr. Andrew England
 24. Laura Šubej, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorja: doc. dr. Nejc Mekiš in Andrej Breznik
 25. Dorotea Gašpar, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru, mentor: doc. dr. Jure Knez
 26. Eva Gričar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorica: izr. prof. dr. Saša Čučnik
 27. Anja Srpčič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorici: doc. dr. Urša Pečar Fonović in doc. dr. Marija Nika Lovšin
 28. Sofija Gicheva Volk, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor: izr. prof. dr. Janez Mravljak
 29. Neža Praček, Natalija Pavlinjek, Katja Stanovšek in Samuel Žvanut, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorica: prof. dr. Katarina Vogel Mikuš
 30. Patricija Tomše, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru, mentorji: prof. dr. Nataša Marčun Varda, prof. dr. Dušanka Mičetić-Turk in izr. prof. dr. Uroš Maver
 31. Luka Vučkič in Laura Volk, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru, mentorica: prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš
 32. Urša Dimnik in Barbara Dežman, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru, mentor: prof. dr. Iztok Takač
 33. Kaja Podvratnik, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorici: izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač in Katja Schoss
 34. Lara Plohl, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru, mentorica: doc. dr. Petra Kotnik
 35. Martin Ciringer, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor: prof. dr. Miran Gaberšček