22. 9. 2021

Krkini sodelavci na delo trajnostno: vsak korak šteje!

3 min. branja

Tudi v sredo, 22. septembra, smo se številni Krkini sodelavci na delo odpravili peš, s kolesom ali drugimi trajnostnimi oblikami prihoda na delo. Tako se tudi v farmacevtski družbi Krka že šesto leto zapored vključujemo v dejavnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Naša zaveza za zeleno mobilnost ima vse večjo veljavo, saj se akciji pridružujejo tudi številni sodelavci iz držav, kjer imamo svoje poslovne enote. Letos je sodelovalo že 15 Krkinih podjetij, kar potrjuje, da se vse bolj zavedamo, da skupaj prispevamo k bolj zdravemu okolju za nove generacije. Trajnostni način prihoda na delo vse bolj postaja navada, ne le enkratno dejanje.

Krkini sodelavci na delo trajnostno: vsak korak šteje!

Z odločitvijo za alternativne potovalne navade k ohranjanju zdravega življenjskega okolja vsak dan prispeva prav vsak Krkin sodelavec. In prav to je glavni cilj Krkinega dneva brez avtomobila: spodbuditi čim več sodelavcev k čim bolj pogostim trajnostnim prihodom na delo.

Dejstvo je, da ima način prevoza na delo tako za širšo družbo kot posameznika svoje prednosti in slabosti z vidika zmogljivosti, fleksibilnosti, porabe energije, varnosti in okoljskega učinka, zato nas veseli, da trend trajnostnih prihodov na delo narašča. To dokazuje, da vsebine, ki smo jih zapisali v našem Mobilnostnem načrtu, niso le črke na papirju, ampak naša skupna želja zmanjšati uporabo osebnih avtomobilov ter tako prispevati k večji prometni varnosti, predvsem pa k izboljšanju kakovosti zraka povsod, kjer poslujemo.

Število tistih, ki sodelujemo, se povečuje tako v Sloveniji kot tudi v naših poslovnih enotah po svetu. Letos so se nam pridružili sodelavci v 15 državah: v Bolgariji, Belorusiji, na Hrvaškem, Poljskem, Madžarskem, Slovaškem, Češkem, Portugalskem, v Avstriji, Nemčiji, Indiji, Romuniji, Ukrajini, Makedoniji in Kirgizistanu.

Seveda mora biti zelena mobilnost tudi varna, zato zaposlene redno ozaveščamo o pomenu upoštevanja priporočil in ukrepov za varovanje zdravja in varnosti ne le na delovnem mestu, ampak tudi na poti na delo.

Električna vozila in polnilni postaji

Z različnimi dejavnostmi za razvoj trajnostne mobilnosti smo začeli že pred leti. Tako imamo na Krkini osrednji lokaciji v Ločni dve polnilni postaji za električna vozila. Uporabljajo ju lahko tako zaposleni kot tudi poslovni partnerji in drugi Krkini obiskovalci. Da čim več sodelavcev lahko prihaja na delo s kolesi, smo poskrbeli tudi z dodatnimi parkirnimi mesti za kolesa.

V skrbi za čistejši zrak smo v Sloveniji nabavili tudi pet električnih vozil, ki jih sodelavci uporabljajo za dostavo pošte in drugih servisno-storitvenih dejavnosti na različnih Krkinih poslovnih in proizvodnih lokacijah na območju Novega mesta, Šentjerneja in Krškega.

K širitvi trajnostne mobilnosti v širšem družbenem okolju pa prispevamo tudi s pomočjo lokalnim skupnostim pri uresničevanju tovrstnih programov. Tako smo letos k osveščanju najmlajših prispevali tudi z nakupom koles poganjalčkov in triciklov za vrtec OŠ Leskovec pri Krškem.