21. 9. 2016

Krkini sodelavci danes v službo peš, s kolesom ali javnim prevozom

4 min. branja

Novo mesto/ Ljubljana, 22. september 2016 – Danes so v Krki v okviru evropskega tedna mobilnosti izpeljali Krkin dan brez avtomobila. Sodelavce so spodbudili, da so na delo prišli peš, s kolesom ali javnim prevozom in tako poskrbeli za svoje zdravje in zdravo okolje. Zavedajo se namreč, da je njihovo delovanje tesno prepleteno z družbenim okoljem, v katerem delujejo, odgovornost do naravnega okolja pa je od nekdaj del Krkinih poslovnih aktivnosti. Prav zato so se vključili tudi v dejavnosti, usmerjene v ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka in razvoj trajnostne mobilnosti. Zapisali so jih tudi v lastnem Mobilnostnem načrtu Krke, s katerim spodbujajo uporabo alternativnih in okolju manj škodljivih načinov prihoda na delo. Tako prispevajo k trajnostni mobilnosti in zdravju, obenem pa pomagajo občinam uresničevati programe, usmerjene v trajnostni razvoj.

Ob današnji akciji Krkin dan brez avtomobila so se krkašem, ki že sicer hodijo na delo peš, s kolesom ali z javnim prevozom, pridružili številni novi sodelavci. Tako so tudi v Krki naredili nov korak k razvoju trajnostne mobilnosti, predvsem pa k skrbi za boljše osebno počutje in zdravje, k boljši kakovosti zraka in življenja v domači okolici ter učinkovitejši rabi energije in zmanjšanju emisij CO2. Vsakemu sodelavcu, ki je prišel na delo brez avtomobila, so na vseh lokacijah v Sloveniji kot osvežitev ponudili plastenko vode. 

Mobilnostni načrt Krke v skrbi za zdravje in okolje

V Krki ves čas svojega obstoja skrbijo za kakovost življenja svojih zaposlenih. Tako ni naključje, da so sprejeli odločitev, da se s projektom trajnostne mobilnosti še bolj posvetijo tej aktualni tematiki. Oktobra 2015 so sodelavce povprašali o potovalnih navadah in na osnovi ankete, na katero se je odzvalo več kot 60 % krkašev, pripravili načrt za spodbujanje alternativnih načinov prihoda na delo.

Četrtina zaposlenih, ki ima do službe manj kot 3 km, hodi na delo peš. Kot je pokazala anketa, pa bi 40 % sodelavcev, ki živijo blizu podjetja, spremenilo vožnjo na delo z avtomobilom za hojo, 19 % za kolo ter 37 % za javni potniški promet. Na osnovi teh ugotovitev, so si v Krki z Mobilnostnim načrtom zastavili vrsto ciljev, s katerimi svoje sodelavce spodbujajo k bolj zdravemu načinu življenja in k skrbi za okolje. Med ključnimi, ki jih nameravajo uresničiti v prihodnjih letih, so:

  • zmanjšati uporabo osebnih avtomobilov in prispevati k večji prometni varnosti,
  • prispevati k izboljšanju zraka na območju občin,
  • zmanjšati prometno obremenitev na vpadnicah in na območju mest,
  • slediti Krkinemu poslanstvu živeti zdravo življenje ter tako prispevati k boljšemu zdravju in počutju zaposlenih.

Spletno mesto Mobilnost – predlogi, oglasi, obvestila

Sodelavce o pomenu trajnostne mobilnosti ozaveščajo z objavami prispevkov v interni reviji, v ta namen pa so na interni spletni strani odprli tudi spletno mesto Mobilnost. Tiste, ki živijo v bližini svoje službe, spodbujajo, naj se odločijo za prihod na delo peš ali s kolesom. Tistim bolj oddaljenim pa predlagajo skupne vožnje na delo in uporabo javnega potniškega prometa. Na spletenem mestu lahko zaposleni objavljajo oglase in se dogovarjajo za skupne vožnje. Na njem lahko najdejo tudi številne informacije o dejavnostih, kot so denimo hoja, kolesarjenje in podobno. Objavili so tudi vozne rede javnega potniškega prometa v Novem mestu in Ljubljani, od koder prihaja največ sodelavcev. V načrtu imajo tudi ureditev dodatnih kolesarnic. Doslej so dodali stojala za kolesa na treh novih lokacijah, na obstoječih pa so njihovo število povečali.V okviru tedna mobilnosti so sodelavce povabili, da se pridružijo tudi številnim dogodkom, ki so se zvrstili v tem času v občinah, kjer ima Krka svoje poslovne dejavnosti. Tako so jih obvestili o brezplačni vožnji z mestnimi avtobusi in brezplačni izposoji koles v Turistično informacijskem centru na Glavnem trgu v Novem mestu ter o javnem sistemu za izposojo koles BicikeLJ in na današnji dan (22. septembra) brezplačno vožnjo z mestnimi avtobusi v Ljubljani. Seznanili pa so jih tudi z brezplačno vožnjo z avtobusom v Krškem in na različne projekte, ki podpirajo trajnostno mobilnost, v Ljutomeru in Šentjerneju.