26. 9. 2018

Krkini izdelki so rezultat vlaganj v razvoj in inovativnost

5 min. branja

Brdo, 26. september 2018 – Krka je prejela dve zlati priznanji za najboljše inovacije, ki jih podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). Krkinim raziskovalcem so ju podelili za dve inovativni generični zdravili, in sicer za zdravilo za zdravljenje rakavih obolenj ter za protibolečinsko zdravilo za zdravljenje bolezni mišično-skeletnega sistema. Obe inovaciji največ prednosti prinašata prav za končne uporabnike – bolnike. Raziskovalci so se pri obeh osredotočili predvsem na višjo kakovost, varnost in boljšo cenovno dostopnost. Trenutno več kot 600 strokovnjakov na področju razvoja in raziskav razvija več kot 170 novih izdelkov.

V Krki se zavedajo, da je, ko gre za zdravje, dovolj dobro le najboljše. Zato skrbno načrtujejo nastajanje zdravil in pri tem čim bolj upoštevajo potrebe bolnikov. Vanje so vgrajeni znanje in izkušnje Krkinih strokovnjakov, ki v želji, da bi bolnikom zagotovili učinkovito, varno in kakovostno zdravljenje, razvijajo nove generične farmacevtske izdelke v sodobnih farmacevtskih oblikah. Njihovo visoko kakovost dokazujejo številne analize.

Zlato priznanje zdravilu za zdravljenje rakavih obolenj  

Ključna prednost z zlatim priznanjem nagrajene inovacije razvoja disperzibilne tablete z imatinibijevim mesilatom je bolnikom prijazna farmacevtska oblika. Tableta ima inovativno sestavo in je narejena po neodvisnem postopku, ki so ga v Krki patentno zaščitili. Novo zdravilo za zdravljenje nekaterih rakavih obolenj (predvsem različnih vrst levkemije), ki so ga nedavno ponudili trgu, se pred zaužitjem raztopi v kozarcu vode ali jabolčnega soka. To onkološkim bolnikom, posebej najbolj ranljivi populaciji bolnikov, t. j. otrokom in starostnikom ter bolnikom s težavami pri požiranju, olajša jemanje. Zdravilo na trgu pomeni novost, saj je bilo doslej na voljo samo v klasičnih farmacevtskih oblikah.

Razvoj tega izdelka sloni na številnih inventivnih in inovativnih rešitvah multidisciplinarnega tima Krkinih strokovnjakov ter na uporabi vrhunske proizvodne opreme in najsodobnejših analiznih pristopov in aparatur za vrednotenje izdelka. Inventivne in patentno neodvisne rešitve, vgrajene v zdravilo, so Krki omogočile uspešno lansiranje izdelka. Podobnega izdelka z imatinibom namreč trenutno na trgih ni.

Zlato priznanje zdravilu za zdravljenje bolečine

Zlato priznanje za inovacije so Krkini raziskovalci prejeli tudi za razvoj filmsko obloženih tablet z etorikoksibom in postopek priprave njegove kristalne oblike I. Krka je novo protibolečinsko zdravilo, na voljo v več odmerkih, ki se uporablja predvsem za zdravljenje mišično-skeletnih bolezni, pridružila široki paleti zdravil, s katerimi letno učinkovito zmanjša za več kot 6 milijard ur bolečine. S tem je povečala dostopnost sodobnega zdravljenja mišično-skeletnih bolezni večjemu številu bolnikov, saj bolečina predstavlja najpogostejši vzrok bolniških odsotnosti in predčasnih upokojitev. Novo zdravilo z razvojem formulacije brez laktoze je primerno tudi za bolnike z laktozno intoleranco. 

Pri razvoju je sodelovala skupina več kot 50 strokovnjakov, ki je inovativne rešitve razvojnega dela zaščitila v dveh mednarodnih patentnih prijavah. Krka je z novim zdravilom prisotna na svojih ključnih trgih, na izbranih ključnih trgih pa je vodilni ponudnik generičnega zdravila z etorikoksibom.

Sistematične raziskave 

Krka v razvoj in raziskave vlaga okoli 10 % vrednosti letne prodaje. V razvoju zdravil, ki temelji na Krkinem lastnem znanju in inovacijah, sodeluje več kot 600 strokovnjakov z več kot 30 naravoslovnih in tehničnih področij. S številnimi laboratorijskimi testi in analizami zagotavljajo vrhunsko kakovost v vseh fazah razvoja in proizvodnje.

V svoje izdelke s sistematični raziskavami in ciljanim razvojem vgrajujejo zadnja spoznanja stroke in znanosti. Inovativni pristopi zahtevajo obsežne raziskave, ki potrjujejo kakovost, varnost in učinkovitost novih zdravil. Današnja oprema, podprta z informacijsko tehnologijo, Krkinim raziskovalcem omogoča opraviti večje število poskusov kot v preteklosti, predvsem pa zbrati zanesljive podatke o vseh pomembnih lastnostih zdravila. Med razvojem enega farmacevtskega izdelka opravijo okrog 25.000 analiz. 

Obvladovanje celotnega razvojnega procesa jim omogoča, da zagotovijo terapevtsko enakovrednost Krkinega generičnega zdravila z originalnim zdravilom. Varnost in učinkovitost Krkinih zdravil potrjujejo tudi obsežna klinična preizkušanja, katerih rezultati kažejo, da so učinkovita in da jih zdravniki in bolniki v klinični praksi dobro sprejemajo. 

Napredne farmacevtske oblike 

Vertikalno integrirani poslovni model Krki omogoča boljše prilagajanje in višjo stopnjo inovativnosti. Tako lahko razvijajo zdravila v farmacevtskih oblikah in jakostih, ki še niso na voljo, in upoštevajo razlike med trgi, hkrati pa bolnikom omogočajo primernejše zdravljenje. Zdravniki in bolniki lahko izbirajo med različnimi farmacevtskimi oblikami, jakostmi in fiksnimi kombinacijami zdravilnih učinkovin.

Posamezne Krkine inovacije na kemijskem področju so zasnovane tudi na načelih t. i. zelene kemije, pomembnega področja trajnostnega razvoja. Po drugi strani pa na področju končnih farmacevtskih izdelkov razvijajo inovativne in bolnikom prijazne farmacevtske izdelke. Nekateri so, tako kot letos nagrajena inovacija, novost na trgu.

Številna zdravila proizvajajo v tehnološko zahtevni farmacevtski obliki, ki omogoča podaljšano sproščanje učinkovine. Poznana so tudi naša zdravila v obliki kapsul s peletami. Pri tej obliki je učinkovina v nevtralnem jedru obdana z različnimi oblogami, ki omogočajo njeno enakomernejše sproščanje. Kot prvi generični proizvajalec je Krka bolnikom v Evropi ponudila tudi orodisperzibilne tablete, ki omogočajo enostavno in diskretno jemanje, saj se lahko jemljejo brez tekočine, v ustih pa se raztopijo v nekaj sekundah.

Sodobnejši terapevtski pristop so tudi dvojne in trojne fiksne kombinacije zdravilnih učinkovin, ki povzročajo manj neželenih učinkov in omogočajo boljše sodelovanje bolnikov pri zdravljenju. V večplastnih tabletah so lahko združene učinkovine, ki sicer niso kompatibilne ali pa se sproščajo različno hitro, a nadzorovano. Bolnikom olajšajo zdravljenje, saj namesto dveh ali treh tablet vzamejo samo eno, kar izboljša tudi njihovo sodelovanje pri zdravljenju. To so pomembne prednosti, zaradi katerih imajo taka zdravila zanesljivo prihodnost.