15. 9. 2017

Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge

7 min. branja

Mladi z raziskovalnim delom dosegajo zavidljivo znanstveno raven

Novo mesto, 15. september 2017 – Danes so v Krki mladim srednješolskim raziskovalcem podelili Krkine nagrade. Odziv mladih na razpis je vsako leto boljši – letos so prijavili kar 29 nalog. Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, sta na slovesnosti 28 dijakom podelila Krkine nagrade za 13 raziskovalnih nalog. Za spodbudo pri njihovem nadaljnjem udejstvovanju na raziskovalnem področju pa so 30 srednješolcem, avtorjem 16 raziskovalnih nalog podelili Krkina priznanja. Z nagradami in priznanji želijo prepoznati, spodbuditi in razvijati ustvarjalne ideje dijakov, obenem pa izraziti tudi priznanje mentorjem, ki dijakom omogočajo prve stike z raziskovalnim delom. Tako so letos šestim mentorjem podelili posebne plakete za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu. Podelitev Krkinih nagrad za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela bo 13. oktobra 2017.

V Krki se že od ustanovitve podjetja zavedajo, da so ustvarjalni strokovni kadri ključ za uresničevanje poslovnih načrtov, zato ni naključje, da je poslanstvo Krkinih nagrad spodbujati mlade raziskovalce k ustvarjalnosti, raziskovanju in strokovni rasti. Spodbuda mladim za raziskovalno delo je dobrodošla že v osnovnošolskem, še posebej pa v srednješolskem obdobju, ko se mladi odločajo za nadaljnjo poklicno pot.

Z raziskovalnim delom mladi nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje, mu dodajajo praktično vrednost ter se usmerjajo v različna področja znanosti. S tem oblikujejo svoja predvidevanja in spoznanja, naučijo se predstaviti rezultate svojih raziskovalnih projektov, obenem pa razvijajo tudi zdrav tekmovalni duh ter utrjujejo zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje. Tudi letos so dijaki dokazali, da je mogoče z dobro idejo, jasnim ciljem, timskim delom in raziskovalnim navdušenjem doseči odlične rezultate. 

Na letošnji razpis se je odzvalo 58 dijakov iz dvanajstih slovenskih gimnazij in srednjih strokovnih šol, ki so prijavili 29 raziskovalnih nalog. Kakovost prispelih nalog je bila na visoki ravni. Posebej pomembno pa je, da so naloge vključevale eksperimentalno delo. Letos je Krkino nagrado prejelo 13 nalog oz. 28 dijakov. Za spodbudo k nadaljevanju raziskovalnega dela pa je 30 dijakov za svoje naloge (16) prejelo Krkina priznanja. 

Pred slavnostno podelitvijo so organizirali tudi tradicionalni simpozij, na katerem so avtorji najboljših raziskovalnih nalog, prejemniki letošnjih Krkinih nagrad, javno predstavili svoje naloge. Predstavitve so vključevale tudi vprašanja udeležencev simpozija, tako strokovnjakov iz podjetja kot tudi drugih institucij, na katera so avtorji suvereno odgovarjali ter pokazali svoje znanje in sposobnost razmišljanja. Poudariti pa velja, da imajo pri spodbujanju mladinskega raziskovalnega dela ključno vlogo profesorji, ki z mentorstvom dijake usmerjajo k poglobljenemu delu na posameznih znanstvenih področjih in jih vodijo skozi raziskovalni proces. Prav zato so na slovesnosti  šestim mentorjem za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu podelili posebne plakete.

Prejemniki Krkinih nagrad za srednješolske raziskovalne naloge:

 1. Nika Žurga in Eva Kerčmar, II. gimnazija Maribor
  mentorica: Zdenka Keuc
 2. Kaja Klemenc, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
  mentorici: Petra Sušjan in Darja Silan
 3. Benjamin Božič in Tjaša Šentjurc, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  mentorji: Majda Golob, Mateja Pate, Irena Zdovc, Gašper Jan Simon, Irena Štrumbelj Drusany in Nada Udovč Kneževič
 4. Nika Zupančič, Zala Kink in Nika Brulc, Gimnazija Novo mesto
  mentorji: Branka Klemenčič, Silvo Zupančič in Aleš Gasparič
 5. Luka Petravić, Evgenija Burger in Lucija Marzel Djuranovič, Gimnazija Novo mesto
  mentorji: Marko Dolinar, Mojca Juteršek in Tanja Gačnik
 6. Ana Milošev, Gimnazija Jurija Vege Idrija
  mentorja: Andrej Cör in Magdalena Klasinc
 7. Tjaša Grabnar, Larisa Grubič in Luka Kunej, Gimnazija Novo mesto
  mentorici: Maja Florjanič in Janja Pust
 8. Nastja Medle, Laura Medved in Barbara Jaklič, Gimnazija Novo mesto
  mentorja: Barbara Klemenčič in Aleš Gasparič
 9. Domen Pregeljc, Gimnazija Vič Ljubljana
  mentorji: Alenka Mozer, Urška Jug, Jernej Stare in Janez Mavri
 10. Gabriela Štumberger, II. gimnazija Maribor
  mentorja: Boštjan Vihar in Katja Holnthaner Zorec
 11. Taja Skube, Larsen Cundrič in Matic Rajnar, Gimnazija Novo mesto
  mentorica: Janja Pust
 12. Marjeta Mavri, Cita Jenko in Maša Skočir, Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija
  mentorici: Nasta Zupančič in Helena Podgornik
 13. Sara Jamnik in Helena Perić, Gimnazija Vič Ljubljana
  mentorji: Alenka Mozer, Mihaela Skrt in Nataša Poklar Ulrih

Prejemniki Krkinih priznanj za srednješolske raziskovalne naloge:

 1. Eva Pintarič, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  mentorica: Marija Meznarič
 2. Maruša Kerenčič in Aljaž Pišek, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  mentorji: Robert Zorec, Nada Udovč-Kneževič, Eva Lasič, Mihaela Terkov in Lidija Gnidovec
 3. Katja Vöröš, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  mentorji: Mateja Godec, Maja Leitgeb, Katja Vasić
 4. Eva Šantić Zadravec in Maja Sever, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  mentorici: Marija Meznarič in Nina Žuman
 5. Maša Predin, II. gimnazija Maribor
  mentorica: Katja Holnthaner Zorec
 6. Nina Starič, Klavdija Bijek in Neja Katič, Gimnazija Novo mesto
  mentorici: Janja Pust in Katarina Sluga
 7. Matija Pečnik in Staš Gruden, II. gimnazija Maribor
  mentorja: Domen Vaupotič in Katja Holnthaner Zorec
 8. Nastja in Ines Bejek, Gimnazija Murska Sobota
  Mentorici: Anita Klančar in Alenka Jelen
 9. Petra Pavlin, Gimnazija Novo mesto
  mentorja: Primož Treven in Janja Pust
 10. Anja Bučić, Ed Hasanović in Patricija Rauh, Gimnazija Novo mesto
  mentorici: Janja Pust in Dragica Bučić
 11. Klara Dragović in Jure Martinuzzi, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  mentorica: Nina Žuman
 12. Urša Kržišnik in Sara Klopčič, Gimnazija Bežigrad Ljubjana
  mentorici: Lea Leonardis in Saša Cecowski
 13. Demir Koštić in Tilen Heberle, Biotehniški center Naklo
  mentorica: Marjetka Kastelic Švab
 14. Jaka Kraševec in Mavrin Gašperšič, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  mentorja: Marko Jeran in Alma Kapun Dolinar
 15. Ana Žagar, Hana Vidic in Valentina Umek, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto
  mentor: Valentina Mavrič Klenovšek
 16. Staša Poštrak, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  mentorici: Mateja Godec in Tanja Bagar

Mentorji – prejemniki zaslužnih plaket za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu:

 1. Zdenka Keuc, II. gimnazija Maribor
 2. Katja Holnthaner Zorec, II. gimnazija Maribor
 3. mag. Irena Štrumbelj Drusany, BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
 4. mag. Branka Klemenčič, Gimnazija Novo mesto
 5. Janja Pust, Gimnazija Novo mesto
 6. Alenka Mozer, Gimnazija Vič (Ljubljana)

Nekaj dejstev Krkinih nagradah
S Krkinimi nagradami Krka mlade spodbuja k ustvarjalnemu in raziskovalnemu delu že 47 let. Vizija Krkinih nagrad je spodbujanje mladostne zagnanosti in stremljenje k odličnosti v raziskovalnem delu, s čimer tlakujejo pot novim spoznanjem, ki bodo prispevala k novim izdelkom in storitvam prihajajočih generacij. Rezultat prepletenosti temeljnih in aplikativnih raziskav so številni uspešni raziskovalni projekti na različnih področjih farmacije in sorodnih ved, usmerjeni na področja, ki bodo v prihodnosti še učinkoviteje prispevala k zdravju ljudi in lajšanju tegob bolnikov po svetu. Število vseh prijavljenih raziskovalnih nalog se je v zadnjih letih ustalilo med 90 in 100, kar dokazuje prepoznavnost in pomen Krkinih nagrad med mladimi raziskovalci in njihovimi mentorji. Nagrajencem so prejete Krkine nagrade spodbuda za njihovo nadaljnje udejstvovanje na raziskovalnem področju in hkrati priložnost za prikaz svojih raziskovalnih dosežkov širši javnosti. Rezultati in ideje raziskovalnih nalog pa pomembno bogatijo zakladnico znanstvenih in strokovnih dognanj tako doma kot tudi v svetu.