15. 9. 2016

Krkine nagrade: spodbuda mladim za raziskovalno delo

6 min. branja

Novo mesto, 16. septembra 2016 –V Krki so danes s podelitvijo Krkinih nagrad srednješolskim raziskovalcem znova spodbudili zavezanost mladih k učenju in raziskovanju. Projekt, ki se je v širšem slovenskem prostoru uveljavil kot prvi te vrste, organizirajo že 46 let. Tudi letos so mladi dokazali, da je mogoče z dobro idejo, jasnim ciljem, timskim delom in raziskovalnim navdušenjem doseči odlične rezultate. Skupini 2577 Krkinih nagrajencev, ki so doslej prejeli Krkine nagrade, se je pridružilo še 23 srednješolcev z 12 deli. Prispele naloge so vedno bolj kakovostne, letos pa so dijaki prijavili največje število raziskovalnih del do sedaj. 50 dijakinj in dijakov iz 11 slovenskih gimnazij in srednjih strokovnih šol je ob pomoči mentorjev in somentorjev na razpis prijavilo kar 28 raziskovalnih nalog. V Krki poudarjajo, da so za množičnost in kakovost prijavljenih nalog v veliki meri zaslužni mentorji in starši, ki mladim pomagajo prepoznati vrednost raziskovalnega dela.

Z usmerjanjem mladih k ustvarjalnosti in raziskovanju želijo v Krki spodbuditi stremljenje k odličnosti v raziskovalnem delu in tlakovati pot novim spoznanjem, ki bodo prispevala k novim izdelkom prihajajočih generacij. Mladi so z letošnjimi projekti sledili tema ciljema ter tako pridobili številna znanja in izkušnje, ki jim bodo koristile pri njihovem nadaljnjem raziskovanju. Obravnavali so teme z različnih področij in pri delu upoštevali tudi multidisciplinarno naravnanost, ki je v farmacevtski industriji odločilna za uspešno razvojno-raziskovalno delo.

V Krki se zavedajo, da je spodbujanje mladih k raziskovalnemu delu pomembno že v srednješolskem obdobju, ko se odločajo za poklicno pot, zato dajejo v zadnjih letih temu še večji poudarek kot v preteklosti. K sodelovanju povabijo dijake vseh slovenskih srednjih šol. Na razpis je bilo letos prijavljenih največje število raziskovalnih nalog doslej, njihova kakovost pa je na visoki ravni. Posebej je pomembno, da vse naloge poleg teoretičnega pregleda vključujejo tudi eksperimentalno delo dijakov v laboratorijih, kar je zanje neprecenljiva izkušnja. Tudi letos je bil pred podelitvijo nagrad in priznanj avtorjem nalog organiziran simpozij, na katerem so s kratkimi predstavitvami svojih del sodelovali nagrajeni dijaki. Mladi raziskovalci so ob tej priložnosti pred strokovno javnostjo samostojno predstavili svoje projekte in suvereno odgovarjali na vprašanja.

Jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad, in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, sta na slovesnosti 23 dijakom podelila Krkine nagrade za 12 raziskovalnih nalog. Da bi k raziskovalnemu delu še naprej spodbujali tudi tiste, ki letos niso prejeli Krkine nagrade, pa sta 27 srednješolcem podelila Krkina priznanja za 16 raziskovalnih nalog. Za množičnost in kakovost prijavljenih nalog so v veliki meri zaslužni mentorji in starši, ki so dijakom pomagali pri njihovih prvih raziskovalnih korakih.    

Prejemniki Krkinih nagrad za srednješolske raziskovalne naloge

 1. Domen Kulovec, Tristan Kovačič in Uroš Prešern, Gimnazija Novo mesto
  mentorji: Lovro Kramer, Branka Klemenčič, Andreja Bratovš in Boris Turk
 2. Lucija Parkelj in Borut Šketa, Gimnazija Vič Ljubljana
  mentorji: Alenka Mozer, Helena Gradišar, Roman Jerala in Nino Bašić
 3. Klavdija Fortuna in Tatjana Pajk, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  mentorice: Majda Golob, Mateja Pate in Irena Štrumbelj Drusany
 4. Luka Petravić, Špela Turk in Jon Škerlj, Gimnazija Novo mesto
  mentorice: Zdenka Šlejkovec, Branka Klemenčič in Ingrid Falnoga
 5. Alenka Hafner, II. gimnazija Maribor
  mentorici: Zdenka Keuc in Bernarda Devetak
 6. Evgenija Burger, Tjaša Čukajne in Karmen Zupančič, Gimnazija Novo mesto
  mentorja: Aleš Gasparič in Branka Klemenčič
 7. Manca Novak in Zala Serianz, Gimnazija Jesenice
  mentorici: Katarina Trontelj in Andrej Gregori
 8. Simon Iskra, Gimnazija Novo mesto
  mentorji: Peter Rodič, Janja Pust in Ingrid Milošev
 9. Nika Žurga, II. gimnazija Maribor
  mentorica: Sanja Cvar
 10. Martina Velichkovska, II. gimnazija Maribor
  mentorica Zdenka Keuc
 11. Gabriela Štumberger in Doroteja Teja Pečovnik, II. gimnazija Maribor     
  mentorja: Katja Holnthaner Zorec in Rok Tkavc
 12. Primož Fabjan in Veronika Hrovat, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehnična gimnazija
  mentorici: Irena Kurajić in Vesna Glavnik.


Prejemniki Krkinih priznanj za srednješolske raziskovalne naloge

 1. Klara Lorger in Valentina Šket, Biotehniška šola Maribor
  mentorica: Kristina Dolinar Paulič
 2. Hana Flajnik, Maria Pesterean in Aljaž Simonič, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma
  mentorica: Jana Goršin Fabjan
 3. Staša Gejo, II. gimnazija Maribor
  mentorica: Zdenka Keuc
 4. Teja Rus in Anja Seliškar, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
  mentorja: Ilja Gasan Osojnik Črnivec in Gašper Jan Simon
 5. Anja Pirih in Anja Dremelj, Gimnazija Vič Ljubljana
  mentorici: Alenka Mozer in Alenka Maček Lebar
 6. Ana Menegalija in Tiana Karmen Kokalj, Gimnazija Vič Ljubljana
  mentorice: Sonja Artač, Nežka Kavčič, Katarina Pegan in Maja Gerden
 7. Anja Muhič in Nika Špruk, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šolo
  mentor: Jure Slatner
 8. Marko Volk in Gašper Rjavec, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
  mentorja: Aleš Maver in Alma Kapun Dolinar
 9. Nina Gošnjak, II. gimnazija Maribor,
  mentorica: Bernarda Devetak
 10. Eva Kerčmar, II. gimnazija Maribor
  mentorica: Sanja Cvar
 11. Tomi Vavdi, Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
  mentorica: Mojca Drofenik Čerček
 12. Tina Dšuban, Hana Hozjan in Zala Peterka, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
  mentorica: Marija Meznarič
 13. Ana Štuhec, II. gimnazija Maribor
  Mentorja: Urban Bren in Eva Španinger
 14. Erazem Stonič, Gimnazija Vič Ljubljana
  mentorja: Sonja Artač in Maja Gerden
 15. Tibor Brvar in Luka Tomasin Rozman, Biotehniški center Naklo
  Mentorica: Marjetka Kastelic Švab
 16. Nika Tabor, II. gimnazija Maribor
  mentorji: Peter Krajnc, Muzafera Paljevac in Sanja Cvar


Še nekaj dejstev Krkinih nagradah

Krkine nagrade, s katerimi v Krki mlade spodbujajo k ustvarjalnemu in raziskovalnemu delu, so v svetu znanosti dobro znane. Vizija Krkinih nagrad je spodbujanje mladostne zagnanosti in stremljenje k odličnosti v raziskovalnem delu, s čimer tlakujejo pot novim spoznanjem, ki bodo prispevala k novim izdelkom prihajajočih generacij. Rezultat prepletenosti temeljnih in aplikativnih raziskav so številni uspešni raziskovalni projekti na različnih področjih farmacije in sorodnih ved, usmerjeni na področja, ki bodo v prihodnosti še učinkoviteje prispevala k zdravju ljudi in lajšanju tegob bolnikov po svetu.

Na razpis za Krkine nagrade se vsako leto prijavi tudi veliko kandidatov z doktorskimi nalogami, ki v slovenskem prostoru pomembno prispevajo k znanstveni odličnosti in kakovosti raziskovalnega dela. Nagrade srednješolcem so spodbuda mladim, da prepoznajo raziskovalne izzive in priložnosti, ki jih vodijo k iskanju znanstveno podprtih rešitev.

Podelitev Krkinih nagrad za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela bo 14. oktobra 2016.