27. 5. 2022

Krkina zgodba je zgodba o ljudeh

5 min. branja

Otočec, 27. maj 2022 – S tradicionalnim dnem Krkinih priznanj smo v Krki tudi letos izkazali priznanje vsem tistim, ki so s pripadnostjo, predanim in zavzetim delom ter inovativnostjo prispevali k dosežkom podjetja in dosegli svoj osebni delovni in ustvarjalni presežek. Plakete smo podelili letošnjim jubilantom, naj sodelavcem in naj vodjem ter sodelavcem, ki so se posebej izkazali na marketinškem področju ter na področju registracij zdravil in množične inovativne dejavnosti. Letos so sodelavci poleg priznanj prvič prejeli tudi Krkine značke, ki so posebno priznanje za uspehe, hkrati pa tudi nagrada za pripadnost podjetju. Za njihov prispevek k rasti Krke se jim je v slovesnem nagovoru zahvalil prvi mož Krke Jože Colarič, ki letos tudi sam obeležuje 40 let dela v Krki.

priznanja1

Krka razpolaga z velikim bogastvom: s številnimi in raznolikimi trgi in izdelki, a brez sodelavcev na vseh koncih sveta Krkino premoženje ne bi bilo tako veliko, kot je. To je bil eden izmed poudarkov predsednika uprave in generalnega direktorja Jožeta Colariča, ki je na osrednji slovesnosti na Otočcu čestital vsem letošnjim prejemnikom Krkinih priznanj in jim izrazil spoštovanje za njihov prispevek k razvoju Krke. »Skupina Krka je danes velika mednarodna družina, ki deluje v 70 državah,« je še poudaril in dodal: »Znanje, izkušnje, hitrost in fleksibilnost ter zavzetost, medsebojno zaupanje in naravnanost k uspehu nam omogočajo, da sprejemamo prave odločitve, uspešno premagujemo različne ovire in skupaj prispevamo k rasti Krke.«

Simbol pripadnosti podjetju

Število zaposlenih se z leti stalno povečuje – od majhne skupine farmacevtov, ki je začela z delom v majhnem laboratoriju do današnjih skoraj 13.000 sodelavcev, razpršenih v podjetjih in predstavništvih na različnih koncih sveta. Generacije inovativnih in ustvarjalnih sodelavcev so Krki v 68. letih omogočile zrasti v eno največjih in najuspešnejših generičnih farmacevtskih podjetij.

Letos svoj delovni jubilej v skupini Krka praznuje 778 sodelavk in sodelavcev. Od tega jih v skupini Krka 494 dela 10 let, 127 je zaposlenih 20 let, 34 jih je Krki zvestih 30 let, 71 jih v Krki dela že 35 let, 52 pa 40 let.

Plakete za jubilejno zavezanost Krki so prejeli tudi sodelavci iz Poljske, Ruske federacije, Ukrajine, Kazahstana, Azerbajdžana, Kirgizistana, Uzbekistana, Mongolije, Romunije, Madžarske, Slovaške, Latvije, Litve, Moldavije, Belorusije, Bolgarije, Češke, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije, Severne Makedonije, Kosova, Nemčije, Španije, Portugalske, Italije, Francije, Irske in Švedske. Jubilanti so Krkin simbol pripadnosti podjetju.

Najuspešnejši sodelavci in vodje

Krkin optimizem temelji na prepričanju, da krkaše na vseh koncih sveta, čeprav govorimo različne jezike in v različnih državah opravljamo različne naloge, združuje skupno poslanstvo. Zavedamo se, da Krkina uspešnost temelji prav na Krkinih sodelavcih, zato najboljšim podeljujemo priznanja in nagrade za odlično opravljeno delo. Tako kot vsako leto, so med nagrajenimi poleg sodelavcev iz Slovenije tudi letos številni iz Krkinih podjetij in predstavništev. To potrjuje našo mednarodno naravnanost in širitev poslovne mreže v tujini.

Letos je bilo na ravni organizacijskih enot izbranih 46 naj sodelavcev in 20 naj vodij. Komisija pa je med 138 nagrajenci za izbor naj sodelavcev na ravni skupine Krka izbrala 10 naj sodelavcev in 5 naj vodij.

V izbor za naj sodelavce in naj vodje so bili vključeni tudi marketinški nagrajenci za leto 2021, in sicer je bilo prepoznanih 50 najboljših strokovnih sodelavk in sodelavcev ter  2 najboljša marketinška vodja, 4 najboljši vodje blagovnih znamk, 1 najboljši interni trener,  8 najboljših vodij terena, 2 najboljša vodja področja, 1 najboljši sodelavec za digitalni marketing in 4 najboljši sodelavci za ključne partnerje. Priznanja je prejelo tudi 5 najuspešnejših sodelavcev s področja registracij zdravil.

Nagrajena tudi inovativna dejavnost

V Krki dobro vemo, da so v podjetju, ki želi izboljševati svojo konkurenčnost, inovacije vseh vrst nujnost. Ustvarjalnost spodbujamo v vseh delovnih procesih na vseh ravneh delovanja, kar se kaže v učinkovitem poslovanju. Najbolj dejavnim sodelavcem in poslovnim enotam smo se tudi letos zahvalili za njihove izjemne predloge s področja množične inovativne dejavnosti.

S korporativno kampanjo Vaša učinkovitost šteje zaposlene vabimo, da pri opravljanju vsakodnevnih nalog nenehno iščejo načine za boljše in kakovostnejše opravljanje dela. Tako zagotavljamo stalne izboljšave sistema kakovosti in s tem integriranega sistema vodenja, obenem pa s koristnimi predlogi in izboljšavami ustvarjamo prihranke.

Tudi letos smo na Krkinih priznanjih podelili posebne nagrade, in sicer: nagrado najboljšemu predlagatelju, nagrado za najboljši koristni predlog, nagrado za najboljšo izboljšavo ter nagrado za najboljšo organizacijsko enoto na področju množične inovativne dejavnosti v letu 2021, ki jo je prejel sektor Inženiring in tehnične storitve. Priznanje je v imenu vseh sodelavk in sodelavcev te enote prevzel njihov direktor Marko Lampret.