29. 5. 2016

Krkina priznanja – praznik krkašev

4 min. branja

Otočec, 27. maj 2016 – Tradicionalni dan Krkinih priznanj vsakič znova dokazuje, da Krkine sodelavce po vsem svetu, ne glede na jezik ali državo, združujejo skupno poslanstvo in vrednote. Tudi letos so v Krki izkazali priznanje vsem tistim, ki so s pripadnostjo, predanim in zavzetim delom ter inovativnostjo prispevali k dosežkom podjetja in dosegli svoj osebni delovni in ustvarjalni presežek. Plakete so slovesno podelili letošnjim jubilantom, naj sodelavcem in naj vodjem ter sodelavcem, ki so se posebej izkazali na področju inventivne dejavnosti. Letos pa so znova podelili tudi nagrado mag. Borisa Andrijaniča za izjemne dosežke. Prejela jo je Zvezdana Bajc, namestnica generalnega direktorja za ekonomiko poslovanja in dolgoletna članica uprave. Vsem se je za njihov prispevek k rasti Krke v slovesnem nagovoru zahvalil prvi mož Krke Jože Colarič.

V Krki se zavedajo, da so srce podjetja ljudje in da je uspešnost podjetja posledica energije in zavzetosti, ki so ju pripravljeni vložiti vsi sodelavci, ter sposobnosti, da jih usmerijo v skupne cilje. To je bil eden izmed poudarkov predsednika uprave in generalnega direktorja Jožeta Colariča, ki je v slovesnem nagovoru na osrednji slovesnosti na Otočcu čestital vsem letošnjim prejemnikom Krkinih priznanj in jim izrazil priznanje za njihov prispevek k razvoju Krke.

Letos nagrada mag. Borisa Andrijaniča za izjemne dosežke

V letošnjem letu je bilo znova podeljeno tudi najvišje Krkino priznanje – nagrada mag. Borisa Andrijaniča za izjemne dosežke. Za odločilen in izjemen prispevek h Krkini poslovni uspešnosti in rasti jo je prejela Zvezdana Bajc, namestnica generalnega direktorja za ekonomiko poslovanja in nekdanja dolgoletna članica uprave.

Največ jubilantov do zdaj

Letos svoj delovni jubilej v skupini Krka praznuje 656 sodelavk in sodelavcev. Od tega jih v skupini Krka 314 dela 10 let, 98 je zaposlenih 20 let, 105 jih je Krki zvestih 30 let, 117 jih v Krki dela že 35 let, 22 pa 40 let.

Plakete za jubilejno zavezanost Krki so prejeli tudi sodelavci iz Poljske, Ruske federacije, Ukrajine, Kazahstana, Uzbekistana, Romunije, Madžarske, Slovaške, Latvije, Litve, Moldavije, Belorusije, Bolgarije, Češke, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije, Makedonije, Albanije, Avstrije in Nemčije. Jubilanti so Krkin simbol pripadnosti podjetju.

Najuspešnejši sodelavci in vodje

Pripadnost zaposlenih in pozitivno klimo v Krki krepijo tudi z izbori najuspešnejšega sodelavca in vodje leta. Tako je bilo letos na nivoju organizacijskih enot izbranih 50 naj sodelavcev in 19 naj vodij, na ravni skupine Krka pa 10 naj sodelavcev in 5 naj vodij.

V izbor za naj sodelavce in naj vodje so bili vključeni tudi marketinški nagrajenci za leto 2015, in sicer 5 najboljših strokovnih sodelavcev in 36 odličnih strokovnih sodelavcev ter 3 najboljši marketinški vodje, 3 najboljši produktni vodje, 1 najboljši lokalni trener, 5 najboljših vodij terena in 1 najboljši vodja področja. Nagrade, pohvale in priznanja pa je prejelo tudi 6 najuspešnejših sodelavcev na področju registracije zdravil v letu 2015.

Priznanja za naj vodje, naj sodelavce in marketinške nagrade so poleg sodelavcev iz Slovenije prejeli tudi sodelavci iz Krkinih podjetij in predstavništev v tujini, in sicer iz Poljske, Ruske federacije, Bolgarije, Madžarske, Kazahstana, Romunije, Nemčije, Latvije, Litve, Latvije, Moldavije, Kirgizistana, Belorusije, Estonije, Ukrajine, Slovaške, Češke, Turkmenistana, Uzbekistana, Albanije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Italije, Španije in Portugalske. Nagrade s področja registracije zdravil pa tudi sodelavci iz Madžarske, Bosne in Hercegovine in Kazahstana. To potrjuje mednarodno naravnanost Krke in njeno dolgoletno širitev in utrjevanje poslovne mreže v tujini.

Nagrajena inventivna dejavnost

Ob tej priložnosti so podelili tudi nagrade za inventivno dejavnost. Zaposleni s svojimi predlogi veliko prispevajo k zmanjšanju stroškov in izboljšanju delovnih procesov. Zato poleg nagrad, ki jih prejmejo predlagatelji za vsak inovativni predlog, in nagrad za izboljšave, ki temeljijo na izračunanem in ocenjenem prihranku, uvajajo tudi druge oblike spodbud. Izbrani predlagatelji dobijo na Dnevu Krkinih priznanj posebna priznanja, predlagatelje nagradijo s praktičnimi nagradami, enkrat na leto organizirajo srečanje vseh predlagateljev, ob novem letu pa se predsednik uprave vsem predlagateljem v pismu zahvali za njihov prispevek in jim podari praktično darilo. 

Tako so tudi letos na Krkinih priznanjih podelili posebne nagrade, in sicer: nagrado za izboljšave z najvišjo gospodarsko koristnostjo, nagrado za najboljši koristni predlog in  nagrado najboljšemu predlagatelju ter nagrado za najboljšo organizacijsko enoto na področju množične inventivne dejavnosti v letu 2015, ki jo je letos prejela Proizvodnja učinkovin (Razvoj in proizvodnja učinkovin z oskrbo). Priznanje je v imenu vseh sodelavk in sodelavcev te enote prevzel njihov direktor Andrej Bavdek.