5. 12. 2019

Krkina kultura prostovoljstva se širi iz leta v leto

5 min. branja

Novo mesto, 5. december 2019 – Danes, na mednarodni dan prostovoljstva, so v Krki že osmič zapored podelili priznanje Krkin prostovoljec leta. Za leto 2019 sta ga prejela Tina Bokun in Igor Šuštaršič. Ob tej priložnosti so se tradicionalno zahvalili tudi letošnjim 143 Krkinim krvodajalcem jubilantom. Tako v jubilejnem letu, ki je v Krki potekalo tudi v znamenju praznovanja 65-letnice, s prostovoljnimi dejanji vse večjega števila zaposlenih potrjujejo, da je družbena odgovornost njihova temeljna usmeritev že od ustanovitve naprej.

Humanost in solidarnost krkašev

Prostovoljstvo je del organizacijske kulture Krke že vse od ustanovitve podjetja. Zato ni naključje, da so različne prostovoljne dejavnosti, ki so se jim generacije krkašev posvečale že od začetka delovanja podjetja, leta 2012 povezali v družbeno odgovorno akcijo Krkin teden humanosti in prostovoljstva. V osmih letih je v različnih dejavnostih sodelovalo že več kot 8.000 krkašev prostovoljcev. Več o letošnji Krkini dobrodelni akciji lahko preberete tukaj.

Doslej so v okviru akcije darovali 933 litrov krvi, 27 ton oblačil, hrane, knjig, igrač, higienskih in drugih potrebščin in skoraj 3,5 tone hrane za male živali. Pomagali so pripraviti 5.800 prehrambnih paketov na Rdečem križu in Karitasu , vsako leto obiščejo tudi 37 domov za starejše ter 12 varstveno-delovnih centrov in šol s prilagojenim programom. S pozitivnimi zgodbami so k dobrodelnosti pritegnili tudi številne Krkine sodelavce iz 24 držav, in sicer iz Ruske federacije, s Poljske, Češke, Ukrajine, Madžarske, Nemčije, Srbije, Turkmenistana, Španije, Makedonije, Kazahstana, Azerbajdžana, Kirgizistana, Latvije, Slovaške, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Mongolije, s Hrvaške, Kosova, Armenije, Bolgarije, Velike Britanije pa tudi iz Indije, tudi Krkinih upokojencev.

Skrb za sočloveka je vtkana v Krkin vsakdanjik. Številni krkaši so v dobrodelnosti in prostovoljstvu prepoznali svoje poslanstvo bodisi v okviru Krke bodisi samoiniciativno. Tako že šest desetletij in pol na najbolj neposreden način krepijo družbeno odgovornost in humanitarno delovanje. Tudi zato v Krki sodelavcem, zavezanim humanitarnosti, namenjajo posebno pozornost.

Krkina prostovoljca leta 2019

Od leta 2012 na podlagi predlogov zaposlenih za Krkinega naj prostovoljca, ki opravlja delo na enem ali več dobrodelnih področjih, njegovo delo in rezultati pa lepšajo življenje ljudi v okolju, ob zaključku leta izbranim podelijo posebna priznanja. Letos je komisija izmed predlogov sodelavcev izbrala Tino Bokun in Igorja Šuštaršiča. Plakete jim je izročila članica uprave in delavska direktorica Milena Kastelic.

TINA BOKUN

Za Tino Bokun je prostovoljstvo način življenja, saj želi z dobrimi dejanji prispevati k zadovoljstvu drugih ljudi. Že kot osnovnošolka je povezovala sprte sošolce in mednje vnašala veselje in mir, obiskovala pa je tudi osamljeno ostarelo gospo. Prepričana je, da sočutni medsebojni odnosi dajejo našemu življenju največjo vrednost. Vsestranska prostovoljka se je vključila v program Dobro sem v organizaciji Zveze prijateljev mladine Moste polje v Ljubljani, v okviru katerega je pomoči potrebnim predajala psihološka znanja za boljše življenje v vsakodnevnih situacijah in boljše duševno zdravje. Pomaga tudi prijatelju, ki je preživel srčni infarkt, sodeluje v akciji Božiček za en dan, pomaga pa tudi z denarnimi prispevki, ki jih za različne priložnosti zbirajo prek SMS sporočil. Hvaležna je, da lahko s svojimi dobrimi deli marsikaj spremeni na bolje.

IGOR ŠUŠTARŠIČ

Igor Šuštaršič je človek, ki ne sili v ospredje, a so o njem toliko bolj zgovorna številna družbeno-odgovorna dejanja. Že vrsto let je vključen v različne dejavnosti krajevne skupnosti Ločna Mačkovec v Novem mestu, od leta 2005 je predan investicijskim projektom na Osnovni šoli Dragotina Ketteja v Novem mestu, zadnjih deset let pa v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije sodeluje pri urejanju humanitarnega centra v Novem mestu. Zanj je prostovoljstvo vse delo, ki ga lahko opravi v dobrobit bližnje ali širše okolice. Ko naredi nekaj dobrega za nekoga, ki pomoč potrebuje, to zanj ni nikoli izgubljen čas, temveč posebna radost. Pri izvedbi del v okviru Krkinih donacij večkrat vključi tako svoje sodelavce kot tudi poslovne partnerje. Vsakič znova je pozitivno presenečen, koliko jih je pripravljenih sodelovati pri tovrstnem prostovoljnem delu.

Z darovanjem krvi rešujejo življenja

Na današnji prireditvi so Krkinim krvodajalcem, ki so kri darovali od 10-krat pa do 130-krat, skupaj z Območnim združenjem Rdečega križa Novo mesto podelili jubilejna priznanja za njihovo človekoljubno pomoč ljudem v življenjski stiski. Podelila sta jim jih članica uprave in delavska direktorica Milena Kastelic in predsednica Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto Vesna Dular.

V osmih letih so krkaši samo v okviru Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva darovali dobrih 900 litrov krvi. Zaposleni kri zgledno darujejo tudi sicer, saj povprečno dvakrat na leto daruje kri več kot 1500 krkašev. S svojim humanim dejanjem tako prispevajo k rešitvi marsikaterega življenja. Vsako leto se dolgoletnim krvodajalcem pridružijo številni, ki to življenjsko pomembno tekočino darujejo prvič.

Letos se je samo v Sloveniji v času Krkine dobrodelne akcije odzvalo 298 prostovoljcev, pripravljenih darovati kri v Ljubljani, Novem mestu, Krškem in Ljutomeru. Od tega jih je  15 % kri darovalo prvič. Tako so letos v Krki v tednu dni darovali 131 litrov te dragocene tekočine. Krvodajalstvo tako ostaja pomemben del Krkine tradicije.