31. 5. 2020

Krkin uspeh ustvarjajo ljudje

5 min. branja

V Krki smo tudi letos izpeljali tradicionalna Krkina priznanja. Čeprav so razmere drugačne kot prejšnja leta, smo vsem, ki so s pripadnostjo, predanim delom in inovativnostjo prispevali h Krkinim dosežkom, na prireditvah izkazali priznanje. Od 25. maja do 4. junija smo organizirali kar 20 slovesnih podelitev. Tri osrednje prireditve, na katerih smo podelili priznanja 10 naj sodelavcem in 5 naj vodjem, izbranim na ravni skupine Krka, 48 jubilantom 40-letnikom in sodelavcem, ki so se posebej izkazali na področju inventivne dejavnosti, so potekale v petek, 29. maja.

Zaradi okoliščin letošnje osrednje prireditve nismo organizirali na Otočcu, temveč v naši dvorani v Ločni ter drugih organizacijskih in dislociranih enotah.  Vse prireditve potekajo skladno z veljavnimi ukrepi za zaščito pred okužbo s koronavirusom. Kljub temu pa smo slovesnosti popestrili tudi z glasbenimi gosti.

Na treh osrednjih slovesnostih je zbrane nagovoril predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič.  Z virtualnim nagovorom je izkazal spoštovanje in izrazil zahvalo za njihov prispevek h Krkinim dosežkom tudi sodelavcem vseh ostalih prireditev. Med drugim je povedal: »Krkine sodelavke in sodelavci skozi 66-letno zgodovino vedno znova dokazujemo, da se lahko soočimo s kakršnimi koli razmerami in ostanemo uspešni tudi v zahtevnih časih. Naši dosedanji dosežki so dokaz, da lahko zaupamo vase. Naša pripravljenost za delo in prizadevanje pa zagotovilo, da bomo tudi v prihodnje bolnikom na vseh koncih sveta zagotavljali dostop do kakovostnih varnih in učinkovitih zdravil.«

Jubilanti – simbol pripadnosti podjetju

Število zaposlenih se z leti stalno povečuje – od majhne skupine farmacevtov, ki je začela z delom v majhnem laboratoriju do današnjih skoraj 12.800 sodelavcev, razpršenih v podjetjih in predstavništvih na različnih koncih sveta. Generacije inovativnih in ustvarjalnih sodelavcev so Krki v 66. letih omogočile zrasti v eno največjih in najuspešnejših generičnih farmacevtskih podjetij. Letos svoj delovni jubilej v skupini Krka praznuje 873 sodelavk in sodelavcev. Od tega jih v skupini Krka 547 dela 10 let, 125 je zaposlenih 20 let, 35 jih je Krki zvestih 30 let, 118 jih v Krki dela že 35 let, 48 pa 40 let.

Plakete za jubilejno zavezanost Krki so poleg slovenskih prejeli tudi sodelavci iz Poljske, Ruske federacije, Ukrajine, Kazahstana, Uzbekistana, Azerbajdžana, Romunije, Madžarske, Slovaške, Litve, Moldavije, Belorusije, Češke, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije, Kosova, Makedonije, Bolgarije, Portugalske, Avstrije, Nemčije, Mongolije in Kitajske. Jubilanti so simbol pripadnosti podjetju.

Najuspešnejši sodelavci in vodje

Pripadnost zaposlenih in pozitivno klimo v Krki krepimo tudi z izbori najuspešnejšega sodelavca in vodje leta. Tako je bilo letos na nivoju organizacijskih enot izbranih 48 naj sodelavcev in 19 naj vodij, na ravni skupine Krka pa 10 naj sodelavcev in 5 naj vodij.

V izbor za naj sodelavce in naj vodje so bili vključeni tudi marketinški nagrajenci za leto 2019, in sicer 50 najboljših strokovnih sodelavcev, 1 najboljši vodja  marketinga, 5 najboljših vodij blagovnih znamk, 10 najboljših vodij terena, 3, najboljši  sodelavci za ključne partnerje, 2 najboljša vodja področja in 1 najboljši interni trener. Nagrade in priznanja pa je prejelo tudi 6 najuspešnejših sodelavcev na področju registracije zdravil v letu 2019.

Priznanja za naj vodje, naj sodelavce, marketinške nagrade in priznanja za delo na področju registracije zdravil so poleg sodelavcev iz Slovenije prejeli tudi sodelavci iz Krkinih podjetij in predstavništev v tujini, in sicer iz Poljske, Ruske federacije, Bolgarije, Madžarske, Armenije, Romunije, Nemčije, Litve, Latvije, Moldavije, Belorusije, Ukrajine, Uzbekistana, Kirgizistana, Azerbajdžana, Slovaške, Češke, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Kosova, Italije, Združenega kraljestva, Finske, Mongolije, Španije in Portugalske.  Nagrade s področja registracije zdravil pa tudi sodelavci iz Ruske federacije, Finske, Srbije in Ukrajine. To potrjuje mednarodno naravnanost Krke in njeno dolgoletno širitev in utrjevanje poslovne mreže v tujini.

Nagrajena inventivna dejavnost

Ob tej priložnosti smo podelili tudi nagrade za inventivno dejavnost. Zaposleni s svojimi predlogi veliko prispevajo k zmanjšanju stroškov in izboljšanju delovnih procesov. Zato poleg nagrad, ki jih prejmejo predlagatelji za vsak inovativni predlog, in nagrad za izboljšave, ki temeljijo na izračunanem in ocenjenem prihranku, uvajamo tudi druge oblike spodbud. Izbrani predlagatelji dobijo na Dnevu Krkinih priznanj posebna priznanja, predlagatelje nagradimo s praktičnimi nagradami, enkrat na leto organiziramo srečanje vseh predlagateljev, ob novem letu pa se predsednik uprave vsem predlagateljem v pismu zahvali za njihov prispevek in jim podari praktično darilo.

Tako smo tudi letos na Krkinih priznanjih podelili posebne nagrade, in sicer: nagrado za najboljši koristni predlog, nagrado najboljšemu predlagatelju ter nagrado za najboljšo izboljšavo. Konec leta pa zdaj že tradicionalno na srečanju vseh predlagateljev podelimo tudi nagrado tudi vodji organizacijske enote, v kateri je bilo podanih največ koristnih predlogov in izboljšav. Najboljša organizacijska enota na področju množične inventivne dejavnosti je bila Proizvodnja učinkovin.