27. 9. 2017

Krki dve priznanji GZS za inovacije

3 min. branja

Krkini izdelki na ravni današnje tehnologije in znanosti

Brdo, 27. september 2017 – Krka je prejela dve priznanji za najboljše inovacije, ki jih podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije (GZS).  Zlato priznanje so podelili raziskovalcem za izboljšavo procesa izdelave zdravilne učinkovine kandesartan cileksetil, srebrno priznanje pa za razvoj tablet s podaljšanim sproščanjem metoprololijevega sukcinata. Obe inovaciji sta rezultat razvojno-raziskovalnega dela na področju zdravil za zdravljenje bolezni srca in žilja. Z zlatom nagrajena inovacija je zasnovana tudi po načelih t. i. zelene kemije, pomembnega področja trajnostnega razvoja. Trenutno več kot 600 strokovnjakov na področju razvoja in raziskav razvija več kot 170 novih izdelkov.

Zlato priznanje za izboljšavo procesa izdelave zdravilne učinkovine kandesartan cileksetil – uporaba trajnostne metodologije
Optimizacija proizvodnega procesa zdravilne učinkovine kandesartan cileksetil je plod dolgoletnega raziskovanja. Glavni izziv je bil razvoj visokokakovostnega izdelka brez nevarne kemikalije, ki je škodljiva za okolje in zaposlene. 

V proizvodnji uporabljajo topila, ki jih lahko regenerirajo in ponovno uporabijo, s čimer bistveno zmanjšajo vpliv proizvodnje na okolje. Z optimizacijo proizvodnega procesa so razvili varnejši in učinkovitejši postopek z 40 % večjim izkoristkom. Proces izdelave zdravilne učinkovine kandesartan cileksetil je Krka zaščitila s patentno prijavo.

Inovacija je zmanjšala stroške izdelave izdelka za 30 %, s čimer je Krka povečala konkurenčnost izdelkov, v katere je vgrajena omenjena zdravilna učinkovina, kar Krki omogoča konkurenčen vstop na globalne trge. Obenem je inovacija zasnovana po načelih t. i. zelene kemije, pomembnega področja trajnostnega razvoja.

Srebrno priznanje za razvoj tablet s podaljšanim sproščanjem metoprololijevega sukcinata – manj neželenih učinkov in boljše sodelovanje bolnikov
Druga inovacija, za katero je Krka prejela srebrno priznanje, vključuje razvoj tablet s podaljšanim sproščanjem metoprololijevega sukcinata za zdravljenje srčno-žilnih bolezni.

Inovativna farmacevtska oblika, ki vključuje obložene pelete, vgrajene v filmsko obložene tablete, zagotavlja, da se učinkovina sprošča enakomerno skozi celoten dan. Zdravilo ima zato manj neželenih stranskih učinkov in zagotavlja boljše sodelovanje bolnikov.

Z inovativnimi pristopi do sodobnih farmacevtskih oblik zdravil
Razvoj in raziskave v farmacevtskem podjetju intenzivno sledijo spremembam, ki jih prinaša napredek na vseh področjih. Na eni strani se znanost in tehnologija nezadržno razvijata, na drugi pa se spreminja način življenja in s tem skrb za zdravje. Tem pričakovanjem v Krki sledijo z novimi zdravili ali tehnologijami, ki obstoječim zdravilom dodajo novo vrednost. Trenutno je v več kot 170 razvojnih projektov vključenih več kot 600 Krkinih strokovnjakov.

Tako vsako leto razvijejo več novih izdelkov, ki temeljijo na lastnih inovativnih razvojno-raziskovalnih rešitvah. Z inovacijami zagotavljajo nove, sodobne farmacevtske oblike zdravil, s katerimi na svetovnem generičnem farmacevtskem trgu hodijo v korak z najboljšimi. To dosegajo s pomočjo vertikalno integriranega poslovnega modela, s katerim obvladujejo celoten proces razvoja in proizvodnje od surovin do končnih izdelkov.