21. 9. 2016

Krki dve priznanji GZS za inovacije

5 min. branja

Inovacije – rezultat interdisciplinarnega sodelovanja številnih strokovnjakov

Brdo, 21. septembra 2016 – Na letošnji razglasitvi najboljših inovacij na nacionalni ravni, ki jo organizira Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), se je skupina Krka s svojimi inovacijami Krke, d. d., Novo mesto in njene družbe Farme GRS, d. o. o. tudi letos uvrstila med najboljše. Priznanje sta prejeli inovaciji Razvoj zdravilne učinkovine in uporaba le-te v formulacijah s podaljšanim sproščanjem za zdravljenje shizofrenije in bipolarne motnje ter Razvoj nove sintezne poti in novih kristaliničnih oblik makrolidnega antibiotika. Priznanje za najboljše inovacije na nacionalni ravni predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom. V Krki vsako leto razvijejo več novih izdelkov, ki temeljijo na lastnih patentiranih razvojno-raziskovalnih rešitvah. Več kot 350 njihovih inovacij je zaščitenih s številnimi patenti.

Zlato priznanje zdravilu za zdravljenje bolnikov s shizofrenijo in bipolarno motnjo

Z bogato ponudbo sodobnih farmacevtskih oblik zagotavljajo številne možnosti zdravljenja, med katere sodijo tudi inovativne generične tablete s podaljšanim sproščanjem kvetiapina, za katere so Krkini inovatorji prejeli zlato priznanje. Glavna prednost te inovativne tablete je, da jo bolniki jemljejo le enkrat dnevno. Ta izdelek omogoča manj nihanja v plazemskih koncentracijah zdravilne učinkovine skozi cel dan in zmanjša tveganje za neželene učinke, kar omogoča boljši celotni nadzor simptomov in znakov pri bolnikih s shizofrenijo in bipolarno motnjo, zato izdelek izboljša kakovost življenja.

Razvoj takšnega izdelka je kompleksen proces zaradi številnih izzivov na področju kemijske sinteze zdravilne učinkovine, razvoja in proizvodnje farmacevtskega izdelka kot tudi industrijske lastnine in registracij. Inovacija je rezultat interdisciplinarnega sodelovanja številnih strokovnjakov iz različnih znanstvenih področij, prenosa procesa v industrijsko merilo in trženja končnega izdelka. Krka je lansirala tablete s podaljšanim sproščanjem kvetiapin na ključnih evropskih trgih kot eno prvih generičnih farmacevtskih podjetij.

Srebrno priznanje za razvoj antibiotika za veterinarsko uporabo

Druga inovacija, nagrajena s srebrnim priznanjem, temelji na inventivnih rešitvah, zaščitenih z dvema patentnima prijavama pri evropskem patentnem uradu. Avtorji inovacije so razvili novo sintezno pot zdravilne učinkovine, ki je krajša, vsebuje manj stopenj čiščenja in omogoča izvedbo zadnje stopnje brez topil, zato posledično generira manj odpadkov, hkrati pa je v primerjavi z znanimi postopki in ob nespremenjeni kakovosti hitrejša. Zadnja stopnja je bila optimizirana tako, da jo je mogoče izvajati brez uporabe topil (angl. solventless), in spada v sklop t. i. zelene kemije. S tem je sinteza stroškovno učinkovitejša in omogoča boljšo konkurenčnost končnega izdelka.

Vlaganja v inovacije ter razvoj in raziskave so ključ konkurenčnosti

Znanost in tehnologije se danes spreminjajo z izjemno hitrostjo. V Krki se tega dobro zavedajo, zato si prizadevajo hitro in učinkovito razvijati nove generične farmacevtske izdelke, pri tem pa prisluhniti predvsem potrebam bolnikov. V želji, da bi se jim čim bolj približali in jim omogočili kakovostno, varno in učinkovito zdravljenje, z najnovejšimi tehnologijami v največji možni meri izpopolnjujejo sintezo in proizvodnjo svojih farmacevtskih izdelkov. Rezultat interdisciplinarnega dela, pri katerem sodelujejo in se dopolnjujejo raziskovalci z različnih področij – zlati farmacije, kemije, tehnologije, medicine, biologije in fizike – so visokokakovostna, varna in učinkovita zdravila v sodobnih farmacevtskih oblikah.

V Krki v zadnjih letih za razvoj in raziskave namenjajo več kot 100 milijonov EUR na leto, kar je okoli 10  % vseh prihodkov od prodaje. Svoji ponudbi nenehno dodajajo nova zdravila in se z njimi širijo tudi na nova terapevtska področja. Več kot 40 % prodaje predstavljajo novi izdelki, ki so jih na posameznih trgih začeli tržiti v zadnjih petih letih. Uvajajo nove učinkovine in nove kombinacije učinkovin, nove farmacevtske oblike in nove jakosti zdravil. Pri tem uporabljajo zadnje razvojne in tehnološke dosežke. Tržijo jih pod lastnimi blagovnimi znamkami, kar jim zagotavlja prednost in prepoznavnost na generičnem trgu in jih uvršča med največje generične farmacevtske družbe na svetu.

Zagotavljajo sodobne, inovativne izdelke, s katerimi se na svetovnem generičnem farmacevtskem trgu postavljajo ob bok največjim in najboljšim. Trenutno je v skoraj 180 razvojnih projektov vključenih več kot 600 Krkinih strokovnjakov. Vsako leto razvijejo več novih izdelkov, ki temeljijo na lastnih patentiranih razvojno-raziskovalnih rešitvah. Med njimi so sodobne, inovativne farmacevtske oblike, kot so, poleg letos nagrajenih tablet s podaljšanim sproščanjem tudi orodisperzibilne tablete, ki omogočajo enostavno in diskretno jemanje, saj se lahko jemljejo brez tekočine, v ustih pa se raztopijo v nekaj sekundah.

V Krki se zavedajo, da so vlaganja v inovacije za napredek podjetja nujnost. Rast Krkine prodaje je veliki meri odvisna predvsem od deleža novih izdelkov, ki so plod lastnega razvojno-raziskovalnega dela. Zato ni naključje, da širijo svoje razvojno-raziskovalne zmogljivosti. Tako je v polnem teku gradnja četrtega razvojno-kontrolnega centra, ki je trenutno ena ključnih Krkinih naložb v vrednosti 54 milijonov EUR.