29. 11. 2017

Krka že šestič najuglednejši delodajalec

5 min. branja

Odgovornost do zaposlenih je ključ za uspeh

Ljubljana, 29. november 2017 – Krka je znova prejela priznanje zaposlitvenega portala Mojedelo.com za najuglednejšega delodajalca leta 2017. V vseslovenski raziskavi, ki je potekala že sedmič, so jo iskalci zaposlitve kar šestkrat uvrstili na vrh lestvice, kar potrjuje, da farmacevtska dejavnost na slovenskem trgu dela uživa velik ugled.

Po izboru iskalcev zaposlitve najboljši med 500 podjetji

V raziskavi je sodelovalo več kot 10.000 anketirancev, ki so po treh različnih kriterijih ocenjevali ugled 500 slovenskih podjetij. Ugled podjetij določa kombinacija treh kriterijev: poznavanje podjetja med kandidati na trgu dela, upoštevanje podjetja kot potencialnega delodajalca in prva izbira za potencialnega delodajalca.

Kot je na slovesni podelitvi v Cankarjevem domu povedal dr. Boris Dular, direktor Kadrovskega sektorja v družbi Krka, je priznanje, ki ga je Krka v zadnjih letih prejela trikrat zapored, sicer pa že šestkrat, potrditev, da podjetje uspešno sledi zastavljenim ciljem, pri čemer je posebej razveseljivo, da to opaža tudi širša skupnost.

Rezultati raziskave Mojedelo.com, v kateri iskalci zaposlitve Krko prepoznavajo kot najuglednejšega delodajalca v Sloveniji, potrjujejo, da v Krki poslovno uspešnost povezujejo s stalno skrbjo za dobre delovne pogoje in kakovostno življenje svojih sodelavcev. Zavedajo se, da so zaposleni, ki z zavzetostjo in odgovornostjo uresničujejo zahtevne razvojne, proizvodne, marketinške in prodajne načrte, temelj Krkine poslovne uspešnosti. Pri tem je ključno, da so za svoj ustvarjalni prispevek tudi primerno nagrajeni; ne le s plačo, temveč tudi z drugi materialnimi in nematerialnimi spodbudami, ki spodbujajo zavzetost pri delu, pripadnost podjetju pa tudi skrb za zdravo življenje.

Iskalci zaposlitve so Krko kot najuglednejšega delodajalca izbrali tudi v letih 2007, 2009, 2011, 2015 in 2016.

Urejen sistem skrbi za sodelavce

Krka je v več kot šestih desetletjih svojega obstoja zgradila sistem skrbi za vse sodelavce, ki sega tako na področje pogojev za delo, varnosti in zdravja, izobraževanja in razvoja kadrov kot tudi športnih in rekreativnih dejavnosti, kulture in drugih družbenih in socialnih ter dobrodelnih aktivnosti tako v podjetju kot zunaj njega. Številne ugodnosti, ki so jih zaposleni deležni, so spodbuda ne le za Krkine sodelavce, ampak tudi za iskalce zaposlitve. Krkaši se celovite skrbi za zaposlene, ki so je deležni, zavedajo in to v ožjem in širšem okolju tudi sporočajo. Vse to v družbeni skupnosti utrjuje prepričanje, da je Krka podjetje, ki dobro in odgovorno dela in dosega dobre poslovne rezultate, pri čemer upošteva vsakega svojega člana.

Sicer pa se v Krki zavedajo, da lahko v prihodnje še marsikaj postorijo, da bodo še bliže odličnosti in še uspešnejši. Največje nagrade so za Krko dobri poslovni rezultati in razvoj poslovanja, posledično pa tudi zadovoljstvo vseh zaposlenih.

10 razlogov, zakaj v Krki verjamejo, da so dober delodajalec

  1. So uspešno podjetje, ki na temelju znanja, delavnosti in inovativnost vedno znova uresničuje cilje.
  2. Delujejo v mednarodnem okolju, zato zaposlenim omogočajo delo v tujini in možnost razvoja mednarodne kariere. Prizadevajo si krepiti podobo velike in zrele, a hkrati ustvarjalne in podjetne delniške družbe.
  3. Nenehno vlagajo v znanje in strokovni razvoj zaposlenih. Izobražujejo se doma in v tujini, zato so njihovi sodelavci med najboljšimi na svojih področjih dela in se lahko soočajo z izzivi, ki jih pred posameznike, skupine in celotno družbo postavlja globalna konkurenca.
  4. Vzpostavljajo in ohranjajo delovno okolje, ki stremi k stalnim izboljšavam. Zaposlene spodbujajo k podajanju koristnih predlogov in izboljšav, s čimer jih usmerjajo k razmišljanju o boljšem in učinkovitejšem delu. Poleg denarnih nagrad predlagatelji na dnevu Krkinih priznanj dobijo tudi posebna priznanja, kar je dodatna spodbuda za inovativnost.
  5. Nagrajujejo odličnost – v znanstvenoraziskovalnem delu s podeljevanjem Krkinih nagrad, pri delu z izborom naj sodelavca in pri vodenju z izborom naj vodje. Vsako leto organizirajo prireditev Krkina priznanja, kjer razglasijo naj sodelavce in naj vodje, poleg tega pa podelijo jubilejne nagrade in nagrade predlagateljem najboljših koristnih predlogov in izboljšav.
  6. Za dobro zdravje in dobre medsebojne odnose poskrbijo na športnih in kulturnih dogodkih. Skladno s svojim poslanstvom živeti zdravo življenje organizirajo za zaposlene različne prostočasne športne aktivnosti v okviru Trim kluba Krka. Organizirajo tudi preventivne zdravstvene, rekreativne in družabne programe.
  7. Kakovost življenja zaposlenih bogati kulturno-umetniško društvo, ki združuje galerijsko dejavnost, pevski zbor, gledališki klub, ustvarjalne delavnice in organizacijo obiskov prireditev.
  8. Ob zahtevnem delu ne pozabljajo na kakovostne medosebne odnose. Pohvalijo se lahko z dobro organizacijsko klimo, ki omogoča zavzeto in ustvarjalno delo ter doseganje ambicioznih ciljev. Dobre odnose krepijo tudi na druženjih krkašev, ki so pomemben del Krkine kulture. Srečujejo se na Krkinem dnevu – družabnem srečanju vseh zaposlenih in njihovih družinskih članov, ter na športnem dnevu vseh zaposlenih, na dnevu Krkinih priznanj, na novoletnih srečanjih in drugod. Vsako leto organizirajo tudi srečanje upokojencev.
  9. Za redno obveščanje zaposlenih skrbijo z internima publikacijama Utrip in Bilten ter z intranetom, imenovanim Krkanet. Na začetku vsakega poslovnega leta uprava pomembne informacije predstavi tudi v okviru zborov delavcev.
  10. So družbeno odgovorno podjetje – z razvojem visokokakovostnih procesov pospešeno razvijajo proizvodnjo, s katero čim manj obremenjujejo naravo. Zavzemajo se za uravnotežen razvoj, posebno pozornost pa namenjajo varstvu zdravja zaposlenih in okolja.