23. 3. 2017

Krka ponovno najboljši zaposlovalec

2 min. branja

Ljubljana, 23. marca 2017 – Družba Krka je na slavnostni prireditvi ob izboru najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2016 časnika Dnevnik v kategoriji velikih podjetij znova prejela priznanje za najboljšega zaposlovalca.

V akciji Dnevnika, ki z izborom najboljših zaposlovalcev nagrajuje primere dobrih praks na področju zaposlovanja v Sloveniji, so sodelovali že osmič. Najboljši zaposlovalec med velikimi podjetji so bili že leta 2007, 2012 in 2014, leta 2011 so prejeli posebno priznanje za stabilno rastočega zaposlovalca, sicer pa se vsakič uvrstijo med finaliste.

Organizatorji Zlate niti so v obrazložitvi med drugim zapisali: «Krka v Sloveniji je med vodilnimi podjetji pri razvoju kadrov: svojim zaposlenim na temeljih trajnostne rasti nudi spodbudno okolje za rast in razvoj. Družba neprestano spremlja in išče načine, kako napredovati. Merjenja kakovosti odnosov se lotevajo sistematično in rezultate prevajajo v učinkovite akcijske načrte. Pri tem izkazujejo razumevanje edinstvenosti lastnega poslovnega modela. Za metaforo podjetja vodstvo uporabi prispodobo gazele – zaradi njene poskočnosti, kar za organizacije takšne velikosti ni samoumevno. Prav lastnosti dinamično rastoče organizacije cenijo tudi zaposleni: ocene samostojnosti pri delu, inovativnosti in osebnega razvoja so v Krki najvišje med finalisti v skupini.«

Sodelovanje v projektu Krki omogoča spremljanje zadovoljstva svojih sodelavk in sodelavcev  pa tudi, da v stiku z drugimi začutijo utrip organizacijske klime v slovenskem prostoru.  Merjene klime je v Krki sicer stalnica. Na osnovi ugotovitev poglobljenih raziskav na tem področju so v preteklih letih izpeljali vrsto aktivnosti,  ki so se pozitivno odrazile tako na področju notranje komunikacije in informiranja kot tudi razvoja kariere, vodenja in organizacije.  V Krki Zlato nit razumejo kot priložnost, da njihovi zaposleni neobremenjeno povedo, kako čutijo Krkino delovanje in medsebojne odnose.

V Krki se zavedajo, da so za razvojno sposobnost podjetja zaslužni sodelavci v Sloveniji in v 47 podjetjih in predstavništvih v svetu. Med njihovimi ključnimi cilji je biti podjetje ustvarjalno mislečih sodelavcev, ki svoje uspehe gradijo na timskem delu in dobrih medsebojnih odnosih. Verjamejo, da je to temelj za uresničevanje vrednot partnerstva in zaupanja. Le z odprtimi in dobrimi medčloveškimi odnosi je mogoče poslovno uspešnost združevati s svojim temeljnim poslanstvom in upravičiti zaupanje partnerjev – tako bolnikov, kupcev, lastnikov kot tudi širšega družbenega okolja.

Zlato nit, nagrado za dobre prakse na področju zaposlovanja v Sloveniji, so podelili že 10. V izboru je sodelovalo skoraj 90 podjetij, med velikimi podjetji, ki zaposlujejo več kot 250 ljudi, je bilo 7 finalistov.