5. 4. 2020

Krka podarila za 220.000 evrov razkužila Ecocid S za pomoč pri obvladovanju pandemije COVID-19

3 min. branja

Novo mesto, 6. april 2020 – Tudi v farmacevtski družbi Krka si prizadevamo za omilitev pandemije bolezni, ki jo povzroča koronavirus. Zavodu RS za blagovne rezerve in Upravi RS za zaščito in reševanje smo donirali 15 ton vsestranskega visoko aktivnega razkužila Ecocid S v vrednosti 220.000 EUR. V času, v katerem se iz dneva v dan srečujemo z negotovostjo, smo tako za daljše obdobje zagotovili dovolj sredstva za razkuževanje v vseh slovenskih zdravstvenih domovih, bolnišnicah in domovih za starejše občane. S tem dejanjem želimo tudi v Krki prispevati k večji varnosti in zaščiti bolnikov, zdravstvenega osebja in vseh, ki si s svojim delom prizadevajo zajeziti širjenje virusa. Obenem pa si z veliko odgovornostjo prizadevamo, da kljub pandemiji COVID-19 Sloveniji in drugim državam nemoteno zagotavljamo življenjsko potrebna zdravila.

Razkužilo Ecocid S zagotavlja varno in učinkovito zaščito pred virusi pa tudi pred bakterijami in glivicami. Gre za biocidni izdelek, ki je plod Krkinega znanja in razvoja in veseli smo, da lahko v teh dneh, ko v državi primanjkuje tovrstnih sredstev, z donacijo priskočimo na pomoč slovenskim ustanovam. Več o uporabi razkužila je na voljo na Krkini spletni strani.

Za Krko kot eno vodilnih mednarodnih generičnih farmacevtskih podjetij neprekinjeno poslovanje in zagotavljanje zdravil za 50 milijonov bolnikov po vsem svetu predstavlja veliko odgovornost. Zavedamo se posebnega družbenega pomena naše panoge, ki se zlasti v današnjih razmerah ne sme zaustaviti. Zato kljub zmanjšanju števila prisotnih sodelavcev nadaljujemo s proizvodnjo in v polnem obsegu kljub pandemiji COVID-19 zagotavljamo oskrbo z našimi zdravili, da bodo na voljo vsem, ki jih potrebujejo.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je ob tem povedal: »Poleg resnega pristopa k skrbi za zdravje sodelavcev ter pomoči ustanovam pri zajezitvi koronavirusa je v dani situaciji eden Krkinih ključnih ciljev zagotovitev ustrezne oskrbe z zdravili tako na domačem kot tudi ostalih trgih. V največji možni meri si prizadevamo, da oskrbovalna veriga poteka nemoteno, saj le tako lahko Sloveniji in drugim državam zagotavljamo prepotrebna zdravila.«

Kot največji oskrbovalec slovenskega trga z zdravili smo ves čas v  stikih s slovensko Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Trgu zagotavljamo skoraj 26 % vseh zdravil, predpisanih na recept oz. 120 zdravilnih učinkovin.

Celotno pot svojih izdelkov obvladujemo z vertikalno integriranim poslovnim modelom, ki se je tudi tokrat izkazal kot prava pot. Z razvojem, kontrolo kakovosti, dobro organizirano oskrbovalno verigo, številnimi lastnimi proizvodnimi zmogljivostmi, trženjsko-prodajnimi aktivnostmi in podpornimi dejavnostmi tudi v tem času pokrivamo širok spekter procesov in dejavnosti na globalni ravni. V tem obdobju negotovosti se še bolj trudimo, da bi dobava zdravil ostala nemotena in s tem tudi zdravljenje bolnikov.