31. 7. 2019

Krka je objavila rezultate poslovanja v prvem polletju 2019

14 min. branja

Novo mesto, 1. avgust 2019 – Skupina Krka je v prvem polletju 2019 dosegla prodajo v višini 761,3 milijona EUR, kar je 12 % več kot v primerljivem lanskem obdobju, in ustvarila 139,9 milijona EUR čistega dobička oziroma 38 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2019 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

Prodaja
V skupini Krka smo v prvem polletju 2019 ustvarili za 761,3 milijona EUR prodaje, od tega je bilo prihodkov na podlagi pogodb s kupci z naslova prodaje izdelkov in storitev za 759,3 milijona EUR. Razliko so predstavljali prihodki na podlagi pogodb s kupci z naslova prodaje materiala in ostali prihodki iz prodaje. Prodaja je bila za 81,8 milijona EUR oziroma 12 % večja kot v primerljivem lanskem obdobju.

Prodaja izdelkov in storitev po regijah
Po prodaji največja regija v skupini Krka je bila Vzhodna Evropa s 251,5 milijona EUR in 33,1-odstotnim deležem. Glede na enako lansko obdobje se je prodaja povečala za 15 %. V Ruski federaciji smo prodali za 166,8 milijona EUR izdelkov, kar je 9 % več kot v primerljivem lanskem obdobju, v rubljih pa smo prodajo povečali za 12 %. V Ukrajini smo prodali za 35,9 milijona EUR izdelkov in dosegli 51-odstotno rast. Dvoštevilčno rast prodaje smo dosegli na večini trgov te regije.

Sledila je regija Zahodna Evropa s 170,4 milijona EUR in 22,5-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka. Glede na primerljivo lansko obdobje smo dosegli 17-odstotno rast. Največ smo prodali v Nemčiji, Skandinaviji in Španiji. Prodaja izdelkov pod lastno blagovno znamko prek Krkinih odvisnih družb se je povečala za 26 %, njen delež v skupni prodaji regije pa je znašal 75 %. Največjo rast smo beležili v Skandinaviji, Španiji, na Portugalskem in v Združenem kraljestvu.

Regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države, je bila s 169,1 milijona EUR in 22,3-odstotnim deležem tretja po velikosti prodaje v skupini Krka. Glede na primerljivo lansko obdobje smo dosegli 5-odstotno rast. Vodilni trg je bila Poljska, kjer smo prodali za 79,5 milijona EUR izdelkov in dosegli 6-odstotno rast. Prodajo smo povečali tudi na Madžarskem, Slovaškem, v Litvi in Estoniji.

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 98,7 milijona EUR izdelkov, kar je 12 % več kot v primerljivem lanskem obdobju in predstavlja 13-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Vodilna trga sta bila Romunija in Hrvaška, največjo prodajno rast pa smo beležili v Bolgariji in Srbiji.

V Sloveniji smo dosegli 45 milijonov EUR prodaje, kar predstavlja 5,9-odstotni delež prodaje skupine Krka. Rast je bila 4-odstotna. Glavnino prodaje, 26,6 milijona EUR, smo ustvarili z izdelki, zdraviliško-turistične storitve pa so prinesle 18,4 milijona EUR.

V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 24,6 milijona EUR izdelkov in dosegli 13-odstotno rast ter 3,2-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

Prodaja izdelkov in storitev po skupinah
V skupini Krka smo prodali za 642,6 milijona EUR zdravil na recept, kar je 13 % več kot v primerljivem lanskem obdobju in predstavlja 84,6-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Prodajo smo povečali v regijah Zahodna Evropa (za 20 %), Vzhodna Evropa (za 17 %), Jugovzhodna Evropa (za 13 %), Čezmorska tržišča (za 11 %) in Srednja Evropa (za 5 %), v regiji Slovenija pa je ostala na ravni primerljivega lanskega obdobja.

Prodajo smo povečali na treh Krkinih največjih trgih, in sicer v Ruski federaciji (za 11 %), na Poljskem (za 8 %) in v Nemčiji (za 5 %). Na drugih večjih trgih se je prodaja zdravil na recept v primerjavi z enakim lanskim obdobjem najbolj povečala v Skandinaviji (za 70 %), Ukrajini (za 56 %), Španiji (za 34 %), Romuniji (za 17 %), na Madžarskem (za 15 %), v Italiji (za 12 %) in na Slovaškem (za 10 %).

Na srednje velikih trgih je bila rast prodaje največja v Bolgariji (za 50 %), na Portugalskem (za 29 %), v Združenem kraljestvu (za 26 %), v Srbiji (za 20 %), Uzbekistanu (za 17 %), Avstriji (za 13 %) in Litvi (za 12 %), na manjših trgih po prodaji Krkinih zdravil na recept pa v Belorusiji (za 55 %), Armeniji (za 45 %), Kirgizistanu (za 34 %), Tadžikistanu (za 27 %), Azerbajdžanu (za 22 %), državah Beneluksa (za 18 %), Moldaviji (za 18 %), Turkmenistanu (za 13 %) in na Kosovu (za 11 %).

Med vodilnih deset zdravil na recept po prodaji se uvrščajo skupine zdravil z valsartanom (Valsacor, Valsacombi, Vamloset, Co-Vamloset*, Valarox), perindoprilom (Prenessa, Co-Prenessa, Amlessa, Co-Amlessa), losartanom (Lorista, Lorista H, Lorista HD, Tenloris), atorvastatinom (Atoris), pantoprazolom (Nolpaza), rosuvastatinom (Roswera, Co-Roswera), esomeprazolom (Emanera), enalaprilom (Enap, Enap H, Enap HL, Elernap), klopidogrelom (Zyllt) in tramadolom (Doreta, Tadol). Vsa ta zdravila se na posameznih trgih pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje povečala za 7 %, smo ustvarili 62,5 milijona EUR (8,3-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 2-odstotni rasti prodali za 35,8 milijona EUR (4,7-odstotni delež v skupni prodaji). Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 18,4 milijona EUR, kar je 6 % več kot v primerljivem lanskem obdobju (2,4-odstotni delež v skupni prodaji).

Rezultati poslovanja
Dobiček iz poslovanja skupine Krka v višini 154,5 milijona EUR je bil 14 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju, dobiček pred davkom pa je znašal 163,9 milijona EUR in je bil 36 % večji. Davek iz dobička je znašal 24 milijonov EUR, efektivna davčna stopnja pa 14,6 %. Čisti dobiček skupine Krka v višini 139,9 milijona EUR je bil 38 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju.

Delež čistega dobička v prodaji skupine Krka je znašal 18,4 %, delež dobička iz poslovanja (EBIT) 20,3 %, delež dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pa 27,5 %.

Donosnost kapitala (ROE), preračunana na celoletno raven, je za skupino Krka znašala 17,3 %, donosnost sredstev (ROA), preračunana na celoletno raven, pa 13,4 %.

Razvoj in raziskave
V prvem polletju leta 2019 smo registrirali 6 novih izdelkov v 12 farmacevtskih oblikah in jakostih: zdravila na recept Atazanavir Krka (atazanavir), Sidarso/Silbesan (silodozin) in cinakalcet, izdelka brez recepta Vitamin D3 Krka (holekalciferol) in pastile Herbion bršljan (suhi ekstrakt lista navadnega bršljana) ter veterinarski izdelek Awazom (amoksicilin). V vseh regijah smo svoje izdelke uvedli na nove trge.

Novo protivirusno zdravilo na recept Atazanavir Krka (atazanavir) v obliki trdih kapsul v treh jakostih je namenjeno zdravljenju okužbe s HIV, saj zmanjšuje število virusov v telesu in tako zmanjša tveganje za razvoj bolezni. Jemlje se enkrat na dan. Odrasli in otroci, starejši od 6 let, ga jemljejo sočasno z drugimi zdravili. Po centraliziranem postopku smo ga registrirali v evropskih državah.

Vpeljali smo novo zdravilo Sidarso/Silbesan (silodozin) v obliki trdih kapsul v dveh jakostih. Namenjeno je zdravljenju znakov in simptomov benigne hiperplazije prostate. Odmerja se enkrat na dan in ne povzroča neželenih srčno-žilnih učinkov, zato ga lahko jemljejo tudi starejši in bolniki z boleznimi srca in žilja.

Po decentraliziranem evropskem postopku smo registrirali zdravilo cinakalcet v obliki filmsko obloženih tablet v treh jakostih. Uravnava koncentracijo paratiroidnega hormona, kalcija in fosforja v telesu. Uporablja se za zdravljenje sekundarnega hiperparatiroidizma pri ledvičnih bolnikih na dializi in za zmanjšanje koncentracije kalcija v krvi pri bolnikih z rakom obščitnice in bolnikih s primarnim hiperparatiroidizmom.

V evropskih državah smo registrirali izdelek brez recepta Vitamin D3 Krka (holekalciferol) v obliki tablet v dveh jakostih. Vsebuje biološko aktivno obliko vitamina D in se uporablja za preprečevanje pomanjkanja vitamina D pri odraslih, mladostnikih in otrocih, starejših od 6 let, za zdravljenje pomanjkanja vitamina D pri odraslih in mladostnikih ter kot dodatek k specifičnemu zdravljenju osteoporoze pri odraslih. Ne vsebuje glutena, želatine, sladil in sladkorja in je primeren tudi za diabetike.

Registrirali smo nov izdelek Herbion bršljan (suhi ekstrakt lista navadnega bršljana) v obliki pastil, ki redči gosto sluz v dihalnih poteh in olajša izkašljevanje. Namenjen je odraslim in otrokom, starejšim od 6 let.

Dopolnili smo ponudbo veterinarskih izdelkov za rejne živali. Po decentraliziranem evropskem postopku smo registrirali nov izdelek Awazom (amoksicilin) v obliki praška za dajanje v vodo za pitje. Uporablja se za zdravljenje bakterijskih okužb pri kokoših, racah in puranih.

Vlaganja in naložbe
V prvem polletju 2019 smo v skupini Krka za naložbe namenili 52,6 milijona EUR, od tega 42 milijonov EUR v obvladujoči družbi. Vlagali smo predvsem v povečanje in tehnološko posodobitev proizvodnje in razvoja, v zagotavljanje kakovosti in tudi v Krkine proizvodno-distribucijske centre po svetu.

Krkina ključna naložba za potrebe razvoja in za zagotavljanje kakovosti v naslednjih letih je 54 milijonov EUR vreden Razvojno-kontrolni center 4 v proizvodnem kompleksu v Ločni v Novem mestu. Objekt s površino 18.000 m² je bil zgrajen konec leta 2016, opremljanje laboratorijskega dela je bilo končano v letu 2017, dodatno opremljanje prostorov, ki so namenjeni razvoju, pa je v zaključni fazi.

Na isti lokaciji smo konec leta 2017 začeli graditi večnamensko skladišče, s katerim bomo pridobili dodatne površine za skladiščenje vhodnih materialov in končnih izdelkov. S tem bomo povečali hitrost in fleksibilnost proizvodnje ter izboljšali razpoložljivost izdelkov in oskrbo trgov. Transportni sistem in skladišče bosta začela obratovati januarja 2020. Celotna naložba je ocenjena na 36 milijonov EUR.

V Ločni je tudi sodoben obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2. Zaradi vse večjih potreb po dodatnih zmogljivostih za proizvodnjo izdelkov nabavljamo dodatno tehnološko opremo. Letos bomo zanjo namenili 16 milijonov EUR. Ko bo obrat opremljen, bo v njem lahko stekla proizvodnja v obsegu 5 milijard tablet na leto.

V Bršljinu v Novem mestu smo povečali zmogljivosti v obratu za proizvodnjo veterinarskih izdelkov z biocidnim učinkom. Za naložbo smo porabili 4,2 milijona EUR.

V obratu v Ljutomeru smo z nakupom preglednega stroja povečali zmogljivosti za proizvodnjo pastil. V delu obrata poteka tudi posodobitev sistemov in naprav. Skupna vrednost naložb je ocenjena na 2 milijona EUR.

V Krškem potekajo priprave na gradnjo novega skladišča nevarnih snovi. Zagotovili bomo zmogljivosti za skladiščenje surovin za kemijsko in farmacevtsko proizvodnjo, ki bo urejeno po smernicah tehničnih pravil za ločeno skladiščenje nevarnih snovi (TRGS). Gradnja 8,2 milijona EUR vrednega objekta bo končana julija 2020.

Evropska unija je februarja 2019 uvedla nova pravila o varovanju javnega zdravja z zaščito farmacevtske dobavne verige pred vstopom ponarejenih zdravil. V skladu z direktivo smo na embalaži uvedli zaščitne elemente, ki preprečujejo, da bi do bolnikov prišla ponarejena zdravila, in izvedli številne nadgradnje tehnološke opreme in proizvodnih postopkov. Za novo opremo in tehnologijo smo v zadnjih treh letih namenili okoli 20 milijonov EUR. Del te naložbe so tudi zaščitni ukrepi, ki jih bo zakonodaja v Ruski federaciji zahtevala od leta 2020 dalje.

V Ljubljani smo zgradili novo štirinadstropno poslovno stavbo, ki je že vseljena in je povezana z drugimi poslovnimi prostori. Za naložbo smo porabili 12 milijonov EUR.

Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je tovarna Krka-Rus na industrijskem območju mesta Istra na severozahodu Moskve. V fazi projektiranja je že nov projekt z novimi proizvodnimi in laboratorijskimi zmogljivostmi, ki bo zaznamoval naslednje petletno naložbeno obdobje v Ruski federaciji. Ocenjen je na 33 milijonov EUR, z njim pa bomo proizvodne zmogljivosti tovarne povečali na 3 milijarde tablet na leto. Krka ima v Ruski federaciji status domačega proizvajalca. V Krki-Rus proizvedemo 70 % izdelkov za ruski trg.

V Krkinem proizvodno-distribucijskem centru v Jastrebarskem na Hrvaškem končujemo 1,7 milijona EUR vredno naložbo v proizvodnjo veterinarskih izdelkov v trdnih farmacevtskih oblikah. Za optimizacijo proizvodne opreme v družbi TAD Pharma v Nemčiji bomo namenili 0,5 milijona EUR, v družbi Krka – Polska pa 0,6 milijona EUR.

V poslovnih enotah odvisne družbe Terme Krka poteka več manjših naložb.

Konec leta 2017 smo v Ningbu na Kitajskem z lokalnim partnerjem Menovo ustanovili skupno podjetje Ningbo Krka Menovo. Za najeto proizvodno lokacijo smo v Evropski uniji pridobili certifikat dobre proizvodne prakse. Konec leta 2018 smo začeli komercialno proizvajati prvi izdelek za trge zunaj Kitajske, hkrati pa smo zanj vložili vso potrebno registracijsko dokumentacijo za prodajo na kitajskem trgu. V letu 2019 vlagamo 5 registracij za prodajo izdelkov na kitajskem trgu.

Zaposleni
V skupini Krka je konec junija 2019 delalo 11.523 ljudi, od tega v tujini 5744, kar je polovica vseh zaposlenih. 53 % jih ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 189 je doktorjev znanosti. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka konec junija 12.590 zaposlenih, kar je 108 več kot konec leta 2018.

S štipendiranjem zagotavljamo prihajanje novih sodelavcev. Konec junija smo imeli 88 štipendistov, večinoma študentov farmacije in kemije. Štipendije podeljujemo tudi študentom drugih smeri. S Krkino podporo ob delu študira 134 zaposlenih, 52 jih je vključenih v specialistični, magistrski in doktorski študij. Pomagamo jim s sofinanciranje šolnin in s študijskim dopustom.

Krka je vključena tudi v sistem nacionalne poklicne kvalifikacije. Od leta 2002 smo zaposlenim v Krki podelili 1353 certifikatov, zaposlenim v drugih farmacevtskih organizacijah pa 142 certifikatov – skupaj 1495 certifikatov za štiri poklicne kvalifikacije. Konec junija letos je bilo v postopku za pridobitev poklicnih kvalifikacij 128 krkašev.

Delnica in delničarji
V prvih šestih mesecih leta 2019 se je tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi zvišal za 8,7 % in je konec junija znašal 62,80 EUR. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 2,1 milijarde EUR.

Konec junija 2019 je imela Krka 49.562 delničarjev. Delniška struktura, v kateri posamezni slovenski vlagatelji (fizične osebe) predstavljajo 38,9 %, mednarodni vlagatelji pa 23,1 %, je stabilna in brez večjih sprememb.

V prvem polletju 2019 je Krka pridobila 131.620 lastnih delnic. 30. 6. 2019 je imela Krka 1.025.067 lastnih delnic, kar predstavlja 3,126 % osnovnega kapitala.

Plan poslovanja 2019
Za celo leto 2019 načrtujemo: prodajo v višini 1 milijarde 375 milijonov EUR, čisti dobiček v višini 172 milijonov EUR, vlaganja, predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, v višini dobrih 124 milijonov EUR in izdatke za raziskave in razvoj v višini 10 % prodaje.

Uprava poudarja zavezanost strateški usmeritvi stabilne politike dividend, da se za dividende izplača najmanj 50 % čistega dobička večinskih lastnikov skupine Krka, pri določitvi deleža čistega dobička za izplačilo dividend pa se upoštevajo tudi finančne potrebe skupine Krka za naložbe in prevzeme.

Uprava na poslovno leto 2019 gleda optimistično. Če bodo razmere do konca leta ostale približno takšne, kot so na naših glavnih trgih danes, predvidevamo, da bosta prodaja, predvsem pa dobiček, višja od planiranih, potrjenih 21. 11. 2018.