22. 5. 2019

Krka je objavila rezultate poslovanja v prvem četrtletju 2019

17 min. branja

Novo mesto, 23. maj 2019 – Skupina Krka je v prvem četrtletju 2019 dosegla prodajo v višini 378,5 milijona EUR, kar je 12 % več kot v primerljivem lanskem obdobju, in ustvarila 70,3 milijona EUR čistega dobička oziroma 42 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem četrtletju 2019 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

Prodaja
Skupina Krka je v prvem četrtletju 2019 ustvarila za 378,5 milijona EUR prodaje, od tega je bilo prihodkov na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev za 377,3 milijona EUR. Razliko so predstavljali prihodki na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje materiala in ostali prihodki iz prodaje. Prodaja je bila za 40,5 milijona EUR oziroma 12 % večja kot v primerljivem lanskem obdobju.

Prodaja izdelkov in storitev po regijah
Prodajno največja regija v skupini Krka je bila Vzhodna Evropa s 122,1 milijona EUR prodaje in 32,4-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka. Glede na primerljivo lansko obdobje se je prodaja povečala za 15 %. V Ruski federaciji so prodali za 77,5 milijona EUR izdelkov, kar je 4 % več kot v primerljivem lanskem obdobju, v rubljih pa so prodajo povečali za 13 %. V Ukrajini so prodali za 18,9 milijona EUR izdelkov in dosegli 76-odstotno rast. Dvoštevilčno rast prodaje so dosegli na večini trgov te regije.

Regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države, je bila s 85,9 milijona EUR in 22,8-odstotnim deležem druga po velikosti prodaje v skupini Krka. Glede na primerljivo lansko obdobje so dosegli 6-odstotno rast. Vodilni trg je bila Poljska, kjer so prodali za 39,8 milijona EUR izdelkov in dosegli 9-odstotno rast. Prodajo so povečali tudi na Madžarskem, Slovaškem in v Litvi.

Sledila je regija Zahodna Evropa s 84,3 milijona EUR prodaje in 22,3-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka. Glede na primerljivo lansko obdobje se je prodaja povečala za 14 %. Največ so prodali v Nemčiji, Španiji in Skandinaviji. Prodaja izdelkov pod lastno blagovno znamko prek Krkinih odvisnih družb se je povečala za 23 %, njen delež v skupni prodaji regije pa je znašal 72 %. Največjo rast prodaje so beležili v Skandinaviji, Španiji, Združenem kraljestvu in Italiji.

V regiji Jugovzhodna Evropa so prodali za 50,4 milijona EUR izdelkov, kar je 14 % več kot v primerljivem lanskem obdobju in predstavlja 13,4-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Vodilna trga v regiji sta bila Romunija in Hrvaška, največjo prodajno rast pa so beležili v Bolgariji in Srbiji.

V Sloveniji so dosegli 22 milijonov EUR prodaje, kar predstavlja 5,8-odstotni delež prodaje skupine Krka. Rast je bila 3-odstotna. Glavnino prodaje, 13,5 milijona EUR, so glede na primerljivo lansko obdobje dosegli z izdelki, zdraviliško-turistične storitve pa so prinesle 8,5 milijona EUR.

V regiji Čezmorska tržišča so prodali za 12,6 milijona EUR izdelkov in dosegli 16-odstotno rast ter 3,3-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

Prodaja izdelkov in storitev po skupinah
Skupina Krka je prodala za 314,4 milijona EUR zdravil na recept, kar je 13 % več kot v primerljivem lanskem obdobju in predstavlja 83,3-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Prodaja se je povečala v vseh regijah, najbolj pa v Vzhodni Evropi (za 18 %), Zahodni Evropi (za 15 %) in Jugovzhodni Evropi (za 14 %).

Prodajo so povečali na obeh Krkinih največjih trgih, in sicer na Poljskem (za 11 %) in v Ruski federaciji (za 8 %). Na drugih večjih trgih se je prodaja zdravil na recept glede na primerljivo lansko obdobje najbolj povečala v Ukrajini (za 77 %), Skandinaviji (za 59 %), Španiji (za 48 %), Italiji (za 26 %), na Madžarskem (za 22 %) in v Romuniji (za 11 %).

Med srednje velikimi trgi je bila rast prodaje največja v Bolgariji (za 75 %), Srbiji (za 32 %), Združenem kraljestvu (za 23 %), Kazahstanu (za 21 %), na Portugalskem (za 16 %), v Litvi (za 14 %), na Irskem (za 13 %), v Avstriji (za 12 %) in Uzbekistanu (za 10 %). Med manjšimi trgi so po največji rasti prodaje Krkinih zdravil na recept izstopale Belorusija (za 66 %), Gruzija (za 28 %), Kirgizistan (za 25 %), Azerbajdžan (za 22 %), Moldavija (za 22 %), države Beneluksa (za 20 %), Turkmenistan (za 19 %), Tadžikistan (za 15 %) in Kosovo (za 12 %).

Med prodajno vodilnimi desetimi zdravili na recept so bila zdravila z valsartanom (Valsacor, Valsacombi, Vamloset, Co-Vamloset, Valarox), perindoprilom (Prenessa, Co-Prenessa, Amlessa, Co-Amlessa), losartanom (Lorista, Lorista H, Lorista HD, Tenloris), atorvastatinom (Atoris), pantoprazolom (Nolpaza), esomeprazolom (Emanera), rosuvastatinom (Roswera), enalaprilom (Enap, Enap H, Enap HL, Elernap), klopidogrelom (Zyllt) in kandesartanom (Karbis, Karbicombi). Vsa ta zdravila se na posameznih trgih pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje povečala za 8 %, so ustvarili 36,8 milijona EUR (9,7-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov so ob 7-odstotni rasti prodali za 17,6 milijona EUR (4,7-odstotni delež v skupni prodaji). Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 8,5 milijona EUR, kar je 6 % več kot v primerljivem lanskem obdobju (2,3-odstotni delež v skupni prodaji).

Rezultati poslovanja
Dobiček iz poslovanja skupine Krka v višini 72,2 milijona EUR je bil 17 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju. Dobiček pred davkom je znašal 81,5 milijona EUR in je bil 43 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju. Davek iz dobička je znašal 11,2 milijona EUR, efektivna davčna stopnja pa 13,8 %. Čisti dobiček skupine Krka v višini 70,3 milijona EUR je bil 42 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju.

Delež čistega dobička v prodaji skupine Krka je v prvem četrtletju 2019 znašal 18,6 %, delež dobička iz poslovanja (EBIT) 19,1 %, delež dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pa 26,4 %.

Donosnost kapitala (ROE), preračunana na celoletno raven, je za skupino Krka znašala 17,8 %, donosnost sredstev (ROA), preračunana na celoletno raven, pa 13,7 %.

Razvoj in raziskave
V prvem trimesečju leta 2019 so registrirali dva nova izdelka: zdravilo na recept Atazanavir Krka (atazanavir) v obliki trdih kapsul in veterinarski izdelek Awazom (amoksicilin) v obliki praška. V vseh regijah so svoje izdelke širili na nove trge.

Novo protivirusno zdravilo na recept Atazanavir Krka (atazanavir) v obliki trdih kapsul v treh jakostih je namenjeno zdravljenju okužbe s HIV, saj zmanjšuje število virusov v telesu in tako zmanjša tveganje za razvoj bolezni zaradi okužbe. Sočasno z drugimi zdravili se uporablja pri odraslih in otrocih, starejših od 6 let. Jemlje se enkrat na dan. Po centraliziranem postopku so ga registrirali v evropskih državah.

V evropskih državah so registrirali tudi nekatere uveljavljene izdelke. V skupini zdravil za bolezni srca in žilja so končali decentralizirane postopke za kombinaciji Amlodipin/Valsartan Krka (amlodipin in valsartan) v obliki filmsko obloženih tablet in Valtricom (amlodipin, valsartan in hidroklorotiazid) v obliki filmsko obloženih tablet. Registrirali so antipsihotika Paliperidon Krka (paliperidon) v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem ter Kventiax/Quetiapin Krka (kvetiapin) v obliki filmsko obloženih tablet in tablet s podaljšanim sproščanjem. Kot izdelek brez recepta so uvedli zdravilo za želodčne težave Rabeprazol Krka (rabeprazol) v obliki gastrorezistentnih tablet. Po centraliziranem postopku so končali registracijo zdravila za zdravljenje protina Febuxostat Krka (febuksostat) v obliki filmsko obloženih tablet.

V vzhodni Evropi so na nove trge uvedli uveljavljena zdravila iz različnih terapevtskih skupin. Med zdravili za zdravljenje bolezni srca in žilja so v Kazahstanu uvedli fiksno kombinacijo Niperten Combi (amlodipin in bisoprolol) v obliki tablet, v Kirgizistanu pa fiksno kombinacijo Valodip (valsartan in amlodipin) v obliki filmsko obloženih tablet.

Iz skupine antibiotikov so Azibiot (azitromicin) v obliki praška za peroralno suspenzijo registrirali v Armeniji, kombinacijo Hiconcil Combi (amoksicilin in klavulanska kislina) v obliki praška za peroralno suspenzijo v Armeniji in Kazahstanu, v obliki filmsko obloženih tablet pa v Armeniji, Kazahstanu, Kirgizistanu in Azerbajdžanu.

Na nove trge so se širili tudi z zdravili za zdravljenje okužbe s HIV. V Ukrajini so začeli prodajati trojno kombinacijo Efavirenz/emtricitabin/tenofovir dizoproksil Krka (efavirenz, emtricitabin in dizoproksiltenofovirat) v obliki filmsko obloženih tablet in Darunavir Krka (darunavir) v obliki filmsko obloženih tablet.

V Ukrajini so registrirali nesteroidno protivnetno zdravilo Dekenor (deksketoprofen) v obliki raztopine za injiciranje, v Azerbajdžanu pa antirevmatik Etoriax (etorikoksib) v obliki filmsko obloženih tablet. Iz skupine zdravil za zdravljenje bolezni prebavil so Emanero (esomeprazol) v obliki gastrorezistentnih kapsul registrirali v Azerbajdžanu, Ulcavis (bizmut) v obliki filmsko obloženih tablet pa v Belorusiji.

V jugovzhodni Evropi so povečali možnosti za prodajo ključnih izdelkov iz različnih terapevtskih skupin. Med zdravili za zdravljenje bolezni osrednjega živčevja so v Črni gori registrirali Helex (alprazolam) v obliki tablet, v Albaniji Helex SR (alprazolam) v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem, v Bosni in Hercegovini pa Zalastan (olanzapin) v obliki tablet. Kortikosteroid Deksametazon Krka (deksametazon) v obliki tablet različnih jakostih so uvedli na Kosovu in v Črni gori. Analgetik Dekenor (deksketoprofen) v obliki raztopine za injiciranje so registrirali na Kosovu, antirevmatik Etoxib (etorikoksib) v obliki filmsko obloženih tablet pa v Srbiji.

Na področju izdelkov brez recepta so na nove trge vstopili s ključnimi blagovnimi znamkami. Med izdelki za prehlad in gripo so v Uzbekistanu in Severni Makedoniji registrirali Septolete total (benzidamin in cetilpiridin) v obliki pastil z okusom po medu in limoni, v Kirgizistanu in Uzbekistanu pa v obliki pastil z okusom po bezgu in limoni.

Za izdelek za zdravljenje kronične venske bolezni Flebaven (diosmin) v obliki filmsko obloženih tablet po 500 mg so prejeli odločbo o registraciji v Albaniji.

Dopolnili so ponudbo veterinarskih izdelkov za rejne živali. Po decentraliziranem evropskem postopku so registrirali nov izdelek Awazom (amoksicilin) v obliki praška za dajanje v vodo za pitje. Uporablja se za zdravljenje bakterijskih okužb pri kokoših, racah in puranih.

V skupini izdelkov za ljubiteljske živali so povečali tržne možnosti za kombinacijo Fleaway Combo (fipronil in S-metopren) v obliki raztopine za kožni nanos. Izdelek je namenjen za odpravljanje zajedavcev na koži in dlaki psov, mačk in domačih dihurjev ter za zaščito pred njimi. Registrirali so ga v Združenem kraljestvu.

Med zdravili za zdravljenje rejnih živali so v Kazahstanu uvedli kombinacijo vitaminov in selena Solvimin Selen v obliki peroralnega praška za zdravljenje hipovitaminoz in za podporno zdravljenje ob okužbah in stresu vseh vrst rejnih živali. V Srbiji so registrirali izdelka Floron (florfenikol), predmešanico za pripravo zdravilne krmne mešanice za zdravljenje dihalnih okužb pri prašičih, in Santiola (klozantel) v obliki raztopine za injiciranje za zdravljenje želodčno-črevesnih zajedavcev pri govedu in ovcah.

Vlaganja in naložbe
V prvem četrtletju 2019 so v skupini Krka za naložbe namenili 23,7 milijona EUR, od tega 19,6 milijona EUR v obvladujoči družbi. Namenjene so bile predvsem za povečanje proizvodnje in razvoja ter zagotavljanju kakovosti. Vlagali so tudi v lastne proizvodno-distribucijske centre po svetu.

Krkina ključna naložba za potrebe razvoja in zagotavljanje kakovosti v naslednjih letih je 54 milijonov EUR vreden Razvojno-kontrolni center 4 v proizvodnem kompleksu v Novem mestu. Objekt s površino 18.000 m² je bil zgrajen konec leta 2016, opremljanje laboratorijskega dela je bilo končano v letu 2017. V zaključni fazi je dodatno opremljanje prostorov, ki so namenjeni razvoju, nadaljuje se tudi vgradnja opreme.

Na isti lokaciji so konec leta 2017 začeli graditi večnamensko skladišče, s katerim bodo pridobili dodatne površine za skladiščenje vhodnih materialov in končnih izdelkov. S tem bodo povečali hitrost in fleksibilnost proizvodnje ter izboljšali razpoložljivost izdelkov in oskrbo trgov. Transportni sistem in skladišče bosta začela obratovati predvidoma januarja 2020. Celotna naložba je ocenjena na 36 milijonov EUR.

V Ločni je tudi sodoben obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2, ki je bil izbran za tovarno leta 2018 v Sloveniji. Zaradi vse večjih potreb in proizvodnje novih izdelkov nabavljajo dodatno tehnološko opremo. Letos bodo zanjo namenili 16 milijonov EUR. Ko bo obrat opremljen, bo v njem lahko stekla proizvodnja v obsegu 5 milijard tablet na leto.

V Bršljinu v Novem mestu so povečali zmogljivosti v obratu za proizvodnjo veterinarskih izdelkov z biocidnim učinkom. Za naložbo so porabili 4,2 milijona EUR.

V obratu v Ljutomeru so z nakupom preglednega stroja povečali zmogljivosti za proizvodnjo pastil. V delu obrata poteka tudi posodobitev sistemov in naprav. Naložbi sta ocenjeni na 2 milijona EUR.

V Krškem potekajo priprave na gradnjo novega skladišča nevarnih snovi. Z naložbo bodo zagotovili zmogljivosti za skladiščenje surovin za kemijsko in farmacevtsko proizvodnjo, ki bo urejeno po smernicah tehničnih pravil za ločeno skladiščenje nevarnih snovi (TRGS). Objekt je zasnovan tako, da se bodo tehnološke operacije izvajale v skladu s pravilnikom o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij in s predpisi glede dela v eksplozivnem okolju in varstva okolja. Gradnja 8,2 milijona EUR vrednega objekta bo končana julija 2020.

Evropska unija je februarja 2019 uvedla nova pravila glede varovanja javnega zdravja z zaščito farmacevtske dobavne verige pred vstopom ponarejenih zdravil. Z direktivo so na embalaži uvedli zaščitne elemente, ki preprečujejo, da bi do bolnikov prišla ponarejena zdravila. V skladu s temi zahtevami so v Krki izvedli številne nadgradnje tehnološke opreme in proizvodnih postopkov. Za novo opremo in tehnologijo so v zadnjih treh letih namenili okoli 20 milijonov EUR. Del te naložbe so tudi zaščitni ukrepi, ki jih bo ruska zakonodaja zahtevala od leta 2020 dalje.

V Ljubljani gradijo novo poslovno stavbo s štirimi etažami, ki bo povezana s sedanjimi poslovnimi prostori. Vseljiva bo sredi leta 2019. Naložba je ocenjena na dobrih 10 milijonov EUR.

Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je tovarna Krka-Rus na industrijskem območju mesta Istra na severozahodu Moskve. Leta 2017 so končali drugo fazo tehnološkega opremljanja, s čimer so zmogljivost tovarne povečali na 1,8 milijarde tablet in kapsul na leto. V fazi projektiranja je že nov projekt, namenjen novim proizvodnim in laboratorijskim zmogljivostim, ki bo zaznamoval naslednje petletno naložbeno obdobje v Ruski federaciji. Naložba je ocenjena na 32 milijonov EUR, z njo pa bodo proizvodne zmogljivosti tovarne Krka-Rus povečali na 3 milijarde tablet na leto. Krka ima v Ruski federaciji status domačega proizvajalca. V Krki-Rus proizvedejo 70 % izdelkov za ruski trg.

V Krkinem proizvodno-distribucijskem centru v Jastrebarskem na Hrvaškem končujejo 1,7 milijona EUR vredno naložbo v proizvodnjo veterinarskih izdelkov v trdnih farmacevtskih oblikah. Za optimizacijo proizvodne opreme v družbi TAD Pharma v Nemčiji bodo namenili 0,5 milijona EUR, v družbi Krka – Polska pa 0,4 milijona EUR.

V poslovnih enotah odvisne družbe Terme Krka poteka več manjših naložb.

Konec leta 2017 je Krka v Ningbu na Kitajskem z lokalnim partnerjem Menovo ustanovila skupno podjetje Ningbo Krka Menovo. V letu 2018 so vplačali začetni kapital in zagotovili potrebno opremo. Za najeto proizvodno lokacijo so v Evropski uniji pridobili certifikat dobre proizvodne prakse. Konec leta 2018 so začeli komercialno proizvajati prvi izdelek za trge zunaj Kitajske, hkrati pa so zanj vložili vso potrebno registracijsko dokumentacijo za prodajo na kitajskem trgu. Letos bodo vložili še 5 registracij za prodajo izdelkov na kitajskem trgu. Ponudbo izdelkov bodo sproti prilagajali tržnim potrebam in priložnostim.

Zaposleni
V skupini Krka je konec marca 2019 delalo 11.370 ljudi, od tega v tujini 5765, kar je 51 % vseh zaposlenih. 54 % zaposlenih v skupini Krka ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 190 je doktorjev znanosti. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo zaposlenih v skupini Krka 12.509, kar je 27 več kot konec leta 2018.

S štipendiranjem zagotavljajo kontinuirano prihajanje novih sodelavcev. Konec marca so imeli 63 štipendistov, večinoma študentov farmacije in kemije. Štipendije podeljujejo tudi izjemnim študentom drugih smeri. Ob Krkini podpori ob delu študira 147 zaposlenih, 52 od teh jih je vključenih v specialistični, magistrski in doktorski študij. Krka jih podpira s sofinanciranjem šolnin in s študijskim dopustom.

V Krki od ustanovitve naprej širijo kulturo prostovoljstva, ki je postala neločljiv del njihove organizacijske kulture. Od leta 2012 organizirajo dobrodelno akcijo Krkin teden humanosti in prostovoljstva. V letošnjem aprilu se je različnih dejavnosti udeležilo 1250 krkašev, kar je petina vseh zaposlenih v Krki v Sloveniji. Več kot 100 se jih je dobrodelnih dejavnosti udeležilo prvič. Za en dan so se akciji pridružili tudi zaposleni v odvisnih družbah in predstavništvih v tujini, in sicer v Armeniji, Azerbajdžanu, Belorusiji, Bolgariji, Bosni in Hercegovini, na Češkem, Hrvaškem, v Kazahstanu, Kirgizistanu, na Kosovu, Madžarskem, v Indiji, Latviji, Nemčiji, na Poljskem, v Ruski federaciji, Severni Makedoniji, na Slovaškem, v Srbiji, Španiji, Turkmenistanu, Ukrajini in Združenem kraljestvu.

Krkaši so v tednu dni darovali 131 litrov krvi, zbrali več kot 4 tone oblačil, igrač, obutve, knjig, hrane ter drugih potrebščin za odrasle in otroke in 400 kilogramov hrane za male živali. Družili so se s stanovalci 28 domov za starejše in z varovanci in učenci 12 varstveno-delovnih centrov ter nekaterih drugih zavodov po vsej Sloveniji. Dobrodelni teden so končali z Dnevom odprtih vrat. Gostili so 2040 slušateljev univerz za tretje življenjsko obdobje ter krkašev in njihovih družinskih članov, za katere so organizirali ogled Notola 2 in poučna predavanja, na katerih so dobili številne nasvete o skrbi za zdravje.

V osmih letih so izvedli več kot 8300 dobrodelnih dejanj ter zbrali več kot 930 litrov krvi, 27 ton različnih življenjskih potrebščin in skoraj 3,5 tone hrane za živali.

Delnica in delničarji
V prvih treh mesecih leta 2019 se je tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi zvišal za 0,3 % in je konec marca znašal 58,00 EUR. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 1,9 milijarde EUR.

Konec marca 2019 je imela Krka 49.971 delničarjev. Delniška struktura, v kateri posamezni slovenski vlagatelji (fizične osebe) predstavljajo 39,1 %, mednarodni vlagatelji pa 23 %, je stabilna in brez večjih sprememb.

V prvem četrtletju 2019 je Krka pridobila 76.346 lastnih delnic. Konec marca 2019 je imela 969.793 lastnih delnic, kar je 2,957 % osnovnega kapitala.