20. 11. 2019

Krka je objavila rezultate poslovanja v obdobju januar–september 2019

21 min. branja

Novo mesto, 21. november 2019 – Skupina Krka je v prvih treh četrtletjih 2019 dosegla prodajo v višini 1 milijarde 90,7 milijona EUR, kar je 12 % več kot v primerljivem lanskem obdobju, in ustvarila 171,9 milijona EUR čistega dobička oziroma 42 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v obdobju januar–september 2019 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

Prodaja

V skupini Krka smo v obdobju januar–september 2019 ustvarili 1 milijardo 90,7 milijona EUR prihodkov iz prodaje, od tega je bilo prihodkov na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev za 1 milijardo 87,6 milijona EUR. Razliko so predstavljali prihodki na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje materiala in ostali prihodki iz prodaje. Prihodki iz prodaje so bili za 119,2 milijona EUR oziroma 12 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju. Prodajo smo povečali v vseh prodajnih regijah in na večini posamičnih trgov. Ravno tako smo povečali prodajo vseh skupin izdelkov in storitev.

Prodaja izdelkov in storitev po regijah

Po prodaji največja regija v skupini Krka je bila Vzhodna Evropa s 339,7 milijona EUR in 31,2-odstotnim deležem. Glede na enako lansko obdobje se je prodaja povečala za 18 %. V Ruski federaciji smo prodali za 218,2 milijona EUR izdelkov, kar je 15 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. V Ukrajini smo prodali za 54,5 milijona EUR izdelkov in dosegli 43-odstotno rast. Dvoštevilčno rast prodaje smo dosegli na večini trgov te regije.

Sledila je regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države, s prodajo v vrednosti 252 milijonov EUR in 23,2-odstotnim deležem. Glede na primerljivo lansko obdobje smo dosegli 5-odstotno rast. Vodilni trg je bila Poljska, kjer smo prodali za 119,2 milijona EUR izdelkov in dosegli 6-odstotno rast. Prodajo smo povečali tudi na Madžarskem, Slovaškem, v Litvi, Latviji in Estoniji.

Zahodna Evropa je bila z 243,1 milijona EUR in 22,4-odstotnim deležem tretja po velikosti prodaje v skupini Krka. Glede na primerljivo lansko obdobje smo dosegli 16-odstotno rast. Največ smo prodali v Nemčiji, Skandinaviji in Španiji. Prodaja izdelkov pod lastno blagovno znamko prek Krkinih odvisnih družb se je povečala za 23 %, njen delež v skupni prodaji regije pa je znašal 75 %. Največjo rast smo beležili v Skandinaviji, Španiji, Združenem kraljestvu in državah Beneluksa.

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 145,6 milijona EUR izdelkov, kar je 10 % več kot v primerljivem lanskem obdobju in predstavlja 13,4-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Vodilna trga sta bila Romunija in Hrvaška, največjo prodajno rast pa smo beležili v Bolgariji in Srbiji.

V Sloveniji smo dosegli 69,9 milijona EUR prodaje, kar predstavlja 6,4-odstotni delež prodaje skupine Krka. Rast je bila 5-odstotna. Glavnino prodaje, 40 milijonov EUR, smo ustvarili z izdelki, zdraviliško-turistične storitve pa so prinesle 29,9 milijona EUR.

V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 37,3 milijona EUR izdelkov in dosegli 14-odstotno rast ter 3,4-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

Prodaja izdelkov in storitev po skupinah

V skupini Krka smo prodali za 914,9 milijona EUR zdravil na recept, kar je 14 % več kot v primerljivem lanskem obdobju in predstavlja 84,1-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Prodajo smo povečali v vseh regijah – v regiji Vzhodna Evropa (za 22 %), Zahodna Evropa (za 18 %), Čezmorska tržišča (za 15 %), Jugovzhodna Evropa (za 11 %), Srednja Evropa (za 5 %) in v regiji Slovenija (za 2 %).

Prodajo smo povečali na treh Krkinih največjih trgih, in sicer v Ruski federaciji (za 19 %), v Nemčiji (za 8 %) in na Poljskem (za 6 %). Na drugih večjih trgih se je prodaja zdravil na recept v primerjavi z enakim lanskim obdobjem najbolj povečala v Skandinaviji (za 66 %), Ukrajini (za 51 %), Španiji (za 20 %), na Madžarskem (za 14 %), v Italiji (za 12 %) in Romuniji (za 11 %).

Na srednje velikih trgih je bila rast prodaje največja v Litvi (za 33 %), Bolgariji (za 26 %), Srbiji (za 19 %), Bosni in Hercegovini (za 15 %), Uzbekistanu (za 14 %), Združenem kraljestvu (za 13 %) in na Portugalskem (za 13 %), na manjših trgih po prodaji Krkinih zdravil na recept pa v državah Beneluksa (za 57 %), Belorusiji (za 37 %), Kirgizistanu (za 33 %), Turkmenistanu (za 33 %), Moldaviji (za 21 %), Tadžikistanu (za 21 %) in Armeniji (za 17 %).

Med vodilnih deset zdravil na recept po prodaji se uvrščajo skupine zdravil z valsartanom (Valsacor, Valsacombi, Vamloset, Co-Vamloset, Valarox), perindoprilom (Prenessa, Co-Prenessa, Amlessa, Co-Amlessa), losartanom (Lorista, Lorista H, Lorista HD, Tenloris), atorvastatinom (Atoris), pantoprazolom (Nolpaza), rosuvastatinom (Roswera, Co-Roswera), esomeprazolom (Emanera), enalaprilom (Enap, Enap H, Enap HL, Elernap), klopidogrelom (Zyllt) in tramadolom (Doreta, Tadol). Vsa ta zdravila se na posameznih trgih pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje povečala za 5 %, smo ustvarili 91,7 milijona EUR (8,4-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 1-odstotni rasti prodali za 51,1 milijona EUR (4,7-odstotni delež v skupni prodaji). Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 29,9 milijona EUR, kar je 6 % več kot v primerljivem lanskem obdobju (2,8-odstotni delež v skupni prodaji).

Rezultati poslovanja

Dobiček iz poslovanja skupine Krka v višini 191,6 milijona EUR je bil 17 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju. Dobiček pred davkom je znašal 201,5 milijona EUR in je bil 41 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju. Davek iz dobička je znašal 29,6 milijona EUR, efektivna davčna stopnja pa 14,7 %. Čisti dobiček skupine Krka v višini 171,9 milijona EUR je bil 42 % večji kot v enakem lanskem obdobju.

Delež čistega dobička v prodaji skupine Krka je znašal 15,8 %, delež dobička iz poslovanja (EBIT) 17,6 %, delež dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pa 25,1 %.

Donosnost kapitala (ROE), preračunana na celoletno raven, je za skupino Krka znašala 14,5 %, donosnost sredstev (ROA), preračunana na celoletno raven, pa 11,1 %.

Razvoj in raziskave

V devetih mesecih leta 2019 smo registrirali 13 novih izdelkov v 30 farmacevtskih oblikah in jakostih. Med zdravili na recept smo registrirali kombinirano zdravilo s perindoprilom, amlodipinom in rosuvastatinom, zdravilo z nebivololom, Dasatinib Krka (dasatinib), Atazanavir Krka (atazanavir), Tadusto (dutasterid in tamsulozin), Sidarso/Silbesan (silodozin), zdravilo s cinakalcetom in Paracetamol Krka 1000, med izdelki brez recepta Vitamin D3 Krka (holekalciferol), Herbion bršljan (suhi ekstrakt lista navadnega bršljana) in KontrDiar (nifuroksazid), med veterinarskimi izdelki pa Awazom (amoksicilin) in Milprazon Chewable/Milpragold/Aderexa/Amcofen Sabor/Milprazon Plus/Mektix/ Milgusto Chewable (milbemicin oksim in prazikvantel).

Ponudbo zdravil za bolezni srca in žilja smo dopolnili z dvema novima izdelkoma. Po decentraliziranem postopku smo registrirali kombinirano zdravilo s perindoprilom, amlodipinom in rosuvastatinom v obliki filmsko obloženih tablet v šestih jakostih. Uravnava visok krvni tlak in holesterol, primerno pa je za zdravljenje odraslih bolnikov, pri katerih je stanje ustrezno nadzorovano s sočasnim jemanjem enakih odmerkov rosuvastatina ter kombinacije perindoprila in amlodipina.

Uvedli smo novo zdravilo nebivolol v obliki tablet. Uporablja se za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka pri odraslih, kot dodatek standardnemu zdravljenju pa tudi za zdravljenje stabilnega blagega in zmernega kroničnega srčnega popuščanja pri bolnikih, starejših od 70 let.

Registrirali smo novo onkološko zdravilo Dasatinib Krka (dasatinib) v obliki filmsko obloženih tablet v šestih jakostih. Pri odraslih, mladostnikih in otrocih, starih najmanj eno leto, se uporablja za zdravljenje akutne limfoblastne levkemije s prisotnim kromosomom Philadelphia.

Novo protivirusno zdravilo na recept Atazanavir Krka (atazanavir) v obliki trdih kapsul v treh jakostih je namenjeno zdravljenju okužbe s HIV, saj zmanjšuje število virusov v telesu in tako zmanjša tveganje za razvoj bolezni. Jemlje se enkrat na dan. Odrasli in otroci, starejši od 6 let, ga jemljejo sočasno z drugimi zdravili. Po centraliziranem postopku smo ga registrirali v evropskih državah.

Vpeljali smo dve novi zdravili za zdravljenje težav, ki spremljajo povečano prostato. Kombinirano zdravilo Tadusta (dutasterid in tamsulozin) v obliki trdih kapsul je namenjeno zdravljenju zmernih do hudih simptomov benigne hiperplazije prostate. Zmanjša nevarnost za nenadni zastoj urina in potrebo po kirurškem posegu.

Zdravilo Sidarso/Silbesan (silodozin) v obliki trdih kapsul v dveh jakostih je namenjeno zdravljenju znakov in simptomov benigne hiperplazije prostate. Jemlje se enkrat na dan in ne povzroča neželenih srčno-žilnih učinkov, zato je primerno tudi za starejše in bolnike z boleznimi srca in žilja.

Po decentraliziranem evropskem postopku smo registrirali zdravilo cinakalcet v obliki filmsko obloženih tablet v treh jakostih. Uravnava koncentracijo paratiroidnega hormona, kalcija in fosforja v telesu. Uporablja se za zdravljenje sekundarnega hiperparatiroidizma pri ledvičnih bolnikih na dializi in za zmanjšanje koncentracije kalcija v krvi pri bolnikih z rakom obščitnice in bolnikih s primarnim hiperparatiroidizmom.

Ponudbo zdravil za lajšanje bolečine smo dopolnili z novo jakostjo uveljavljenega izdelka Paracetamol Krka 1000 (paracetamol) v obliki tablet po 1000 mg. Uporablja se za simptomatsko lajšanje blage do zmerne bolečine in vročinskih stanj pri odraslih in otrocih, težjih od 50 kg.

V evropskih državah smo registrirali izdelek brez recepta Vitamin D3 Krka (holekalciferol) v obliki tablet v dveh jakostih. Vsebuje biološko aktivno obliko vitamina D. Uporablja se za preprečevanje pomanjkanja vitamina D pri odraslih, mladostnikih in otrocih, starejših od 6 let, za zdravljenje pomanjkanja vitamina D pri odraslih in mladostnikih ter kot dodatek k specifičnemu zdravljenju osteoporoze pri odraslih. Ne vsebuje glutena, želatine, sladil in sladkorja in je primeren tudi za diabetike.

Po decentraliziranem evropskem postopku smo registrirali nov izdelek Herbion bršljan (suhi ekstrakt lista navadnega bršljana) v obliki pastil, ki redči gosto sluz v dihalnih poteh in olajša izkašljevanje. Namenjen je odraslim in otrokom, starejšim od 6 let.

V Ruski federaciji smo uvedli nov izdelek KontrDiar (nifuroksazid) v obliki peroralne suspenzije. Uporablja se pri akutni bakterijski driski, ki poteka brez dodatnih zapletov. Izdelku je priložena brizgalka, ki omogoča natančno odmerjanje tudi za otroke od enega meseca starosti dalje.

Dopolnili smo ponudbo veterinarskih izdelkov za rejne živali. Po decentraliziranem evropskem postopku smo registrirali nov izdelek Awazom (amoksicilin) v obliki praška za dajanje v vodo za pitje. Uporablja se za zdravljenje bakterijskih okužb pri kokoših, racah in puranih.

Na področju izdelkov za ljubiteljske živali smo v državah Evropske unije končali postopek registracije za izdelek Milprazon Chewable/Milpragold/Aderexa/Amcofen Sabor/Milprazon Plus/Mektix/ Milgusto Chewable (milbemicin oksim in prazikvantel) v obliki filmsko obloženih tablet za odpravljanje zajedavcev pri mačkah. Vsebuje naravno aromo, zato je za živali okusnejši.

Vlaganja in naložbe

V obdobju januar–september 2019 smo v skupini Krka za naložbe namenili 81,1 milijona EUR, od tega 66,3 milijona EUR v obvladujoči družbi. Vlagali smo predvsem v povečanje in tehnološko posodobitev proizvodnje in razvoja, v zagotavljanje kakovosti in tudi v lastne proizvodno-distribucijske centre po svetu.

Na začetku oktobra 2019 smo slovesno odprli nov Razvojno-kontrolni center 4. S 55,6 milijona EUR vredno naložbo smo skoraj podvojili razvojno-raziskovalne in analizne zmogljivosti za zagotavljanje kakovosti izdelkov. S tem smo končali še eno pomembno fazo tehnološkega razvoja podjetja, s katero zagotavljamo usklajeno delovanje razvojno-raziskovalnih in proizvodno-kontrolnih funkcij, ki so bistvena prednost našega vertikalno integriranega poslovnega modela.

Na isti lokaciji smo konec leta 2017 začeli graditi večnamensko skladišče, s katerim bomo pridobili dodatne površine za skladiščenje vhodnih materialov in končnih izdelkov. S tem bomo povečali hitrost in fleksibilnost proizvodnje ter izboljšali razpoložljivost izdelkov in oskrbo trgov. Transportni sistem in skladišče bosta začela obratovati januarja 2020. Celotna naložba je ocenjena na 36 milijonov EUR.

V Ločni je tudi sodoben obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2. Zaradi vse večjih potreb po dodatnih zmogljivostih za proizvodnjo izdelkov nabavljamo dodatno tehnološko opremo. Letos smo začeli opremljati novo pakirnico, kjer bomo vgradili sedem visoko avtomatiziranih in robotiziranih pakirnih linij. Načrtujemo, da bomo v prihodnjih dveh letih kupili in zagnali še sedem linij. Naložba je ocenjena na 41 milijonov EUR. Ko bo po selitvi maloserijske in vgradnji velikoserijske proizvodne opreme obrat v letu 2021 tehnološko opremljen, bo v njem lahko stekla proizvodnja v obsegu 5 milijard tablet na leto.

V Bršljinu v Novem mestu smo povečali zmogljivosti v obratu za proizvodnjo veterinarskih izdelkov z biocidnim učinkom. Za naložbo smo porabili 4,2 milijona EUR.

V obratu v Ljutomeru smo z nakupom preglednega stroja povečali zmogljivosti za proizvodnjo pastil. V delu obrata poteka tudi posodobitev sistemov in naprav. Skupna vrednost naložb je ocenjena na 2 milijona EUR.

V Krškem smo junija začeli graditi novo skladišče. Z naložbo bomo zagotovili zmogljivosti za skladiščenje surovin za kemijsko in farmacevtsko proizvodnjo, ki bo urejeno po smernicah tehničnih pravil za ločeno skladiščenje nevarnih snovi (TRGS). Gradnja 8,2 milijona EUR vrednega objekta bo končana julija 2020.

Evropska unija je februarja 2019 uvedla nova pravila o varovanju javnega zdravja z zaščito farmacevtske dobavne verige pred vstopom ponarejenih zdravil. V skladu z direktivo smo na embalaži uvedli zaščitne elemente, ki preprečujejo, da bi do bolnikov prišla ponarejena zdravila, in izvedli številne nadgradnje tehnološke opreme in proizvodnih postopkov. Za novo opremo in tehnologijo smo v zadnjih treh letih namenili okoli 20 milijonov EUR. Del te naložbe so tudi zaščitni ukrepi, ki jih bo zakonodaja v Ruski federaciji zahtevala od leta 2020 dalje.

V Ljubljani smo zgradili novo poslovno stavbo in jo sredi septembra uradno odprli. Za naložbo smo porabili 12 milijonov EUR.

Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je tovarna Krka-Rus na industrijskem območju mesta Istra na severozahodu Moskve, kjer proizvedemo dobri 2 milijardi tablet oziroma 72 % izdelkov, ki jih prodamo v Ruski federaciji. Z naložbami v naslednjih treh letih bomo povečali zmogljivost tovarne na končno, to je 3,5 milijarde tablet na leto. V Ruski federaciji imamo status domačega proizvajalca.

V proizvodno-distribucijskem centru v Jastrebarskem na Hrvaškem končujemo 1,7 milijona EUR vredno naložbo v proizvodnjo veterinarskih izdelkov v trdnih farmacevtskih oblikah. Za optimizacijo proizvodne opreme
v družbi TAD Pharma v Nemčiji smo namenili 0,5 milijona EUR, v družbi Krka – Polska pa 0,6 milijona EUR.

V poslovnih enotah odvisne družbe Terme Krka poteka več manjših naložb.

Konec leta 2017 smo v Ningbu na Kitajskem z lokalnim partnerjem Menovo ustanovili skupno podjetje Ningbo Krka Menovo. Za najeto proizvodno lokacijo smo v Evropski uniji pridobili certifikat dobre proizvodne prakse. Konec leta 2018 smo začeli komercialno proizvajati prvi izdelek za trge zunaj Kitajske, hkrati pa smo zanj vložili vso potrebno registracijsko dokumentacijo za prodajo na kitajskem trgu. V letu 2019 vlagamo 5 registracij za prodajo izdelkov na kitajskem trgu.

Zaposleni

V skupini Krka je bilo konec septembra 2019 11.481 zaposlenih, od tega v tujini 5683, kar je dobrih 49 % vseh zaposlenih. 53 % jih ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 195 je doktorjev znanosti. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 12.625 zaposlenih, kar je 143 več kot konec leta 2018.

S štipendiranjem zagotavljamo prihajanje novih sodelavcev. Konec septembra smo imeli 88 štipendistov, večinoma študentov farmacije in kemije, štipendiramo pa tudi izjemne študente z drugih področij, ki so zanimiva za Krko. Letos smo podelili 48 novih štipendij. S Krkino podporo ob delu študira 169 zaposlenih, 56 jih je vključenih v specialistični, magistrski in doktorski študij. Pomagamo jim s sofinanciranjem šolnin in s študijskim dopustom.

Krka je vključena tudi v sistem nacionalne poklicne kvalifikacije. Od leta 2002 smo zaposlenim v Krki podelili 1353 certifikatov, zaposlenim v drugih farmacevtskih organizacijah pa 142 certifikatov – skupaj 1495 certifikatov za štiri poklicne kvalifikacije. Konec septembra je bilo v postopku za pridobitev poklicnih kvalifikacij 139 krkašev.

Delnica in delničarji

V prvih devetih mesecih leta 2019 se je tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi zvišal za 8 % in je konec septembra znašal 62,40 EUR. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 2 milijardi EUR.

Konec septembra 2019 je imela Krka 49.136 delničarjev. Delniška struktura, v kateri posamezni slovenski vlagatelji (fizične osebe) predstavljajo 38,8 %, mednarodni vlagatelji pa 22,9 %, je stabilna in brez večjih sprememb.

V prvih devetih mesecih 2019 je Krka pridobila 209.991 lastnih delnic. 30. 9. 2019 je imela 1.103.438 lastnih delnic, kar predstavlja 3,365 % osnovnega kapitala.

Ocena doseganja ciljev poslovanja skupine Krka v letu 2019

Prodaja izdelkov in storitev bo večja od načrtovane in bo na letni ravni predvidoma dosegla 1 milijardo 430 milijonov. Rast prodaje bo glede na leto 2018 predvidoma več kot 7-odstotna.

Delež prodaje na trgih zunaj Slovenije bo predvidoma 94-odstoten.

Največja prodajna regija bo Vzhodna Evropa. Ruska federacija bo ostala največji posamični trg. Sledila bo regija Srednja Evropa, v kateri je Krkin drugi največji posamični trg Poljska. Tretja največja regija po prodaji bo Zahodna Evropa, v kateri je tretji največji posamični trg Nemčija. Sledile bodo regije Jugovzhodna Evropa, Slovenija in Čezmorska tržišča.

Najpomembnejša skupina izdelkov bodo ostala zdravila na recept s 83-odstotnim deležem v prodaji.

Letošnji dobiček bo večji od načrtovanega in bo predvidoma znašal dobrih 200 milijonov EUR.

Za naložbe v lastne razvojne, proizvodne in infrastrukturne zmogljivosti bomo predvidoma namenili 114 milijonov EUR, kar je zaradi tehničnih in komercialnih optimizacij nekoliko manj od načrtovanega. Vse načrtovane naložbe bodo realizirane.

Konec leta 2019 bo imela skupina Krka predvidoma več kot 12.000 redno zaposlenih, od tega polovico v tujini.

Načrti skupine Krka za leto 2020

V skupini Krka za naslednje leto načrtujemo prodajo v višini 1 milijarde 520 milijonov EUR in dobiček v višini dobrih 210 milijonov EUR. Za vlaganja, ki bodo namenjena predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, načrtujemo sredstva v vrednosti 134 milijonov EUR. Načrtujemo povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, skupaj za 3 %, število vseh redno zaposlenih pa naj bi konec leta 2020 preseglo 12.300.

Načrt poslovanja za leto 2020 izhaja iz strategije razvoja skupine Krka za obdobje 2020–2024 in temelji na pričakovanjih, ocenah in napovedih ter drugih razpoložljivih podatkih, ki jih ima uprava družbe na voljo. Uprava meni, da so pričakovanja primerna. Če bodo pogoji poslovanja v letu 2020 pomembneje odstopali od pričakovanih, lahko tudi izidi poslovanja odstopajo od načrtovanih.

Strategija razvoja skupine Krka za obdobje 2020–2024

Nadzorni svet je potrdil strategijo razvoja skupine Krka za obdobje 2020–2024. Tudi v novem petletnem strateškem obdobju je predvidena povprečna letna količinska/vrednostna rast prodaje v višini najmanj 5 %.

Strategija ohranja vse bistvene elemente, cilje in usmeritve iz strategije za obdobje 2018–2022, ki je bila prenovljena pred dvema letoma. Še bolj je poudarjena skrb za kakovost izdelkov in vseh poslovnih procesov, za ponudbo, za nadaljnjo digitalizacijo in avtomatizacijo vseh poslovnih procesov ter za vlaganja na Kitajskem.

Tudi v naslednjih letih bomo premišljeno vlagali v lastne razvojne, proizvodne in infrastrukturne zmogljivosti, za kar bomo v povprečju namenili skoraj 136 milijonov na leto. Tri četrtine bo naložb v zmogljivosti za proizvodnjo učinkovin in končnih izdelkov. Ob organski rasti želimo rast zagotoviti tudi z dolgoročnimi poslovnimi povezavami (vključno z joint ventures) in s prevzemi, kadar gre za poslovno zanimive razpoložljive prevzemne tarče. Primarna cilja sta pridobivanje novih izdelkov in/ali novih trgov.

Poleg ponudbe izdelkov, ki predstavljajo t. i. zlati standard, bomo v skupni prodaji ohranjali čim večji delež novih izdelkov in delež vertikalno integriranih izdelkov. Na izbranih trgih bomo izdelke še naprej lansirali med prvimi generiki. Krepili bomo farmacevtsko-kemijsko dejavnost in povečevali ponudbo zdravil na ključnih terapevtskih področjih zdravil na recept (zdravila za bolezni srca in žilja, za bolezni prebavil, za bolezni osrednjega živčevja in za lajšanje bolečine) in na preostalih področjih (zdravila za sladkorno bolezen, zdravila za antiagregacijsko zdravljenje, onkološka zdravila in zdravila za bolezni sečil) ter hkrati vstopali na nova področja. Na ključnih terapevtskih področjih bomo uvajali tudi inovativne izdelke (inovativna kombinirana zdravila z dvema ali tremi učinkovinami, nove jakosti in farmacevtske oblike, dostavne sisteme). Povečevali bomo ponudbo izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov (predvsem izdelkov za ljubiteljske živali) na izbranih terapevtskih področjih.

Vstopali bomo na področje podobnih bioloških zdravil in kompleksnih peptidov, predvsem na področju zdravil za sladkorno bolezen in avtoimunske bolezni. Povečevali bomo proizvodnjo in razvoj določenih učinkovin in končnih izdelkov pri partnerjih (outsourcing) ter krepili vse vrste povezav z zunanjimi inštitucijami in podjetji na področju razvoja in ostalih področjih. Za raziskave in razvoj bomo namenili do 10 % prihodkov od prodaje.

Z učinkovito in optimizirano razvojno-proizvodno verigo bomo v skladu z zahtevanimi standardi kakovosti, varnosti in učinkovitosti pravočasno zagotavljali količine izdelkov, ki bodo zadoščale za ciljno prodajno rast in bodo v skladu s prodajnimi potrebami trgov, ter se ves čas približevali maksimalni dolgoročni dobičkonosnosti prodanih izdelkov vse od razvoja in proizvodnje do prodaje končnih izdelkov, vključno z vsemi drugimi funkcijami v skupini Krka. Pričakovani delež dobička iz poslovanja, povečanega za amortizacijo (EBITDA), v prodaji bo v povprečju znašal od 21 % do 25 %, pričakovana donosnost kapitala (ROE) pa od 9 % do 12 %.

Usmerjeni bomo predvsem na evropske trge, trge Srednje Azije in kitajski trg, pri čemer bomo v vseh prodajnih regijah stremeli k čim boljši izkoriščenosti prodajnega potenciala. V skupini Krka bomo povečevali strokovno in stroškovno sinergijo ter maksimalno izkoriščali konkurenčne prednosti poslovnih okolij, v katerih delujejo naše odvisne družbe v tujini.

Vodili bomo stabilno politiko dividend ter pri določitvi deleža čistega dobička za izplačilo dividend v posameznem letu upoštevali tudi finančne potrebe skupine Krka za naložbe in prevzeme. Za dividende bomo izplačali najmanj 50 % čistega dobička večinskih lastnikov.