17. 6. 2022

Koncert ob jubileju Kulturno umetniškega društva Krka

4 min. branja

Novo mesto, 17. junij 2022 – S sinočnjim koncertom smo v farmacevtski družbi Krka počastili 50-letnico obstoja Kulturno umetniškega društva Krka (KUD Krka), na katerem sta se predstavila Mešani pevski zbor Krka in novoustanovljeni Oktet Krka. V družbi že od samih začetkov prisegamo na odličnost na vseh področjih delovanja, zato tudi kulturo razumemo kot sožitje dela in umetnosti. Upravni odbor Kulturno umetniškega društva Krka je ob jubileju za odlično postavljene temelje, 50 let dela, zvestobe in predanosti, podelil nagrado Kulturno umetniškega društva Krka prvi predsednici KUD Krka Joži Miklič. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) pa je KUD-u Krka podelil jubilejno priznanje za 50 let delovanja in doseganja kvalitetnih ustvarjalnih in poustvarjalnih dosežkov, ki ga je ob tej častitljivi obletnici podelila vodja novomeške izpostave JSKD, Klavdija Kotar. Za aktivno udejstvovanje na področju ljubiteljske vokalne glasbe je JSKD pevkam in pevcem Krkinega mešanega pevskega zbora podelil tudi Gallusova priznanja in značke za 40, 30, 20 in 10 let glasbenega udejstvovanja na področju ljubiteljske vokalne.

KUD-Krka-50-let20(6)

Tudi kultura je del nas. Zato svojega poslanstva živeti zdravo življenje ne uresničujemo zgolj s kakovostnimi, varnimi in učinkovitimi izdelki, namenjenimi za zdravljenje različnih bolezni, ampak veliko širše: skrbimo tudi za kakovostno in boljše življenje vseh ljudi v družbenem okolju, v katerem delujemo. Zavedamo se, da je kultura posebno zavetje duha, ki prispeva k večji vrednosti življenja in je za kulturo naroda izjemno pomembna. Tako ves čas svojega obstoja podpiramo tudi tiste, ki s svojim delovanjem bogatijo družbo. Zato tudi ni naključje, da smo kulturo že zelo zgodaj vgradili v svoje temelje in leta 1971 ustanovili KUD Krka.

Društvo je rojstnodnevno slavje začelo 17. decembra lani, na dan ustanovitve leta 1971 z retrospektivno razstavo, na kateri so izpostavili obdobje zadnjih desetih let svoje bogate zgodovine. Ob tej priložnosti so predstavili delovanje vseh svojih sekcij, ki združujejo galerijsko dejavnost Galerij Krka v Novem mestu in v Ljubljani, Mešani pevski zbor Krka, Gledališki kluba Krka ter Dolenjski knjižni sejem in ustvarjalne delavnice.

Pomen društva pa kar najbolje opiše del nagovora predsednika KUD-a Krka Mitja Pelka: “Kulturno umetniško društvo Krka je del te tovarne in je del te kulture. Verjamem, da nam je ob 50-letnici dovoljeno nadaljevati oceno, da kultura in tudi naše društvo prispevata, da danes živimo bolje. A če smo se česa naučili v teh petih desetletjih delovanja, smo se tega, da smo le del celote. Da si ne smemo lastiti preveč, biti absolutni ali prevzetni. Prav z vsako novo razstavo, z vsakim novim srečanjem, z vsako novo knjigo se naučimo, kako malo vemo, kako dobro je prisluhniti drugim, kaj pomeni spoštovati raznolikost. Le iskrena želja po poslušanju, raziskovanju in vedenju je tista, ki nam lahko razstre obzorja.”

V petih desetletjih so člani društva pripravili več kot 850 razstav najuglednejših likovnih avtorjev, pevci so sodelovali na več kot 550 koncertih na domačih in tujih odrih, izbrani ustvarjalci iz sveta gledališkega ustvarjanja pa so gostovali na 237 srečanjih gledališkega kluba. V so-organizaciji KUD Krka nastaja tudi Dolenjski knjižni sejem, ki prav v teh dneh poteka v prostorih Krke v Novem mestu. Sejem, ki je zasnovan kot pregled knjig, ki izidejo v zadnjem letu, in srečanj z ustvarjalci, je sejem z najdaljšo neprekinjeno tradicijo knjižnih sejmov v Sloveniji.

Člani društva se redno udeležujejo koncertov in sodelujejo na ustvarjalnih delavnicah, saj so prepričani, da le z aktivnostjo, povezanostjo in ustvarjalnostjo lahko ustvarjajo pogoje za bolj kakovostno življenje. K razvoju društva svoj del z zadnjem obdobju dodaja tudi novoustanovljeni Oktet Krka.