6. 11. 2018

Inovativnost je vpeta v vse delovne procese in miselnost Krkinih sodelavcev

4 min. branja

Novo mesto, 6. november 2018 – V Krki se zavedajo, da je stalni napredek pomembno gibalo razvoja in eden ključnih dejavnikov konkurenčnosti. Zato ni naključje, da stremijo k ustvarjanju ustvarjalnega delovnega okolja, v katerem zaposlene s pomočjo sistema množične inventivne dejavnosti stalno spodbujajo k iskanju inovativnih rešitev na vseh področjih poslovanja. V želji, da bi se čim bolj približali bolnikom in jim omogočili kakovostno, varno in učinkovito zdravljenje, v razvoj izdelkov in tehnologij v največji možni meri vgrajujejo inovativne rešitve in kontinuirano uvajajo izboljšave v celoten poslovni proces. Inovativni dejavnosti svojih sodelavcev se vsako leto poklonijo s srečanjem, na katerem predstavijo najboljše predlagatelje in njihove inovativne predloge. Vsako leto podelijo tudi posebno plaketo najboljši organizacijski enoti. V letu 2017 je bila to Proizvodnja zdravil.

V Krki so že od nekdaj zapisani kreativnosti in učinkovitosti – Krkinima vrednotama, ki skupaj z inovativnostjo pomembno sooblikujeta množično inventivno dejavnosti v podjetju. Od leta 2003 pa so s sistemom množične inventivne dejavnosti še intenzivneje začeli usmerjati svoje sodelavce k inovativnemu razmišljanju in jih spodbujati, da pri vsakodnevnih nalogah ves čas iščejo inovativne rešitve. Tako pri zaposlenih gradijo miselnost, da je vsak predlog pomemben in vreden obravnave.

Od leta 2003 do konca leta 2017 so sodelavci prijavili že 7.240 koristnih predlogov in izboljšav, od tega samo lani 614. Nagrajenih pa je bilo 550 predlogov, ki jih je podalo 469 sodelavcev.

Za vsakega predlagatelja je največja nagrada, če se zaradi njegove inovativne ideje stvari spremenijo na bolje. Za Krko pa so pomembni tako koristni predlogi, ki jih je preprosto izvesti, kot izboljšave, katerih izvedba je zahtevnejša, vendar imajo večji učinek. S predlogi v okviru množične inventivne dejavnosti so doslej ustvarili kar nekaj prihrankov.

Zaposleni so s svojimi inovativnimi predlogi usmerjeni predvsem v zmanjšanje stroškov, organizacijo dela, izkoristek delovnega časa in reševanje problematik na tehnično-tehnološkem, proizvodnem, logističnem, kakovostnem in številnih drugih področjih. Večino predlogov podajo sodelavci iz proizvodnih in tehničnih organizacijskih enot, vedno več pa je tudi predlogov iz neproizvodnih enot, kar je tudi eden izmed ciljev Krkine množične inventivne dejavnosti.

Inovativnosti v Krki ne spodbujajo le z vsakoletnim srečanjem in podelitvijo plaket, ampak tudi z s četrtletnimi nagradami, simbolično nagrado z zahvalnim pismom predsednika uprave in generalnega direktorja vsakemu predlagatelju, objavami predlagateljev na internem spletnem mestu in v reviji za zaposlene, kjer so posamezni predlagatelji tudi predstavljeni.

Najboljši na področju množične inventivne dejavnosti v letu 2017

Najboljši predlagatelj na področju množične inventivne dejavnosti v letu 2017 je pomočnik vodje delovne enote Mirko Novak iz Inženiringa in tehničnih storitev, ki je podal vrsto vsebinsko dobrih in učinkovitih koristnih predlogov, ki prispevajo k napredku ne le na njegovem področju dela, temveč tudi širše. Pri svojem delu je vedno usmerjen k izboljšavam in zmanjšanju zastojev ter prihranku energije in denarja.

Predlagatelja najboljše izboljšave v letu 2017 sta Aleša Punčuh Kolar – namestnica vodje za področje v Razvoju in proizvodnji zdravil, Razvoj in raziskave zdravil, Farmacevtski razvoj, in Miha Vrbinc – vodja skupine v Razvoju in proizvodnji zdravil, Razvoj in raziskave zdravil iz Farmacevtskega razvoja. Skupaj sta podala izboljšavo, ki se nanaša na izboljšanje in pomembno racionalizacijo postopka izvajanj študij shranjevanja medizdelkov. Izboljšava, poleg prihranka pri izvedbi študij, pomembno vpliva tudi na konkurenčnost izdelkov na trgu.

Plaketo za najboljšo organizacijsko enoto na področju množične inventivne dejavnosti v letu 2017 pa so letos prejeli v Proizvodnji zdravil, kjer so podali največ koristnih predlogov in izboljšav.

Da v Krki skrbno načrtujejo nastajanje zdravil in pri tem čim bolj upoštevajo potrebe bolnikov, dokazujejo tudi vsakoletna priznanja za inovacije, ki jih podeljujeta Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) in Gospodarska zbornic Slovenije (GZS). Tako so septembra letos na GZS Krkinim raziskovalcem podelili dve zlati priznanji za dve inovativni generični zdravili, in sicer za zdravilo za zdravljenje rakavih obolenj ter za protibolečinsko zdravilo za zdravljenje bolezni mišično-skeletnega sistema. Obe inovaciji največ prednosti prinašata prav za končne uporabnike – bolnike. Raziskovalci so se pri obeh osredotočili predvsem na višjo kakovost, varnost in boljšo cenovno dostopnost.