8. 10. 2019

Družba Ljubljanske mlekarne zmagala v finalu izbora za najboljše proizvodno podjetje v Sloveniji

8 min. branja

Z današnjim sklepnim dogodkom se je zaključil večmesečni izbor Tovarna leta 2019. Slovenija je dobila najboljše proizvodno podjetje, ki so ga izbrali strokovnjaki na podlagi strogih kriterijev, in laskavi naziv je pripadel proizvajalcu mlečnih izdelkov, družbi Ljubljanske mlekarne.

»To je nagrada vseh sodelavcev Ljubljanskih mlekarn. Vodenje družbe sem prevzel pred štirimi leti in čeprav je bila večina pomembnega dela opravljenega že prej, smo v tem času veliko delali na izboljšavah, na malenkostih. Kot živilsko-predelovalno podjetje smo sicer zmagali že z uvrstitvijo v finale  in smo izredno počaščeni, da smo ob boku Revoza in Henkla ter naslednik Krke,« je ob prejemu nagrade Tovarna leta 2019 dejal Tomaž Žnidarič, direktor Ljubljanskih mlekarn.

Drugi izbor najboljšega proizvodnega podjetja v Sloveniji je potekal v prostorih lanskoletne zmagovalke, družbe KRKA, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto, ki ji je prestižni naziv tovarna leta 2018 prinesel njen obrat za proizvodnjo tablet in kapsul Natol 2. Nagrado je podelil predsednik uprave Krke Jože Colarič.

Izbor je sicer organiziral  portal Tovarna leta, okoli katerega se zbira vse večja proizvodna skupnost, strokovni partner izbora pa je KPMG poslovno svetovanje. Dogodek je sicer zbral več kot 200 predstavnikov slovenskih podjetij, in sicer vodje proizvodenj in direktorje, proizvodne strokovnjake v slovenskih podjetjih in njihove dobavitelje. Vsi skupaj pa so si ogledali tudi proizvodnjo trdnih oblik farmacevtskih izdelkov (tablet in kapsul), v Krkinem obratu Notol 2.

Ljubljanske mlekarne so bile v finalu boljše od Henkla Maribor in Revoza
Proizvajalec mlečnih izdelkov Ljubljanske mlekarne je na finalu izbora bolj prepričal strokovno komisijo izbora kot konkurenta proizvajalec kozmetičnih izdelkov Henkel Maribor in proizvajalec avtomobilov Revoz. Vsi trije finalisti so pred polno dvorano predstavili napredne tehnološke prakse v proizvodnji, zatem pa jim je komisija zastavila podrobnejša vprašanj o najpomembnejših proizvodnih dejavnikih uspešnosti poslovanja ter naprednosti njihove proizvodnje in procesov.

Odgovorno nalogo o izboru končnega zmagovalca Tovarne leta 2018 so imeli Anton Papež, svetovalec uprave družbe Interenergo, ki je predsednik strokovne komisije, ter mag. Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke, dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave in direktor Razvoja in proizvodnjo zdravil v Krki, kot predstavnik tovarne leta 2018, in mag. Stane Merše, vodja Centra za energetsko učinkovitost pri Institutu Jožefa Stefana.

»Ljubljanske mlekarne imajo celosten proizvodni proces, ki je podprt z IT. Proizvodnja je prilagodljiva tedenskim potrebam trga. Prava tovarna 4.0, kar se bo v bodoče iskalo na trgu, ki ima razvito celovitost od kmeta do potrošnika. Obenem so del širšega okolja, uspeli so ohraniti vrsto blagovnih znamk ter imajo velik vpliv znotraj skupine Lactalis. Sicer so bila vsa podjetja v finalu vrhunska in so na zaključnem dogodku imela odlične predstavitve, zato smo odločitev sprejeli šele v zadnjem trenutku. Vse te tovarne pomenijo, da gre Slovenija v pravo smer,« je ob razglasitvi zmagovalca dejal predsednik strokovne komisije Anton Papež.

Finalisti so v svojih predstavitvah povzeli, kako jim z optimizacijo proizvodnih procesov, s posodobitvami tehnološke opreme, avtomatizacijo, robotizacijo in digitalizacijo, s skrbjo za zaposlene in okolje – tudi z večjo energetsko učinkovitostjo proizvodnje – in tako naprej uspeva zmagovati na svetovnih trgih, premagovati tekmece, pridobivati nove kupce, povečevati uspešnost poslovanja podjetja …

Strokovni partner izbora je podrobno pregledal podjetja
Podjetja so se sicer za sodelovanje pri izboru Tovarna leta prijavila z izpolnjenim vprašalnikom, v katerem so zapisala ključne kazalnike uspešnosti poslovanja podjetja, tehnološko naprednost proizvodnje, skrb za trajnostni razvoj (okolje) ter skrb za zaposlene. V nadaljevanju je KPMG v sodelovanju z uredništvom Tovarne leta na podlagi izpolnjenih vprašalnikov in ovrednotenih odgovorov določil ožji izbor 6 podjetij ter jih obiskal. Obisk je obsegal ogled proizvodnje in pogovore z glavnimi predstavniki podjetja. Na podlagi ugotovitev s terena so bila podjetja dodatno ocenjena, pri tem pa je bil poudarek na uporabi novejših, zmogljivejših in boljših tehnologij in procesov ter rezultatih, ki jih te prinašajo podjetju.

V KPMG ugotavljajo, da vse tovarne v izboru za nagrado tovarna leta zelo veliko vlagajo tako v nove tehnologije kot trajnostni razvoj. V izdelkih in proizvodnih procesih tovarn bomo tako že v bližnji prihodnosti lahko videli rezultate preobrazbe v smeri do okolja prijaznejših – tako do zaposlenih kot pri proizvodnih procesih in izdelkih. Letošnje tovarne tudi veliko virov namenjajo trajnostnemu razvoju.

Vse tovarne, ki so jih ocenjevali v KPMG, ocenjujejo, da so zelo usmerjene v izboljšanje učinkovitosti proizvodnje in s tem povečanje konkurenčne prednosti. Tako kot v lanskem izboru tovarne leta tudi v letošnjem podjetja prihajajo iz zelo različnih dejavnosti. V tovarnah, ki so del mednarodnih podjetij, je po KPMG vidna tudi interna konkurenca, ki jim ne pusti, da bi samo previdno opazovale, kako se razvija industrija, v kateri delujejo.

Posebno priznanje v roke novomeške družbe
V uredništvu Tovarne leta so se letos odločili, da enemu od podjetij, ki sodelujejo v izboru – in ni med finalisti za nagrado tovarna leta -, podelijo posebno priznanje. S tem želijo izkazati pozornost dobrim praksam v njihovi proizvodnji, pa tudi ekipi strokovnjakov, ki so za proizvodnjo odgovorni.

Prejemnik posebnega priznanja je proizvajalec avtomobilskih sedežev Adient Novo mesto, in sicer za organiziranost proizvodnje in obvladovanje oskrbovalne verige po sistemu just in time. Nalog za izdelavo garniture sedežev, ki je lahko vsakokrat drugačna, dobijo 4 ure pred dobavo na tekoči trak Revoza, ki je njihov edini kupec. Avtomobilski sedež  v Adientu sicer naredijo vsake 1,25 minute.

Januarja začetek izbora Tovarna leta 2020
Izbor najboljšega proizvodnega podjetja 2020 se bo začel januarja prihodnje leto. Ta bo odprt za prijave, obenem pa bo organizator portal Tovarna leta povabil več podjetij, da se prijavijo.

O LJUBLJANSKIH MLEKARNAH
Odkupijo in predelajo dobro polovico vsega mleka, ki ga v Sloveniji odkupijo mlekarne – oziroma 210 milijonov litrov.

V posameznih oddelkih celotno proizvodnjo vodijo iz kontrolnih sob, kjer operaterji na ekranih sproti spremljajo in kontrolirajo pot mleka. Vsi stroji, merilniki in sistemi v proizvodnji so med seboj povezani, podatki se beležijo in obdelujejo. Vsi stroji informacijo, kako morajo delovati, dobivajo prek receptur.

Vsak recept je pripet v proizvodni informacijski sistem MES in ima tehnološki postopek, ki je točno predpisan s temperaturami, časi mešanj, fermentacijo, sestavinami in tako naprej. Sistem zagotavlja, da se proces odvija po recepturi in da se izdelek po korakih naredi avtomatično.

Visoka raven digitalizacije in skladnosti proizvodnje z industrijo 4.0 so razlog, da se je strokovna komisija odločila nagrado tovarna leta 2019 podeliti družbi Ljubljanske mlekarne.

O KRKI
Krka je v 65 letih z lastnim razvojem, mednarodnimi povezavami, fleksibilnostjo in učinkovitostjo postala eno vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v svetu. Svoje izdelke prodaja v več kot 70 državah. Z njimi se vsak dan zdravi več kot 50 milijonov ljudi. Ključni del Krkine ponudbe so zdravila na recept, ki pomenijo več kot 80 % celotne prodaje, pomemben delež pa prinašajo tudi izdelki brez recepta in veterinarski izdelki. Najpomembnejša so zdravila za zdravljenje bolezni srca in žilja, bolezni osrednjega živčevja ter bolezni prebavil in presnovne bolezni. Celotno pot svojih izdelkov obvladujejo z vertikalno integriranim poslovnim modelom. Krkin razvoj zdravil temelji na lastnem znanju in inovacijah, učinkovine sintetizirajo po lastnih inovativnih postopkih, v razvoju in proizvodnji inovativnih farmacevtskih oblik pa uporabljajo najzahtevnejšo tehnologijo.

O PROJEKTU TOVARNA LETA
S projektom Tovarna leta, ki je del gibanja Izvozniki.si, se predstavljajo dobre prakse slovenskih industrijskih podjetij, poudarja njihov pomen za dosežene gospodarske rezultate Slovenije ter povezuje in združuje vodilne ljudi v proizvodnji. Stičišče skupnosti so portal Tovarna leta (tovarna.finance.si), dvotedenski brezplačni bilten o proizvodnih praksah, družabna omrežja in osrednji letni dogodek – izbor tovarne leta, najboljšega proizvodnega podjetja v Sloveniji.