22. 3. 2024

Zmanjšujemo porabo vode za trajnostno prihodnost

2 min. branja

22. marec, svetovni dan voda, vsako leto zaznamujemo z drugo temo, ki širšo javnost opozarja na aktualna vprašanja v zvezi z vodo in poudarja pomen trajnostnega upravljanja vodnih virov. V Krki rabo vode, ki jo obravnavamo kot zelo pomemben okoljski vidik, dosledno načrtujemo, spremljamo in nadzorujemo, veliko aktivnosti pa usmerjamo v ohranjanje kakovosti vodnih teles na vseh lokacijah, kjer imamo proizvodnjo.

Krka-world-water-day

Letošnja kampanja ob svetovnem dnevu voda poteka pod geslom Voda za mir. Številni miti in zapisi pričajo o tem, da je bila voda skozi zgodovino povezana s konflikti. Če vode primanjkuje ali je onesnažena, če imajo ljudje omejen dostop do nje oziroma jim je pravica dostopa do vode celo odvzeta, lahko to privede do napetosti med skupnostmi in državami. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da 2,2 milijarde ljudi nima varne pitne vode. Približno polovica svetovnega prebivalstva vsaj del leta živi v hudem pomanjkanju vode, to število pa naj bi se zaradi podnebnih sprememb in rasti števila prebivalstva še povečevalo.

Skupno količino porabljene vode smo v letu 2023 v Krki v primerjavi z letom 2022 zmanjšali za 11 % oziroma za več kot 160.000 m3. Toliko vode bi zadostovalo za 64 olimpijskih bazenov.

Porabili smo 656.773 m3 pitne vode, kar je 2,9 % manj kot leto prej, in 644.103 m3 rečne vode, kar je 17,9 % manj kot leto prej, 5,6 % rečne vode za hladilne sisteme pa smo nadomestili z deževnico, kar je 1,3 % več kot leto prej. Skupna količina enot obremenitve (EO) pri čiščenju odpadnih vod je bila 22 % manjša kot leta 2022. Sisteme vseh vod obvladujemo v skladu z dobro proizvodno prakso in sistemom HACCP. Veliko pozornosti namenjamo tudi izobraževanju in informiranju zaposlenih o temah, ki so povezane s trajnostno rabo pitne in rečne vode, ter temah, povezanih z obvladovanjem odpadnih vod. Stalno poudarjamo, da mora vsak zaposleni prispevati k izpolnjevanju zavez in doseganju ciljev, ki smo si jih v skupini Krka postavili na tem področju.