21. 3. 2021

Že pri razvoju izdelka izbiramo tehnologije z najmanjšo možno porabo vode

2 min. branja

Svetovni dan vode, 22. marec, nas tudi letos opozarja na aktualna vprašanja, povezana z vodo, zlasti na njeno vrednost. Ob tem se postavlja preprosto vprašanje: Kaj ti pomeni voda? Rabo vode, ki jo obravnavamo kot zelo pomemben okoljski vidik, v Krki skrbno načrtujemo in nadzorujemo.

Že pri razvoju izdelka izbiramo tehnologije z najmanjšo možno porabo vode

Farmacevtska industrija je v primerjavi z nekaterimi drugimi industrijskimi panogami manj intenzivna porabnica vode, vendar so standardi njene kakovosti izjemno visoki. Z učinkovitimi postopki zmanjšujemo količino odpadne vode in jo nadzorujemo v vseh fazah proizvodnega procesa.

Že pri razvoju izdelka izbiramo tehnologije z najmanjšo možno porabo vode. Leta 2020 smo 2,9 % rečne vode za napajanje hladilnih stolpov nadomestili z deževnico, 1,5 % pa s čisto izpiralno vodo iz proizvodnje. Kjer je mogoče, uporabimo za vodo manj škodljive surovine in pomožne materiale. Na vseh proizvodnih lokacijah zagotavljamo čiščenje odpadne vode v skladu z zakonodajo in okoljevarstvenimi dovoljenji.

Danes kar 2,2 milijarde ljudi nima ustrezne oskrbe s pitno vodo. Vprašanje Kaj ti pomeni voda?, ki nagovarja vsakega posameznika, je zato zelo smiselno, saj voda postaja omejitveni dejavnik in simbol neenakosti. Slovenija z 28.000 kilometri vodotokov spada med države, ki so z vodo zelo bogate, kar je velik privilegij. Zato smo prav vsi odgovorni, da to najpomembnejšo dobrino spoštujemo in ohranjamo za naše potomce.

V Krki zaposlene tudi spodbujamo, naj pijejo vodo iz pipe povsod, kjer delovni proces to omogoča. Voda iz pipe je zdravstveno ustrezna in z vidika varstva okolja boljša izbira kot voda iz plastenke, zaradi katere se povečuje količina odpadkov.