19. 4. 2024

Zdrav planet ni izbira, temveč nuja

2 min. branja

Svetovni dan Zemlje, ki ga obeležujemo že 54 let, je namenjen vsem prebivalcem našega planeta. Z letošnjim geslom Planet proti plastiki nas pozivajo k hitremu ukrepanju pri zmanjševanju plastike, večji ozaveščenosti o slabem vplivu plastike na zdravje ter opuščanju hitre mode in plastike za enkratno uporabo. Svetovni dan Zemlje z raznovrstnimi dejavnostmi zaznamuje več kot milijarda ljudi po vsem svetu. Od nas je odvisno, ali bomo obnovili Zemljo, saj zdrav planet ni izbira, temveč nuja!

TR102SI-trajnostni-razvoj-okolje-okoljski-vplivi-main-Krka-biodiverziteta-c1640x920-M21

V Krki vplive svoje dejavnosti na naravno okolje stalno zmanjšujemo z vpeljevanjem trajnostnih rešitev v celoten življenjski cikel izdelkov. Zavezani smo blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, racionalni rabi energije in vseh naravnih virov, prehodu na krožno gospodarstvo, zmanjševanju emisij in količine odpadkov ter ohranjanju biotske raznovrstnosti. Na podlagi teh usmeritev zagotavljamo zdravo življenjsko okolje za zaposlene in širšo družbo.

Najpomembnejši dosežki pri varovanju okolja v letu 2023

 • Specifično rabo energije (v TJ na milijardo kosov izdelkov) smo glede na leto 2022 zmanjšali za 5,4 %.
 • Ogljični odtis skupine Krka smo glede na izhodiščno leto 2019 (obseg 1 in obseg 2 po protokolu o toplogrednih plinih) zmanjšali za 48,4 %.
 • Z vsemi izvedenimi projekti za izboljšanje energetske učinkovitosti smo emisije zmanjšali za 160 ton ekvivalenta CO2 na leto.
 • Kupili smo popolnoma električno tovorno vozilo, s katerim bomo na leto privarčevali več kot 15.000 litrov goriva.
 • Skupno količino odpadkov smo glede na leto 2022 zmanjšali za 3,6 %.
 • Skupno količino porabljene vode smo zmanjšali za 11 %.
 • Količino odpadnega blata na čistilni napravi v Ločni smo zmanjšali za 17,4 %.
 • Z napajanjem hladilnih stolpov z deževnico smo porabo rečne vode zmanjšali za 5,6 %.
 • Na odlagališče smo odložili 10 % manj odpadkov.
 • Z vzpostavljenim sistemom vračljive plastične embalaže in dobavo topil v povratnih IBC-zabojnikih smo količino odpadne embalaže zmanjšali za 43 ton. S tem smo tudi emisije zmanjšali za 115 ton ekvivalenta CO2.
 • V predelavo smo predali 567 ton odpadnih sestavljenih materialov iz aluminija in plastike, iz katerih je predelovalec pridobil 187 ton aluminija in 332 ton plastike.
 • Postavili smo si strateške ESG-cilje, ki nas med drugim zavezujejo k zmanjševanju ogljičnega odtisa, povečevanju uporabe obnovljivih virov energije, zmanjševanju specifičnih količin odpadkov ter zagotavljanju učinkovite rabe energije, vode in ostalih naravnih virov.