31. 5. 2024

Zaposleni so naše močne korenine in trden temelj

5 min. branja

Tradicionalni Dan Krkinih priznanj je Krkin najslovesnejši dogodek, s katerim potrjujemo, da krkašice in krkaše po vsem svetu, ne glede na jezikovne in kulturne razlike, združujejo skupne vrednote in poslanstvo. Vsako leto nas opomni, kako pomembni smo ljudje, saj s svojim znanjem, predanostjo, zavzetostjo in strastjo gradimo našo skupnost in uresničujemo skupne in osebne cilje. Tudi letos smo na osrednji prireditvi na Otočcu, ki je bila ob Krkinem 70. jubileju še posebno slovesna, dali priznanje vsem, ki s svojo pripadnostjo, predanim delom, inovativnostjo in delovnimi presežki tkejo našo zgodbo o uspehu. Plakete smo podelili jubilantom, naj sodelavcem in naj vodjem ter sodelavcem, ki so se še posebno izkazali na področju inovativne dejavnosti.

KRKA-podelitev-Krkinih-priznanj-31-5-2024-jubilanti 40 let

Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič se je vsem zaposlenim iskreno zahvalil za njihov prispevek h Krkinemu razvoju: »Krkinih 70 niso samo leta. So naše močne korenine, naš trden temelj. Za vse, kar smo in proti čemur gremo. So osnova za danes in za jutri. Pomembni ste vsi sodelavci, ki ste v Krki zaslužni za razvoj in raziskave, za nove izdelke in tehnologije, za registracijo zdravil. Z vami in zaradi vas ohranjamo bogato ponudbo uveljavljenih izdelkov, jo dopolnjujemo z novimi ter pospešeno vstopamo na nova terapevtska področja. Pomembni ste tudi vsi sodelavci, ki ste zaslužni za zagotavljanje Krkinih izdelkov, za njihovo vrhunsko kakovost, zadostne zaloge in dobavljivost.Krkina velika prednost pa je tudi razvita marketinško-prodajna mreža. Vi sodelavci ste izredno pomembni. Enako drži za celotno oskrbno verigo, inženiring s tehničnimi storitvami, informacijsko tehnologijo, korporativno ekonomiko, finance, kadrovski sektor in za vse druge Krkine sektorje in službe, v katerih zagotavljate brezhibnost našega delovanja in poslovanja. In ne nazadnje tudi za zaposlene v Termah Krka, ki skrbite za zdravje in dobro počutje naših gostov. Z vsemi vami naše poslanstvo vedno znova obkroži svet in se potem vrača domov – v obliki dobrih poslovnih odnosov in rezultatov.« Na osrednji slovesnosti na Otočcu je čestital vsem letošnjim prejemnikom Krkinih priznanj.

Delovni jubilej praznuje 637 zaposlenih

Število naših zaposlenih neprestano narašča. Srce in duša podjetja je skoraj 13.000 krkašev v 51 podjetjih in predstavništvih po vsem svetu. Generacije inovativnih in ustvarjalnih posameznikov so Krki omogočile, da se je v 70 letih razvila v eno največjih in najuspešnejših svetovnih generičnih farmacevtskih podjetij. S svojo vizijo, strastjo in predanostjo smo krkaši stkali zgodbo o uspehu, ki nas navdihuje in usmerja.

Letos svoj delovni jubilej v skupini Krka praznuje 637 zaposlenih293 jih dela 10 let, 114 jih je zaposlenih 20 let, 101 jih je Krki zvestih 30 let, 48 jih v Krki dela že 35 let, 81 pa kar 40 let. Plakete za delovni jubilej so poleg krkašic in krkašev iz Slovenije prejeli tudi zaposleni iz Avstrije, Azerbajdžana, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Češke, Estonije, Finske, Hrvaške, Italije, Kazahstana, Latvije, Litve, Madžarske, Moldavije, Mongolije, Nemčije, Poljske, Portugalske, Romunije, Ruske federacije, Severne Makedonije, Slovaške, Srbije, Španije, Ukrajine in Uzbekistana.

Najuspešnejši sodelavci in vodje

Pripadnost zaposlenih in pozitivno vzdušje v Krki še dodatno spodbujamo z vsakoletnim izbiranjem sodelavcev in vodij, ki s svojim zgledom navdihujejo svojo ekipo in druge zaposlene. Na razpis, ki smo ga objavili marca, je prispelo 763 predlogov, in sicer 598 za naj sodelavce in 165 za naj vodje. Komisije so izmed njih izbrale 51 naj sodelavcev in 18 naj vodij na ravni organizacijskih enot ter 10 naj sodelavcev in 5 naj vodij na ravni skupine Krka.

Med prejemniki Krkinih priznanj so tudi marketinški nagrajenci za leto 2023, in sicer 2 najboljša vodja marketinga, 2 najboljša vodja področja, 1 najboljši interni trener, 6 najboljših vodij blagovnih znamk, 7 najboljših vodij terena, 1 najboljši sodelavec za marketinške analize, 3 najboljši sodelavci za ključne partnerje in 50 najboljših strokovnih sodelavcev. Med nagrajenci je še 5 najuspešnejših sodelavcev na področju registracije zdravil.

Priznanja za naj vodje in naj sodelavce, marketinške dosežke ter izjemno delo na področju registracije zdravil so prejeli tudi zaposleni iz naših podjetij in predstavništev po svetu. To še poudarja Krkino mednarodno naravnanost ter širitev in krepitev naše globalne poslovne mreže.

Nagrajujemo inovativnost

Zaposleni lahko s svojimi predlogi veliko prispevajo k zmanjšanju stroškov in izboljšanju delovnih procesov. Zato imamo poleg nagrad, ki jih predlagatelji prejmejo za vsak inovativni predlog, in nagrad za izboljšave, ki temeljijo na izračunanem in ocenjenem prihranku, še druge oblike spodbud. Tako smo tudi letos na Dnevu Krkinih priznanj podelili nagrado najboljšemu predlagatelju in nagrado predlagateljem za najboljšo izboljšavo na področju optimizacije izdelka. Poleg tega smo nagradili še najboljšo organizacijsko enoto na področju množične inovativne dejavnosti in vodjo organizacijske enote, ki je dala največ koristnih predlogov.