2. 4. 2020

Zahvala zdravnikom in farmacevtom

1 min. branja

Epidemija koronavirusa nam spreminja življenja. Zahvaljujemo se zdravnikom in farmacevtom, ki se v prvih linijah srečujete s to epidemijo in s svojim delom pomagate bolnikom.

Zahvala zdravnikom in farmacevtom

V Krki proizvajamo zdravila za ljudi in živali – za živa bitja. Tudi mi smo odgovorni zanje.

Zavedamo se posebnega družbenega pomena naše panoge, ki se zlasti v današnjih razmerah ne sme zaustaviti. Za Krko kot eno vodilnih mednarodnih generičnih farmacevtskih podjetij neprekinjeno poslovanje in zagotavljanje zdravil za 50 milijonov bolnikov po vsem svetu predstavlja veliko odgovornost.

Kljub oteženim pogojem poslovanja nadaljujemo proizvodnjo in v polnem obsegu zagotavljamo oskrbo z našimi zdravili, da bodo na voljo vsem, ki jih potrebujejo.