18. 12. 2023

Zagotavljamo najvišje standarde kakovosti in varnosti

1 min. branja

Krkini izdelki in storitve so po svetu poznani po visoki kakovosti, ki jo potrjujemo tudi s certifikati. Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ) nam je zato podelil priznanje in zahvalo za dolgoletno sodelovanje pri zagotavljanju najvišjih standardov kakovosti in varnosti.

KRKA-SIQ-Nagrada

V Krki smo sčasoma vzpostavili sistem vodenja kakovosti, ki vključuje zahteve mednarodnih standardov za izdelavo zdravil, ravnanje z okoljem, varnost in zdravje pri delu, varnost živil, upravljanje informacijske varnosti in medicinske pripomočke. Kot je ob podelitvi priznanja povedal Gregor Schoss, direktor SIQ, je bila Krka ena od prvih organizacij, ki je pri SIQ pridobila certifikat za sistem vodenja kakovosti (ISO 9001), s svojo predanostjo kakovosti pa ga tudi uspešno vzdržuje.

Krkin predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič je poudaril, da so kakovost, varnost in učinkovitost izdelkov ter učinkovit sistem kakovosti ključnega pomena za Krkino uspešno poslovanje. Dolgoletno sodelovanje s SIQ, katerega začetki segajo v leto 1993, je eden od gradnikov uspešnega razvoja kakovosti v Krki. Prvemu certifikatu ISO 9001 leta 1996 je sledila pridobitev drugih standardov. Ti poleg dobrih praks, ki so zakonodajna zahteva v farmacevtski industriji, sestavljajo in nadgrajujejo naš enotni sistem kakovosti.