22. 2. 2024

Z nadgrajevanjem znanja stalno sledimo razvoju sodobnih tehnologij

1 min. branja

Danes je v farmacevtski družbi Krka potekala slovesna podelitev certifikatov za nacionalno poklicno kvalifikacijo. Prejelo jih je 198 zaposlenih, ki so uspešno končali izobraževanje za delo v farmacevtski industriji. Do zdaj je programe NPK uspešno končalo 2010 krkašic in krkašev. S pridobljenim znanjem učinkoviteje sledijo vedno zahtevnejšim avtomatiziranim delovnim procesom in se hitreje prilagajajo razvoju računalniško vodenih tehnologij.

npk-6

V Krki je znanje vrednota, zato razvoj zaposlenih sistematično načrtujemo na vseh ravneh delovanja. Nataša Pevec, direktorica Proizvodnje zdravil, je v nagovoru na slovesnosti poudarila: »Potrebnega je veliko znanja, da več kot 100 milijonom ljudi po vsem svetu zagotavljamo kakovostna, varna in učinkovita zdravila. Zato tudi v proizvodnji potrebujemo izobražene in visoko usposobljene delavce, ki nenehno nadgrajujejo svoje znanje ter se hitro prilagajajo spremembam, ki jih prinaša tehnološki in tehnični napredek.«

npk-5-w825

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je edinstven proces pridobivanja in potrjevanja znanja, v katerem je glavni poudarek na spretnostih in veščinah, pridobljenih na delovnem mestu. Začetki segajo v leto 2000, ko smo v Krki organizirali 6 programov NPK. S sistematičnim izobraževanjem za specifično delo v farmacevtski industriji smo doslej usposobili 2152 udeležencev. Certifikat je pridobilo 2010 krkašic in krkašev, letos jih je izobraževanje za farmacevtskega procesničarja končalo 198.