18. 3. 2020

Varna uporaba zaviralcev ACE in sartanov

2 min. branja

V preteklih dneh so se v različnih medijih pojavila sporočila, da naj bi zvišan krvni tlak (hipertenzija) povečal občutljivost za okužbo z virusom SARS-CoV-2 in da naj bi sočasno jemanje zaviralcev angiotenzinske konvertaze (zaviralcev ACE) ali zaviralcev receptorjev angiotenzina (sartanov) poslabšalo izid zdravljenja pri bolnikih, ki so zboleli za COVID-19. Sporočila so izhajala iz članka, ki je bil 11. marca 2020 objavljen v reviji Lancet, vendar so bila pogosto vsebinsko pomanjkljiva in napačna.

Mednarodno združenje za hipertenzijo (ISH), Svet za hipertenzijo pri Evropskem združenju za kardiologijo (ESC) in Evropsko združenje za hipertenzijo (ESH) so 16. marca 2020 objavili izjavo, v kateri med drugim jasno izpostavljajo, da za ta ugibanja ni znanstvenih dokazov, obstajajo pa trdni dokazi, da zaviralci ACE in sartani preprečujejo bolezni srca in žilja oziroma njihovo poslabšanje.

Priporočajo:

  • da bolniki brez okužbe ne opuščajo zdravljenja z zaviralci ACE ali sartani in zdravila še naprej jemljejo v skladu z zdravnikovimi navodili;
  • da bolniki, ki so okuženi z virusom SARS-CoV-2, nadaljujejo zdravljenje v skladu z zdravnikovimi navodili;
  • da se bolniki z vročino in dihalnimi simptomi (izrazitim kašljem, dihalno stisko) o zdravljenju posvetujejo z zdravnikom.

Izjavo za slovensko javnost, usklajeno s priporočili Evropske agencije za zdravila (EMA), bo pripravila in na spletnih straneh objavila tudi Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Prav tako bosta na svojih spletnih straneh priporočila objavili Združenje za arterijsko hipertenzijo pri Slovenskem zdravniškem društvu in Združenje kardiologov Slovenije.

V skladu s strokovnimi priporočili bolnikom, ki jemljejo ta zdravila, svetujemo, da ne spreminjajo predpisanega zdravljenja in ga ne prekinejo. Če imajo kakršnekoli pomisleke, naj se posvetujejo s svojim osebnim zdravnikom.

 

Viri

L. Fang, G. Karakiulakis, M. Roth. Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection? Published online March 11, 2020 https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30116-8

Skupno stališče Združenja kardiologov Slovenije in Združenja za arterijsko hipertenzijo pri Slovenskem zdravniškem društvu, dostopno na http://www.sicardio.org/ in https://hipertenzija.org/

Izjava Mednarodnega združenja za hipertenzijo, dostopna na https://ish-world.com/news/a/A-statement-from-the-International-Society-of-Hypertension-on-COVID-19/