21. 9. 2017

V skrbi za zdravje in bolj zdravo okolje v Krki spreminjamo potovalne navade

4 min. branja

Tudi v farmacevtski družbi Krka se intenzivno vključujemo v dejavnosti, usmerjene v ukrepe za izboljšanje in ohranitev naravnega okolja ter razvoj trajnostne mobilnosti. Tako smo v okviru evropskega tedna mobilnosti že drugič zapored izpeljali Krkin dan brez avtomobila in sodelavce povabili, da v službo pridejo peš, s kolesom, z javnim prevozom ali pa se dogovorijo za skupno vožnjo. Z lastnim mobilnostnim načrtom se s ciljem, da bi povečali delež tistih, ki se na pot odpravijo trajnostno, pridružujemo lokalni skupnosti.

V skrbi za zdravje in bolj zdravo okolje v Krki spreminjamo potovalne navade

Krkašem, ki že sicer hodijo na delo peš, s kolesom ali z javnim prevozom oziroma se za prevoz dogovorijo s sodelavci, smo se že lani na Krkin dan avtomobila pridružili številni novi sodelavci. Letos smo akcijo še razširili. Tako je bilo število sodelavcev, ki so se odločili za alternativni prihod na delo, letos še večje.

Mobilnostni načrt za zmanjšanje uporabe osebnih avtomobilov
V Krki ves čas svojega obstoja skrbimo za kakovost življenja svojih zaposlenih in ohranjanje naravnega okolja. Leta 2015 pa smo sprejeli odločitev, da se z uvedbo različnih dejavnosti še bolj poglobljeno posvetimo tej aktualni tematiki, s katero bomo prispevali k izboljšanju  kakovosti zraka in razvoju trajnostne mobilnosti. Zapisali smo jih tudi v lastnem mobilnostnem načrtu, s katerim spodbujamo uporabo alternativnih in okolju manj škodljivih načinov prihoda na delo. Ključni cilji načrta so zmanjšati uporabo osebnih avtomobilov in prispevati k večji prometni varnosti, prispevati k izboljšanju zraka na območju občin in zmanjšati prometno obremenitev na vpadnicah in na območju mest. Usmerjeni so k trajnostni mobilnosti in zdravju, obenem pa pomagajo tudi občinam in lokalnim skupnostim uresničevati programe, usmerjene v trajnostni razvoj.

Številne dejavnosti za podporo alternativnih prihodov na delo
V zadnjih dveh letih izvajamo številne dejavnosti, s katerimi si prizadevajo svoje sodelavce ozavestiti o pomenu trajnostnega delovanja. Na interni spletni strani so pripravili stran za mobilnost, prek katere se lahko sodelavci v rubriki, poimenovani »Peljimo sem skupaj«, dogovarjajo za skupne vožnje na delo.

Krka bo podprla tudi projekt uvedbe avtomatiziranega kolesarskega sistema za samopostrežno izposojo koles, s katerim bo izboljšan kolesarski promet v novomeški občini. V novo kolesarsko mrežo bomo prispevali donacijo za eno kolesarsko postajo s petimi kolesi in desetimi priključnimi mesti. Hkrati je za avtomatizirano kolesarsko postajo odstopila tudi svoje zemljišče v Ločni.  Da bo čim več sodelavcev lahko prihajalo na delo s kolesi,  smo poskrbeli so tudi za dodatna parkirna mesta za kolesa. 

Letos skupaj s Trim klubom Krka pripravljamo tudi novo kampanjo, ki smo jo poimenovali Enkrat na teden drugače, s katero bomo zaposlene še dodatno ozaveščali in motivirali k odločitvi za alternativne prihode na delo. Da bo čim več sodelavcev lahko prihajalo na delo s kolesi, smo poskrbeli so tudi za dodatna parkirna mesta za kolesa. Nova stojala smo postavili na nekaj novih lokacijah, na obstoječih pa smo njihovo število povečali.

Ker sledijo svetovnim trendom, ki kažejo na izjemno hiter razvoj električnih vozil, smo na Krkini osrednji lokaciji postavili tudi polnilno postajo za električna vozila. Uporabljajo jo lahko zaposleni, poslovni partnerji in Krkini obiskovalci. Del odgovornega ravnanja v skrbi za čistejši zrak pa je tudi uporaba petih električnih vozil, ki jih sodelavci uporabljajo za prevoze v delovnem okolju pa tudi za dostavljanje pošte. Zavedamo se namreč, da ni vseeno, kakšen svet bodo pustili prihajajočim generacijam, zato si želimo že zdaj spremeniti potovalne navade ter z dobrimi zgledi prispevati k čistejšem okolju.