26. 7. 2017

31-odstotna rast dobička v prvem polletju

3 min. branja

Skupina Krka je v prvem polletju 2017 dosegla prodajo v višini 655 milijonov EUR, kar je 8,5 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarila 91,7 milijona EUR čistega dobička oz. 31 % več kot v primerljivem obdobju. To je bila največja polletna prodaja v zgodovini Krke. Na trgih zunaj Slovenije smo prodali za 612,1 milijona EUR, kar je dobrih 93 % prodaje.

Najuspešnejša prodajna regija skupine Krka je bila regija Vzhodna Evropa z 214 milijoni EUR in 32,7-odstotnim deležem v skupni prodaji. Glede na primerljivo lansko obdobje smo v tej regiji dosegli največjo absolutno rast prodaje (za 38,4 milijona EUR) in največjo relativno rast prodaje (za 22 %). Regija Srednja Evropa je bila s 154,4 milijona EUR in 23,6-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka druga. Dosegli smo 9-odstotno rast glede na enako obdobje lanskega leta. Sledila je regija Zahodna Evropa s 143,2 milijona EUR prodaje in 21,9-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka. Glede na enako lansko obdobje je prodaja padla za 5 %, v drugem četrtletju pa je presegla prodajo v lanskem drugem četrtletju.

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 79,8 milijona EUR izdelkov, kar je 4 % več kot v enakem lanskem obdobju in predstavlja 12,2-odstotni delež v prodaji skupine Krka. V Sloveniji smo dosegli 43 milijonov EUR prodaje oz. 6,5-odstotni delež v skupni prodaji. Rast prihodkov od prodaje je bila 4-odstotna. Z 9,1-odstotnim tržnim deležem smo ohranili vodilno mesto med ponudniki zdravil na slovenskem trgu. V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 20,7 milijona EUR izdelkov (12-odstotna rast), kar je 3,1-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Največ smo prodali v Iranu, Republiki Južni Afriki in Vietnamu.

Rast prodaje zdravil na recept in brez recepta
Skupina Krka je prodala za 548,2 milijona EUR zdravil na recept, kar je 10 % več kot v enakem lanskem obdobju in predstavlja 83,7-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje povečala za 8 %, smo ustvarili 54,2 milijona EUR (8,3-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 6-odstotnem padcu prodali za 35 milijonov EUR (5,3-odstotni delež). Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 16,5 milijona EUR, kar je 7 % več kot v primerljivem lanskem obdobju (2,5-odstotni delež). Ostala prodaja je znašala 1,1 milijona EUR (0,2-odstotni delež).

V prvem polletju smo registrirali 9 novih izdelkov v 17 farmacevtskih oblikah in jakostih, kar je več kot v primerljivem lanskem obdobju. Za 75 izdelkov smo na različnih trgih na novo pridobili 272 registracij.

Za naložbe smo v skupini Krka v tem obdobju namenili 52,6 milijona EUR. Za celotno leto 2017 smo predvideli naložbe v višini dobrih 120 milijonov EUR. V tem znesku niso zajeti morebitni prevzemi.

Konec prvega polletja je bilo v skupini Krka zaposlenih 10.842 ljudi, 54 % jih dela v odvisnih družbah in predstavništvih v tujini. 56 % zaposlenih ima najmanj univerzitetno izobrazbo. Prek agencij je bilo konec junija v Krki zaposlenih 1346 ljudi, kar je 132 več kot konec leta 2016.

Več informacij v sporočilu za javnost.