22. 5. 2018

V prvem četrtletju rast prodaje in dobička

5 min. branja

Skupina Krka je v prvem četrtletju 2018 dosegla prodajo v višini 338,3 milijona EUR, kar je 5 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarila 49,4 milijona EUR čistega dobička oziroma 16 % več kot v enakem lanskem obdobju.

Prodaja v prvem četrtletju 2018 je bila 17,2 milijona EUR višja kot v enakem lanskem obdobju. To je bila največja prodaja v prvem četrtletju v Krkini zgodovini. Količinska rast prodaje v skupini Krka je bila 10-odstotna. Na trgih zunaj Slovenije smo prodali za 316,5 milijona EUR, kar predstavlja 94 % prodaje skupine Krka.

Prodaja skupine Krka po regijah

Največja prodajna regija skupine Krka je bila regija Vzhodna Evropa s 106,2 milijona EUR in 31,4-odstotnim deležem v skupni prodaji. Glede na primerljivo lansko obdobje se je prodaja povečala za 4 %. V Ruski federaciji smo prodali za 74,5 milijona EUR izdelkov, kar je 1 % več kot v primerljivem lanskem obdobju, prodajo pa smo povečali tudi na večini ostalih trgov na območju vzhodne Evrope in Srednje Azije.

Regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države, je bila z 81,2 milijona EUR in 24-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka druga po velikosti prodaje. Glede na enako obdobje lanskega leta smo dosegli 6-odstotno rast. Vodilni trg je bila Poljska, kjer smo prodali za 36,5 milijona EUR izdelkov in dosegli 3-odstotno rast. Prodajno rast smo dosegli na vseh trgih v regiji, razen na Madžarskem, kjer je bila prodaja nekoliko manjša kot v primerljivem lanskem obdobju.

Sledila je regija Zahodna Evropa s 74 milijoni EUR prodaje in 21,9-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka. Glede na enako lansko obdobje se je prodaja povečala za 3 %. Največ smo prodali v Nemčiji, Franciji in Španiji. Prodaja prek Krkinih odvisnih družb se je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečala za 5 % in je predstavljala dve tretjini Krkine prodaje v regiji. Prodaja prek nepovezanih družb je bila primerljiva s prodajo v lanskem prvem četrtletju.

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 44,2 milijona EUR izdelkov, kar je 14 % več kot v enakem lanskem obdobju, predstavlja pa 13,1-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Vodilna trga v regiji sta Krkina ključna trga Romunija in Hrvaška, največjo absolutno prodajno rast pa smo beležili na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini.

Manj kot v enakem lanskem obdobju smo prodali v Albaniji. V Sloveniji smo dosegli 21,7 milijona EUR prodaje, kar predstavlja 6,4-odstotni delež skupne prodaje. Rast je bila

3-odstotna. Krka je z 9,1-odstotnim tržnim deležem ohranila vodilno mesto med ponudniki zdravil na slovenskem trgu. V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 11 milijonov EUR izdelkov in dosegli 1-odstotno rast ter 3,2-odstotni delež v prodaji skupine Krka. K prodaji so največji del prispevala zdravila na recept, ki jih na večini regijskih trgov prodajamo pod lastnimi blagovnimi znamkami.

Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev

Skupina Krka je prodala za 279 milijonov EUR zdravil na recept, kar je 6 % več kot v enakem lanskem obdobju in predstavlja 82,5-odstotni delež v skupni prodaji.  

Med deset vodilnih zdravil na recept po prodaji se uvrščajo skupine zdravil s perindoprilom (Prenessa, Co-Prenessa, Amlessa, Co-Amlessa), valsartanom (Valsacor, Valsacombi, Vamloset, Valarox), losartanom (Lorista, Lorista H, Tenloris), atorvastatinom (Atoris, Atordapin), pantoprazolom (Nolpaza), rosuvastatinom (Roswera, Rosudapin), enalaprilom (Enap, Enap H, Elernap), esomeprazolom (Emanera), klopidogrelom (Zyllt) in tramadolom (Doreta, Tadol). Na posameznih trgih se ta zdravila pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje povečala za 11 %, so ustvarili 34,2 milijona EUR (10,1-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov so ob 7-odstotnem padcu prodali za 16,4 milijona EUR (4,8-odstotni delež v skupni prodaji). Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 8 milijonov EUR, kar je 6 % več kot v primerljivem lanskem obdobju (2,4-odstotni delež v skupni prodaji).

Razvoj in raziskave

V prvem četrtletju 2018 smo registrirali tri nove izdelke v osmih farmacevtskih oblikah in jakostih. V tem obdobju smo za 50 izdelkov na različnih trgih na novo pridobili 184 registracij.

Vlaganja in naložbe

V prvem četrtletju 2018 smo za naložbe namenili 19,3 milijona EUR, od tega 16,3 milijona EUR v obvladujoči družbi in 3 milijone EUR v odvisnih družbah. Vlagali smo predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti.

Zaposleni

Konec marca 2018 je bilo v skupini Krka 10.963 zaposlenih. V odvisnih družbah in predstavništvih v tujini je delalo 52 % vseh zaposlenih. 55 % zaposlenih je imelo najmanj univerzitetno izobrazbo. S štipendiranjem zagotavljajo kontinuirano prihajanje novih sodelavcev. Konec marca so imeli 60 štipendistov, večinoma študentov farmacije in kemije. Štipendije podeljujejo tudi izjemnim študentom drugih smeri, ki so zanimive za Krko. Ob Krkini podpori ob delu študira 137 zaposlenih, od tega jih je v specialistični, magistrski in doktorski študij vključenih 43. Krka jih podpira s sofinanciranjem šolnin in študijskim dopustom.

Več informacij je v sporočilu za javnost.