3. 1. 2016

V Krki žalna seja v spomin na Miloša Kovačiča

2 min. branja

V spomin na preminulega dolgoletnega predsednika uprave in generalnega direktorja Krke Miloša Kovačiča je bila v ponedeljek, 22. februarja, v Krkini upravni stavbi žalna seja. Prisotni člani uprave, nekdanji in sedanji sodelavci ter ožji družinski člani so obudili spomine na njegovo življenjsko pot in poslovne dosežke, ki so Krko umestili na vidno mesto na generičnem farmacevtskem zemljevidu.

V Krki žalna seja v spomin na Miloša Kovačiča

Kot je v svojem nagovoru žalnemu zboru poudaril predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič, je Miloš Kovačič s svojim načinom vodenja dal možnost oblikovanja močnega strokovnega in vodstvenega potenciala Krke, kar je bilo zagotovilo njenega nadaljnjega razvoja in poslovne uspešnosti. »Krka je pod vodstvom Miloša Kovačiča s skrbno premišljenimi vlaganji sledila vse večjim zahtevam po kakovosti izdelkov številnih mednarodnih ustanov, krepila marketinško-prodajno mrežo v tujini, pridobivala ugled na domačem in tujih trgih ter si zagotavljala vodilno vlogo med generičnimi farmacevtskimi podjetji v srednji in vzhodni Evropi.« V nagovoru je še izpostavil, da so njegove vodstvene in upravljavske kvalitete ter osebnostne lastnosti omogočile, da je Krka s timskim delom vedno uspevala, ne glede na težave, ki so se pojavljale, ter da je iz njih vedno prišla z novo energijo in bogatimi izkušnjami, ki so zagotavljale uspeh v prihodnosti.

Ob koncu žalne seje je predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič v svojem imenu, v imenu vseh sodelavcev in upokojenih sodelavcev Krke družini Miloša Kovačiča izrekel iskreno sožalje.

Spominu na spoštovanega sodelavca so se številni krkaši in ostali občani poklonili z vpisom v žalno knjigo, ki bo v Krkini upravni stavbi v Novem mestu odprta še danes.