30. 11. 2021

V Krki z inovativnostjo do uspešnega poslovanja

4 min. branja

Inovirati, ustvarjati, sodelovati in izboljševati. To so ključni poudarki dejavnosti, ki jo krkaši že vrsto let poznamo pod imenom množična inovativna dejavnost.

V Krki je že od začetka prisotno zavedanje, da so v podjetju, ki želi izboljševati svojo konkurenčnost, inovacije vseh vrst nujnost. Ustvarjalnost spodbujamo v vseh delovnih procesih na vseh ravneh delovanja, kar se kaže v učinkovitem poslovanju. Najbolj dejavnim sodelavcem in poslovnim enotam na področju množične inovativna dejavnosti smo se tudi letos zahvalili za njihove predloge.

V Krki z inovativnostjo do uspešnega poslovanja

Novi izdelki, nova terapevtska področja, izboljšave obstoječih procesov ter učinkovitost in kakovost Krki zagotavljajo dolgotrajno konkurenčnost na svetovnem farmacevtskem trgu. Pogoji poslovanja se nenehno spreminjajo, Krkin odgovor nanje pa je inovativno delovanje na vseh področjih poslovanja.

»V Krki se zavedamo, da so zaposleni pomemben vir zamisli. Njihove pobude smo že pred leti povezali v sistem množične inovativne dejavnosti. Postal je del naše kulture in predstavlja pomemben prispevek k razvoju in širjenju Krkinega poslovanja v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju. Zavedamo se namreč, da so v hudi konkurenčni tekmi, ki od vseh nas zahteva nenehno prilagajanje, inovacije odločilno orodje,« je ob tej priložnosti poudaril član uprave David Bratož.

Inovativnost in učinkovitost kot neločljivo povezani smernici delovanja sta prinesli vrsto oprijemljivih rezultatov, s katerimi zagotavljamo na eni strani kakovostne procese in s tem končne izdelke, na drugi pa racionalno poslovanje, ki zagotavlja cenovno ugodne izdelke našim kupcem in dobre donose našim delničarjem.

S spodbujanjem in nagrajevanjem najboljših predlogov v podjetju krepimo zavedanje, da je inovativnost proces, v katerem imajo pomembno vlogo predlogi in zamisli prav vsakega sodelavca. Zavedamo se namreč, da bomo v vse ostrejši konkurenčni tekmi le z inovativnimi izdelki in pristopi ohranjali vidno mesto na svetovnem generičnem farmacevtskem zemljevidu.

Koristne predloge in izboljšave smo začeli sistematično zbirati leta 2003. Z njimi izboljšujemo rabo notranjih virov, poenostavljamo delovne procese, zmanjšujemo stroške in povečujemo učinkovito rabo energije.

Krkina inovativna dejavnost je pomemben del naše podjetniške poslovne kulture in je prepoznana in nagrajena tudi v širšem prostoru. Inovacije, ki jih zaposleni pri svojem razvojnem delu osmislijo kot odgovor na tržne zahteve, so plod timskega pristopa k v razvoju izdelkov ter izkušenj, neprestanega izpopolnjevanja in spremljanja novih dosežkov v znanstveni in patentni literaturi. Krkaši vsako leto prejemajo visoka priznanja Gospodarske zbornice Slovenije.

Najboljši na področju množične inovativne dejavnosti v letu 2020 

Najboljša predlagateljica v letu 2020 in obenem tudi prejemnica nagrade za najboljšo izboljšavo v letu 2020 je Erika Lenarčič iz Razvoja in proizvodnje zdravil, ki pravi: »Moji predlogi se večinoma nanašajo na izboljšavo avtomatiziranih sistemov čiščenja. Tukaj je potrebno poznavanje strojev ter SW delovanja, pomembno pa je tudi delovno okolje, v katerem lahko razvijaš potencial. Poleg dobrih medsebojnih odnosov so ključni strast do dela, vztrajnost in doslednost. Temelj vsakega uspeha pa je zagotovo timsko delo.«

Skupaj z Lenarčičevo je nagrado za najboljšo izboljšavo prejela tudi Irena Somrak iz Razvoja in proizvodnje zdravil. Z njuno izboljšavo sta proces čiščenja granulacijske linije v sodobnem, visokotehnološkem proizvodnem obratu Notol 2 skrajšali za 1 do 2 uri. Letno se izvede okoli 50 čiščenj, kar pomeni, da smo z izboljšavo samo lani prihranili okoli 100 ur.

Poleg najboljše izboljšave smo nagradili tudi najboljši koristni predlog v letu 2020. Podali so ga Zoran Janković, Urška Muhič, Tadej Recelj in Tjaž Kobal iz Razvoja in proizvodnje učinovin z oskrbo. Uveden je bil na zahtevni tehnologiji učinkovine, ki vstopa v Krkine najpomembnejše izdelke. Predlagali so uporabo regeneriranih topil, s čimer so se stroški proizvodnje občutno znižali, hkrati pa to predstavlja tudi korak k trajnostni in okolju prijaznejši kemijski sintezi. S predlaganimi spremembami zagotavljamo ekonomsko konkurenčnost produkta v svetovnem merilu.

Plaketo za najboljšo organizacijsko enoto na področju množične inovativne dejavnosti v letu 2020 so prejeli v Inženiringu in tehničnih storitvah, kjer so sodelavci podali največ koristnih predlogov in izboljšav.