11. 10. 2017

V Krki uspešno izpeljali požarno vajo

2 min. branja

Zvoki sirene na osrednji lokaciji v Ločni v četrtek, 12. oktobra, niso naznanjali pravega izrednega dogodka, ampak so napovedali začetek še ene od Krkinih požarnih vaj, organizirane v mesecu požarne varnosti.

V Krki uspešno izpeljali požarno vajo

Namen požarne vaje v obratu Sinteza 4 je bil preveriti učinkovitost in usklajenost Krkinega varnostnega sistema ter operativnih enot za zaščito in reševanje pri skupnem ukrepanju ob morebitnem izrednem dogodku. Posebno pozornost smo namenili učinkovitosti delovanja sistema obveščanja, evakuaciji zaposlenih, ukrepanju ob požaru, uporabnosti osebne in skupinske opreme gasilcev in reševalcev ter reševanju ponesrečenih. Z vajo smo preverili tudi, ali imajo zaposleni vsa potrebna znanja za pravilno ravnanje v primeru resnične nevarnosti, saj se zavedamo, da bomo le tako lahko zagotovili največjo možno varnost ob resničnem nepričakovanem nevarnem dogodku.

Na vaji so sodelovali člani Industrijske gasilske enote Krke (poklicni gasilci Oddelka za varstvo pred požarom in drugi prostovoljni operativni gasilci), gasilci Gasilsko reševalnega centra Novo mesto, zdravstveno osebje Zdravstvenega doma Novo mesto, člani Krkine Enote za prvo pomoč, zaposleni iz Krkinega obrata Sinteza 4 ter varnostniki iz Oddelka varovanja.

V Krki v skrbi za zdravje in varnost svojih zaposlenih kakor tudi skrbi za varnost lokalnega prebivalstva ter naravnega okolja, v katerem živimo in delujemo, redno skrbimo za usposobljenost in pripravljenost na morebitne naravne in druge nesreče. Z upoštevanjem tehnoloških navodil, z vlaganji v razvoj in izboljšave, z rednim usposabljanjem zaposlenih in s predpisanim servisnim vzdrževanjem sistemov zagotavljamo, da je možnost za nastanek nepričakovanih dogodkov v podjetju zelo majhna. Ker pa se zavedamo, da nevarnost kljub različnim ukrepom obstaja, vsako leto na vseh svojih lokacijah po Sloveniji izvajamo redne požarne in evakuacijske vaje, s katerimi preverjamo svojo pripravljenost in usposabljamo zaposlene. Na vajah sodelujejo tudi lokalne gasilske enote ter zdravstvene službe. Letos bomo tako organizirali in izvedli več kot 35 praktičnih usposabljanj zaposlenih v različnih objektih na svojih lokacijah v Sloveniji.

V soboto, 14. oktobra, bo sirena naznanila še požarno vajo v Krkinem obratu v Ljutomeru, zadnji teden oktobra pa v obratu v Krškem. V obratih v Šentjerneju, Bršljinu in Gotni vasi pa smo vaje izpeljali v prvi polovici leta.