18. 3. 2019

V Krki študentom farmacije in kemije predstavili karierne in zaposlitvene priložnosti

2 min. branja

V farmacevtski družbi Krka se zavedamo, da k ustvarjanju zgodbe o uspehu v dinamičnem mednarodnem okolju največji delež prispevajo prav zaposleni. Zato posebno pozornost namenjamo privabljanju mladih talentov, saj se zavedamo, da bo podjetje le z odličnimi sodelavci uspešno tudi v prihodnosti. Tako smo študentom farmacije in kemije predstavili poklice in delovno okolje v razvojno-raziskovalnih laboratorijih.

V Krki študentom farmacije in kemije predstavili karierne in zaposlitvene priložnosti

V svojo sredino bi radi pritegnili najboljše strokovnjake, ki si želijo nenehno pridobivati nova znanja – mlade z visoko energijo, zavzetostjo in pripravljenostjo prispevati k uspešnosti podjetja. Omogočamo jim zanimivo delo v kulturno raznolikem mednarodnem okolju, v katerem se lahko poslovno, strokovno in osebnostno razvijajo. Krkin cilj je biti podjetje ustvarjalno mislečih, odločnih, samozavestnih in samoiniciativnih sodelavcev, ki svoje uspehe gradijo na timskem delu.

Z željo, da bi študenti zaključnih letnikov spoznali delovno okolje in naravo dela še preden stopijo na trg dela, smo jim v Krki odprli vrata in omogočili vpogled v sodobne tehnološke procese v razvoju in proizvodnji učinkovin in zdravil. V pogovorih s Krkinimi strokovnjaki z omenjenih področij so spoznavali vsakodnevne izzive in načine spoprijemanja z njimi. Študentom so ob tej priložnosti predstavili tudi zaposlitvene in karierne možnosti.

Visokokakovostna proizvodnja zahteva vrhunsko izobražene strokovnjake. Želimo privabiti najboljše mlade raziskovalce in diplomante, zato sodelovanje s fakultetami in drugimi ustanovami krepimo tudi s srečanji, kot je bilo to.

Zavedamo se, da smo kot podjetje lahko uspešni le, če zaposlenim omogočimo kakovostno življenje. Tako smo študentom predstavili tudi, kako za svoje zaposlene načrtujemo in jim omogočamo karierni razvoj, skrbimo za kakovost življenja in dela ter si prizadevamo za dobre medsebojne odnose.

Danes Krka zaposluje številne strokovnjake,  kar 38 % vseh zaposlenih ima izobrazbo s področja farmacije ali kemije. Od tega ima skoraj polovica vseh zaposlenih sodelavcev s farmacevtsko ali kemijsko izobrazbo zaključeno najmanj visoko strokovno stopnjo izobraževanja. Ta profil kadrov bo za uresničevanje svojih poslovnih ciljev potrebovala tudi v prihodnje.  

Hrv6_WXBXow