27. 5. 2018

V Krki sodelavce skupne vrednote povezujejo v več kot 40 državah po svetu

3 min. branja

Tudi letos smo v Krki na tradicionalni slovesnosti Dan Krkinih priznanj poklonili sodelavcem, ki praznujejo delovne jubileje, najboljšim sodelavcem in vodjem ter tistim, ki so v minulem letu predlagali najboljše koristne predloge in izboljšave, pa podelili posebna priznanja.

V Krki sodelavce skupne vrednote povezujejo v več kot 40 državah po svetu

V Krki se zavedamo, da je za doseganje zastavljenih ciljev pomembno predvsem to, da so jih zaposleni pripravljeni in sposobni uresničevati. Zato že 64 let gradimo skupne vrednote, ki združujejo sodelavce v več kot 40 državah po svetu.

Čeprav krkaši danes govorimo različne jezike, nas cilji, znanje, izkušnje in motivacija vodijo k skupnim dosežkom in rasti podjetja. To dokazuje tudi tradicionalna slovesnost Dan Krkinih priznanj.

KckZB9RD7gs

Jubilanti – simbol pripadnosti podjetju

Najzvestejšim zaposlenim, ki so v Krki ter njenih podjetjih in predstavništvih zaposleni 10, 20, 30, 35 let in 40 let, že desetletja podeljujemo jubilejne nagrade in posebna priznanja za njihovo pripadnost podjetju. Letos delovni jubilej v skupini Krka praznuje 800 sodelavk in sodelavcev. 484 jih v skupini Krka dela 10 let, 98 jih je v podjetju zaposlenih 20 let, 32 jih je v Krki že 30 let, 144 že 35 let, 42 pa 40 let. Jubilejne plakete so prejeli tudi sodelavci iz Hrvaške, Češke, Portugalske, Kazahstana, Madžarske, Avstrije, Romunije, Slovaške, Ukrajine, Srbije, Makedonije, Poljske, Ruske federacije, Nemčije, Latvije, Litve, Bosne in Hercegovine, Albanije, Estonije in Uzbekistana. Jubilanti so pomagali graditi temelje podjetja in so simbol pripadnosti podjetju.

Najboljši sodelavci in vodje – simbol zavzetosti in odličnosti

V Krki vsako leto izberemo najboljše sodelavce in vodje. Tudi tako krepimo pripadnost zaposlenih in pozitivno klimo v podjetju. Letos je bilo na ravni organizacijskih enot izbranih 49 naj sodelavcev in 19 naj vodij, na ravni skupine Krka pa smo med 140 nagrajenci izbrali 10 naj sodelavcev in 5 naj vodij.

V izbor so bili vključeni tudi marketinški nagrajenci za leto 2017, in sicer 52 odličnih strokovnih sodelavcev, 2 najboljša marketinška vodja, 5 najboljših produktnih vodij, 10 najboljših vodij terena, 2 najboljša vodja področja in 1 najboljši interni trener. Nagrade, pohvale in priznanja je prejelo tudi 5 najboljših sodelavcev na področju registracije zdravil

Priznanja za najboljše vodje in sodelavce ter odlične strokovne sodelavce so prejeli tudi sodelavci iz Krkinih podjetij in predstavništev v tujini, in sicer iz Hrvaške, Poljske, Ruske federacije, Belorusije, Ukrajine, Romunije, Makedonije, Slovaške in Finske. 

Koristni predlogi in izboljšave

Ob tej priložnosti smo podelili tudi nagrade za množično inventivno dejavnost. Zaposleni namreč s svojimi predlogi pomembno prispevajo tudi k zmanjšanju stroškov in izboljšanju delovnih procesov. Tudi letos smo na Krkinih priznanjih podelili posebne nagrade: nagrado predlagateljem za najboljše izboljšave, nagrado najboljšemu predlagatelju in nagrado enoti, ki je dala največ predlogov in izboljšav glede na število zaposlenih. Letos so jo prejeli v Razvoju in proizvodnji zdravil (Proizvodnja zdravil).